Onnistunut strategia perustuu kestäviin valintoihin aitojen vaihtoehtojen välillä. Capful hyödyntää strategiaprosessia, jossa asiakasyrityksen ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ja avainhenkilöiden erilaisia näkemyksiä käsitellään strategisten vaihtoehtojen avulla. Vaihtoehdot tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan useita kriteerejä vasten, minkä jälkeen perusteltuja strategisia valintoja on helpompi tehdä. 

Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa toimivat vaihtoehdot, jotka testataan samoilla kriteereillä. Työssä hyödynnämme omaa algoritmipohjaista Strategy BuilderTM -työkaluamme. Valitusta vaihtoehdosta voidaan poimia tärkeimmät taistelut (must-win battles), jotka on voitettava, jotta nykytilasta päästään tavoitetilaan. Taisteluille määritellään konkreettiset kehityshankkeet ja mittarit, joiden avulla seurataan strategian toteutumista ja viestitään organisaatiolle, mikä on tärkeää. Skenaariopohjaisessa strategiatyössä voimme myös testata valitun strategian skenaarioiden tuulitunnelissa. 

”If you have only one path forward, you are a passenger. If you have several alternatives, you can make choices.” – Risto Siilasmaa

STRATEGISTEN VAIHTOEHTOJEN HYÖDYT

Jäsentävät vaikeasti hahmotettavia aiheita, tuovat esiin radikaalejakin ajatuksia ja pakottavat käsittelemään erilaisia näkemyksiä 

Auttavat tunnistamaan minkä asioiden suhteen yrityksellä on aitoja vaihtoehtoja, arvioimaan riskejä ja tekemään punnittuja valintoja

Murtavat yksiäänisyyttä, ennakkoluuloja ja itsesensuuria ja auttavat käsittelemään epävarmuuteen liittyviä pelkoja

Rohkaisevat käymään luovaa strategista keskustelua, joka haastaa ja uudistaa päätöksentekijöiden strategista ajattelua

Laajentavat ja syventävät johdon yhteistä näkemystä sekä rakentavat yhteistä ymmärrystä

Auttavat päätöksenteon jälkeen keskittymään olennaiseen ja vetämään yhtä köyttä, kun vaihtoehdot on käsitelty avoimesti

MIHIN KYSYMYKSIIN STRATEGISILLA VAIHTOEHDOILLA VOI HAKEA VASTAUKSIA?

Mihin ja miten suuntaamme kasvun ja miten kasvamme kannattavasti?

Millä asiakassegmenteillä toimimme?

Miten uudistamme liiketoimintaportfoliotamme?

Miten muutamme liiketoiminta- ja ansaintamallejamme? 

Miten sopeutamme liiketoiminnan 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen?

Miten vastaamme toimialamme murrokseen?

Mihin teknologioihin investoimme?

Miten hyödynnämme Teollisuus 4.0:n mahdollisuuksia?

Mihin suuntaan kehitämme osaamistamme ja muita kyvykkyyksiämme?

  • Mihin ja miten suuntaamme kasvun ja miten kasvamme kannattavasti?

  • Millä asiakassegmenteillä toimimme?

  • Miten uudistamme liiketoimintaportfoliotamme?

  • Miten muutamme liiketoiminta- ja ansaintamallejamme? 

  • Miten sopeutamme liiketoiminnan 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen?

  • Miten vastaamme toimialamme murrokseen?

  • Mihin teknologioihin investoimme?

  • Miten hyödynnämme Teollisuus 4.0:n mahdollisuuksia?

  • Mihin suuntaan kehitämme osaamistamme ja muita kyvykkyyksiämme?

LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Täältä löydät meidät