Capful käyttää strategiatyössä prosessia, jossa strategia rakennetaan strategisten vaihtoehtojen avulla. Hyödynnämme prosessissa omaa Strategy Builder™ -työkalua, joka arvioi strategisiin vaihtoehtoihin liittyvien valintojen välistä logiikkaa ja tuottaa havainnollisen vaihtoehtokartan. Vaihtoehtokartta mahdollistaa strategisten vaihtoehtojen ja niihin perustuvien strategia-aihioiden tehokkaan ja läpinäkyvän vertailun. Strategy Builder™ on kehitetty useiden vuosien aikana toteutettujen strategisiin vaihtoehtoihin pohjautuneiden asiakasprojektien kokemuksen pohjalta.

Strategy Builder strategiatyössä


Huolellisesti rakennetut vaihtoehdot auttavat käsittelemään strategisiin valintoihin liittyvää epävarmuutta ja monimutkaisuutta ja lisäävät onnistumisen todennäköisyyttä strategiatyössä. Kun päätöksentekijät joutuvat punnitsemaan vaihtoehtoja, joita eivät itse kannata, ja kun pois valittu ja valittu strategia on käsitelty yhtä aitoina vaihtoehtoina, on mahdollista tehdä perusteltuja strategisia valintoja. Strategy Builder tukee strategiatyötä arvioimalla strategisten vaihtoehtojen välisiä riippuvuuksia ja muodostamalla loogisia strategia-aihioita. Näiden eroja ja yhteneväisyyksiä voidaan analysoida vaihtoehtokartan avulla ja keskittää tarkastelu muutamaan olennaiseen, erilaiseen ja johdonmukaiseen strategia-aihioon. Skenaariolähtöisessä strategiatyössä Strategy Builderin avulla voidaan myös testata strategisten vaihtoehtojen yhteensopivuutta eri skenaarioihin. 

Miten Strategy Builder™ toimii?

  1. Arvioi konsistenssianalyysin avulla strategisten vaihtoehtojen välisiä riippuvuussuhteita ja logiikkaa.

  2. Tuottaa strategisten vaihtoehtojen ja niihin sisältyvien eri muuttujien yhdistelyn pohjalta vaihtoehtoiset strategia-aihiot. 

  3. Analysoi strategia-aihioiden välisiä eroja ja yhteneväisyyttä.

  4. Tarjoaa havainnollisen näkymän vaihtoehtoisiin strategia-aihioihin visualisoimalla ryhmitellyt aihiot informatiiviseksi ja interaktiiviseksi vaihtoehtokartaksi.
Strategy Builderin hyödyt

Interaktiivinen työkalu auttaa hyödyntämään tehokkaammin strategisia vaihtoehtoja ja niistä muodostuvia vaihtoehtoisia strategia-aihiota strategiatyössä 

Tuottaa selkeän ja informatiivisen kartan, joka ryhmittelee vaihtoehtoiset, loogiset strategia-aihiot ja auttaa tunnistamaan niiden eroja ja yhteneväisyyksiä 

Mahdollistaa strategisten vaihtoehtojen teemojen ja muuttujiin tehtävien muutosten testaamisen lähes reaaliajassa – miten tehdyt muutokset vaikuttavat strategia-aihioihin

Visuaalinen yhteenveto nopeuttaa vaihtoehtoisten strategia-aihioiden käsittelyä ja jäsentää strategista keskustelua 

Skenaariotyöhön yhdistettynä auttaa analysoimaan, mitkä strategiset vaihtoehdot toimivat parhaiten eri skenaarioissa

Systemaattinen ja läpinäkyvä vaihtoehtojen analyysi parantaa strategiatyön laatua ja strategian onnistumisen todennäköisyyttä

Lähtöpiste tulevalle
Täältä löydät meidät