Tradenomiliitto TRAL ry:n strategia

Tradenomiliitto TRAL ry:n strategia palkansaajaliikkeiden murroksessa

Tradenomiliitto on Akavan nopeimmin kasvava jäsenliitto. Sen jäsenmäärä kasvaa samaan aikaan, kun monet muut liitot ovat supistuneet. Capfulin TRALille toteuttamassa strategiaprosessissa lähdettiin haastamaan TRALin ja palkansaajaliikkeiden roolia ja toimintatapoja asiakkaiden odotusten muutoksessa.

Strategiaprosessissa tunnistettiin toimintaympäristön muutosvoimia, kuvattiin liiton nykytilaa, määriteltiin strategisia vaihtoehtoja, sekä valittiin kehittämisen tavoitteet ja painopistealueet. Lisäksi projektissa tehtiin palveluportfolioon, jäsensegmentointiin ja arvonluontiin liittyviä strategisia analyyseja.

Projekti organisoitui TRAL ry:n johtoryhmästä koostuvaan projektiryhmään ja työvaliokunnan työpajaan. Toimintaympäristön muutosten hahmottamiseksi ja strategisten valintojen tukemiseksi tehtiin myös asiantuntijahaastatteluja, sekä verkkokysely liiton keskeisille toimijoille ja sidosryhmille.

Lähtötilanne

  • Työelämä on suurten muutosten edessä
  • Palkansaajaliikkeiden asemaa ja roolia on kyseenalaistettu yhteiskunnassa
  • Jäsenet odottavat saavansa konkreettista hyötyä jäsenmaksujaan vastaan

Mitä tehtiin

  • Tutkittiin työmarkkinasopimisen toimintaympäristön tulevaa kehitystä
  • Analysoitiin TRALin asiakaskuntaa, sen odotusten muutosta ja TRALin arvonluonnin edellytyksiä
  • Arvioitiin TRALin palveluportfolion kehitystarvetta edellisten pohjalta

Mitä saavutettiin

  • Epämääräiseen toimintaympäristön tilanteeseen systemaattinen analyysi ja jäsennys
  • Liittoa raikkaalla tavalla uudistava strategia
  • Vahva asiakaslähtöisyys toiminnan lähtökohdaksi

Toteutetaanko teillekin strategiaprojekti?
Ollaan yhteydessä


Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan