Osuuskauppa Hämeenmaan skenaarioprojekti

Capful toteutti skenaarioprojektin yhdessä Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa. Johdon mielestä syksyllä 2020 oli sopiva ajankohta toimintaympäristön muutosten perusteellisempaan analysointiin ja suunnitteluhorisontin pidentämiseen. Projektiin osallistui yrityksen johto, hallitus ja hallintoneuvoston edustajia.

Skenaarioprojektissa ennakoitiin toimintaympäristön tulevaa kehitystä ja syvennettiin ymmärrystä Hämeenmaan toiminta- ja kilpailuympäristön kehityksen isosta kuvasta. Projektin lähtökohtana oli Osuuskauppa Hämeenmaan omat strategiset kysymykset.

Tarkoituksena oli ennakoida erityisesti Hämeenmaan asiakasomistajan tarpeiden muutoksia ja alueen kehitystä sekä vastata tältä pohjalta seuraaviin Hämeenmaan strategisiin kysymyksiin:

  • Missä liiketoiminnassa Hämeenmaa haluaa olla jatkossa mukana?
  • Minkä roolin ja aseman yritys haluaa ottaa näissä liiketoiminnoissa?

Projektin tuloksena syntyivät skenaariot, joiden avulla Osuuskauppa Hämeenmaa voi varautua mahdollisiin ja erilaisiin tulevaisuudenkuviin sekä tunnistaa toimenpiteet, jotka joka tapauksessa on tehtävä riippumatta skenaariosta.

Toteutetaanko teillekin skenaarioprojekti?


Arto Kaunonen
Founding Partner
050 356 0717
arto.kaunonen(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan