Lindströmin globaali strategia

”Toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit” on yksi Lindströmin keskeisistä tavoitteista. Sama kunnianhimoinen lähestymistapa kuvaa myös Lindströmin strategiaprosessia.

Lindström tekee strategiansa perusteellisemmin aina viideksi vuodeksi kerrallaan ja päivittää sitä vuosittain. Vuosien 2016–2020 strategian työstämiseen haluttiin kumppanit, jotka pystyvät tuomaan prosessiin koko organisaation näkemykset ja joilla on koetellut työkalut sekä vahva kokemus konsernistrategian tekemisestä ja strategiaprosessin fasilitoimisesta.

Strategian työstämisen tuli olla perusteellista, jotta lopputulos olisi yksinkertainen, ymmärrettävä ja hyvin perusteltu. Prosessin tuli myös tuottaa selkeät toimenpiteet ja prioriteetit toimeenpanon pohjaksi.

”Lindström toimii 24 maassa, joissa tarjottava palveluportfolio on markkinoiden kehitysvaiheesta johtuen erilainen. Tämä teki prosessista varsin monitahoisen”

Capful ja Fountain Park räätälöivät yhteistyössä Lindströmille strategiaprosessin, jossa kaikki relevantit näkökulmat saatiin varmasti huomioitua, mutta jossa myös tarvittavat valinnat tulivat tehdyiksi. Aluksi Fountain Parkin verkkoaivoriihillä kartoitettiin toimintaympäristön muutostekijät sekä yrityksen kehitettävät alueet. Seuraavaksi nämä strategian tulokulmat analysoitiin ja jatkokäsiteltiin Capfulin kanssa projektiryhmän kokouksissa ja markkinakohtaisissa workshopeissa. Toimintaympäristön muutoksen ja Lindströmin sisäisten kehityskohteiden analyysien sekä hallituksen hyväksymän visio 2020 pohjalta valittiin ja kiteytettiin Lindströmin strategiset teemat johtoryhmän workshopeissa.

Uuden strategian ytimenä on selkeä joukko toimenpiteitä, joita kehitetään jo vauhdilla eteenpäin. Into toimeenpanna strategia on organisaatiossa korkealla.

– Juha Laurio, Toimitusjohtaja, Lindström

Toteutetaanko teillekin strategiaprojekti?
Ollaan yhteydessä


Jari Puhakka
Senior Partner
040 562 2675
jari.puhakka(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Täältä löydät meidät