Apteekkariliiton strategia

Apteekkariliitolle toteutettiin tehokas ja kokonaisvaltainen strategiatyö, jossa osallistettiin laajasti liiton jäsenyhdistysten jäseniä, henkilöstöä ja hallitusta.  

Lähtötilanne 

Suomen Apteekkariliitto kehittää korkeatasoista apteekkitoimintaa osana Suomen terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita. Lähes kaikki Suomen apteekkarit kuuluvat vuonna 1897 perustettuun Apteekkariliittoon. 

Apteekkariliitolle haluttiin määritellä uusi strategia vuoden 2019 aikana. Toimintaympäristön tarkastelun lisäksi projektissa päivitettiin Apteekkariliiton toiminta-ajatus ja muodostettiin pidemmän aikajänteen visio, edunvalvonnan painopisteet ja kehittämisteemat.  

Mitä tehtiin 

Projektissa tarkasteltiin Apteekkariliiton ja apteekkialan nykytilaa, kehitystä sekä tulevaisuuden roolia ja suuntaa. Projektin tuotoksina syntyneet liiton edunvalvonnan painopisteet ja kehittämisteemat analysoitiin niin nykytilan sekä tahtotilan osalta. Painopisteille ja teemoille määriteltiin konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä.   

Strategiaprosessi sisälsi jäsenyhdistysten paikalliset työpajat, joita järjestettiin yhteensä 10 kappaletta. Työpajoissa analysoitiin apteekkialan toimintaympäristön kehitystä ja alan tärkeimpiä kehityskohteita. Alueyhdistyksen lisäksi strategiatyöhön osallistettiin Apteekkariliiton henkilöstön ja hallituksen jäseniä mahdollisimman laajan strategisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Projekti sisälsi myös kaksi strategiakyselyä.  

Mitä saavutettiin 

Apteekkariliitolle toteutettiin kokonaisvaltainen ja osallistava strategiatyö. Valitut edunvalvonnan painopisteet ja kehittämisteemat kuvattiin ymmärrettävästi ja konkretisoitiin avaintoimenpiteiksi. Strategiatyö rohkaisi Apteekkariliittoa käymään ajatuksia avartavaa pitkän aikavälin keskustelua ja mahdollisti toimintaympäristön muutoksen rakentavan käsittelyn organisaation sisällä. Projekti sai paljon kiitosta laajasta jäsenkunnan osallistamisesta ja työ tavoitti osallistujia laajalta maantieteelliseltä alueelta. Strategiatyö valmistui syksyllä 2019 Apteekkariliiton vuosikokousta varten.  

”Toteutimme Capfulin kanssa strategiaprosessin, jossa analysoimme toimintaympäristön muutosta ja hyödynsimme jäsenistön laajaa osaamista. Lääkehuolto on murroksessa, ja uudistamistyössä tavoitteena tulee olla lääkehoitojen oikean toteutumisen varmistaminen. Uudistuvan strategian myötä Apteekkariliitto on aktiivinen uudistaja, ja asettaa uudistusten kärkitavoitteeksi apteekkien roolin osana terveydenhuoltoa. Capful tuki meitä varsin laajassa strategiatyössä, jossa pyrittiin hahmottamaan sekä toimintaympäristön muutos että osallistamaan jäsenet päätöksentekoon”, kuvailee Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.  

Toteutetaanko teillekin strategiaprojekti?
Ollaan yhteydessä.


Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan