Liikenne- ja viestintäministeriö – Suomen mediapoliittinen ohjelma, sidosryhmien osallistaminen

Hallitus oli valmistellut kevään 2018 aikana mediapoliittista ohjelmaa vastaamaan media-alan kohtaamaan murrokseen. Ohjelman valmisteluun liittyi kiinteästi sidosryhmien osallistaminen työpajojen ja avoimen verkkokuulemisen kautta. Capful toimi liikenne- ja viestintäministeriön kumppanina sidosryhmien osallistamisen järjestämisessä.

Sidosryhmätyöskentely rakentui strategisten vaihtoehtojen muodostamisen ja arvioinnin ympärille. Strategisten vaihtoehtojen avulla käsiteltiin strukturoidusti media-alan disruptioihin vaikuttavia keskeisiä kehittämisteemoja ja niiden kehittämisen vaihtoehtoja. Strategiset vaihtoehdot auttoivat vastaamaan media-alaa mullistavaan muutokseen sekä tarkastelemaan strukturoidusti kunkin toimenpidevaihtoehdon haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia. Strategiset vaihtoehdot eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä voidaan edistää myös samaan aikaan kehittämisteeman osana. Prosessin aikana muodostetut toimenpidevaihtoehdot auttavat valitsemaan mediapolitiikan painopisteitä ja suuntaamaan kehittämisresursseja.

Sidosryhmäkuulemisiin osallistui monipuolisesti eri sidosryhmien edustajia. Media-alan yritykset ja liitot, tutkimus/koulutus, järjestöt ja viranomaistahot olivat hyvin edustettuina sekä työpajoissa että avoimessa verkkokuulemisessa. Ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin ja konkretisoitiin projektiryhmän alustavasti jaottelemia toimenpidevaihtoehtoja. Toisessa työpajassa puolestaan arvioitiin toimenpidevaihtoehtojen heikkouksia ja vahvuuksia. Molempiin tilaisuuksiin osallistui noin 50 media-alan keskeistä vaikuttajaa. Toimenpidevaihtoehtoja arvioitiin toisen työpajan lisäksi kaikille avoimen verkkokuulemisen kautta. Myös verkkokuulemiseen osallistui laajasti eri sidosryhmien edustajia.

Lähtötilanne

  • Median käytön muutos, globaali kilpailu ja digitaalisten alustojen nousu kiristävät media-alan kilpailua Suomessa ja herättävät huolta kotimaisen journalistisen uutissisällön tulevaisuudesta.
  • Liikenne- ja viestintäministeriö oli teettänyt Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen –taustaselvityksen

Mitä tehtiin

  • Tunnistettiin keskeiset kehittämisteemat ja niille vaihtoehtoiset toimenpiteet.
  • Arvioitiin toimenpidevaihtoehtoja valittuja kriteereitä vasten.
  • Kiteytettiin vaihtoehdot ja niiden arvioinnit sidosryhmäkuulemisten pohjalta.

Mitä saavutettiin

  • Uutta keskustelua ja aktiivista vuorovaikutusta eri sidosryhmien sekä liikenne- ja viestintäministeriön välillä.
  • Kehittämisteemat ja strategiset vaihtoehdot, jotka auttavat valitsemaan mediapolitiikan painopisteitä ja suuntaamaan kehittämisresursseja.


Kiinnostuitko?
Keskustellaan lisääKimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin aloitetaan