Ledilin kasvustrategia

Ledil oli kasvattanut sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2014 ruotsalainen pääomasijoittaja Ratos osti osuuden Ledilistä ja asetti liiketoiminnan kasvattamiselle kunnianhimoiset tavoitteet: Liikevaihto tulisi nostaa noin 30 miljoonasta eurosta moninkertaiseksi karsimatta kannattavuutta merkittävästi. 

Strategiaprojektissa Ledilin johto ja hallitus halusivat kartoittaa ja priorisoida kasvun keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Aluksi strategiaprojektissa tunnistettiin markkinoiden muutoksen avaamia kasvumahdollisuuksia, analysoitiin tuoteperheiden elinkaaria, profiloitiin asiakkaita ja kuvattiin yrityksen ydinosaamiset. Keskeistä oli hahmottaa, kuvata ja arvioida arvoketjun tarjoamat kasvuvaihtoehdot. Myös muutamaan operatiiviseen asiaan kiinnitettiin huomiota, jotta kasvun luominen onnistuisi ilman pullonkauloja.

Projektin lopputuloksena Ledilin johto ja hallitus saivat selkeän kuvan yrityksen kasvun edellytyksistä, mahdollisuuksista ja alustavasta suunnasta. Priorisoimme lupaavimmat kasvuvaihtoehdot ja suljimme pois vähemmän hyviä vaihtoehtoja. Projektin myötä yhtiön tuore hallitus perehtyi Ledilin liiketoimintaan syvällisemmin ensimmäistä kertaa hallituskautensa aikana. Kaikkien projektiin osallistuneiden henkilöiden ymmärrys Ledilin asiakkaista kasvoi merkittävästi. Projektin jälkeen Ledilin johdolla oli selkeä, yhteinen näkemys siitä, millaista reittiä pitkin heidän tulisi luotsata yritystään kohti asetettua kunnianhimoista tavoitetta.

– Rami Huovinen, Toimitusjohtaja, Ledil

Toteutetaanko teillekin strategiaprojekti?
Ota yhteyttä:


Jari Puhakka
Senior Partner
040 562 2675
jari.puhakka(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan