Kymenlaakson ”Taiturointia kuilun partaalla” -skenaariotyö

Capfulin hyödynsi Kymenlaakson 2010 maakuntaohjelmassa EVAn globaaleja skenaarioita. Hyvän kokemuksen pohjalta seuraava maakuntaohjelmakierros aloitettiin perusteellisella skenaariotyöllä.

Tässä vaiheessa maakunnan kehitys nojautui voimakkaasti Venäjään ja skenaariotyöllä haluttiin haastaa mm. tätä perusoletusta. Vuoden 2014 keväällä Venäjä valtasi Krimin ja oli nopeasti pääteltävissä, että Kymenlaaksossa toteutuisi ”Grande Catastrophe” –skenaario, jossa Venäjä kääntyy sisäänpäin ja sulkeutuu suhteessa länsimaihin.

Nopeasti Krimin valtauksen jälkeen skenaariotyön projektiryhmä kokoontui ja käsitteli alkanutta tapahtumaketjua kerättyjen tietojen ja raporttien valossa. Toteutumassa olevan skenaarion varautumissuunnitelmista nostettiin linjauksia juuri valmistumassa olevaan maakuntaohjelmaan ja asia vietiin MYRin (= maakunnan yhteistyöryhmä) seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

Lähtötilanne

 • Maakunnassa vahvat näkymät Venäjän myönteisestä talouskehityksestä
 • Venäläisten turistien määrä kasvussa
 • Ulkomaalaisilla toimijoilla kasvava kiinnostus operoida maakunnan kautta Venäjälle

Mitä tehtiin

 • Kuvattiin systemaattisesti toimintaympäristön erilaisia kehitysvaihtoehtoja mukaan lukien Venäjän rajan yli tapahtuvan toiminnan merkittävä vaikeutuminen
 • Mietittiin joka skenaariolle varautumissuunnitelmat
 • Osallistettiin prosessiin koko MYR ja muu maakunnan keskeiset kehittäjätahot

Mitä saavutettiin

 • Systemaattinen tapa reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
 • Suora yhteys toimintaympäristön muutoksista strategiseen päätöksentekoon
 • Kyky reagoida nopeasti tapahtuneeseen toimintaympäristön muutokseen:
 • Valmiiksi mietityt varautumissuunnitelmat nopeuttivat toimenpiteitä tilanteessa
 • Johto oli sitoutunut skenaarioihin, joita oli ollut laatimassa sekä niiden varautumissuunnitelmiin, jotka piti ottaa muutostilanteessa käyttöön

Toteutetaanko teillekin strategiatyö?
Ollaan yhteydessä


Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
KETTERÄ PÄÄSEE HELPOMMIN HUIPULLE
Täältä löydät meidät