Business Finlandin skenaariot: neljä tulevaisuuskuvaa vuoteen 2030

Business Finland käynnisti kesällä 2019 yhdessä Capfulin kanssa laajan skenaariotyön Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehdoista. Prosessin aikana haastateltiin 20 asiantuntijaa ja järjestettiin viisi sidosryhmätyöpajaa. Työhön osallistui asiantuntijoita yli 30 organisaatiosta, joten mukaan saatiin hyvin laajan joukon näkemyksiä.

Skenaariotyössä haettiin vastauksia mm. seuraaviin kohtalonkysymyksiin:

  • Kuka tekee ilmastotoimia?
  • Missä sijaitsee geopolitiikan painopiste?
  • Kuinka käy monenkeskisen sopimisen?
  • Kuka omistaa datan ja kuinka sitä hyödynnetään?
  • Kuka määrää kansainvälisen kaupan ehdot?
  • Missä arvonluonti tapahtuu?

Skenaarioissa kuvataan neljä vaihtoehtoista globaalin toimintaympäristön kehityskulkua suomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön näkökulmasta 

Jakautuneen maailman valtapelissä kauppasota kiihtyy ja maailma jakautuu kahteen digitaaliseen blokkiin ja kauppa-alueeseen. Ilmastopolitiikan painopiste siirtyy Aasiaan, missä Kiina toimii autoritäärisenä ilmastojohtajana ja valjastaa yksilöiden pisteytysjärjestelmänsä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Euroopassa talous taantuu, unionin rivit rakoilevat ja kansainväliset investoinnit alueelle vähenevät.

Data pelastaa ja orjuuttaa on radikaalin datatalouden skenaario, jossa perinteinen palkkatyö vähenee radikaalin teknologiakehityksen myötä ja moni paikkaa toimeentuloaan myymällä itsestään dataa. Digilaitteista irtautuminen ja anonymiteetti ovat harvoille tarjolla olevaa luksusta. Luottamus perinteisiin poliittisiin toimijoihin järkkyy, kun ne eivät onnistu vastaamaan globaaleihin haasteisiin ja paikasta riippumattomat globaalit kansanliikkeet kasvavat.

Uuden ajan digipatruunat -skenaarion käynnistäviä voimia ovat keskustelu vastuullisesta kapitalismista ja yritysten yhteiskuntavastuusta. Suuryritykset kasvavat ja laajentuvat toimiala- ja sektorirajat ylittäviksi jäteiksi. Kansallisvaltioiden epäonnistuessa jätit kasvattavat yhteiskunnallista rooliaan, alkavat hallinnoimaan omia kaupunkejaan ja ottavat hoitaakseen monia julkisten toimijoiden tehtäviä.

Kriiseistä sopimuspohjaisuuteen skenaario käynnistyy suurista kriiseistä, joihin pyritään vastaamaan globaalien sopimusten kautta. Ilmastopolitiikassa otetaan käyttöön globaaleja ohjauskeinoja. Digietiikan merkitys korostuu ja teknologiajättejä ja datan käyttöä säädellään kansainvälisesti.

Lisää skenaarioista Business Finlandin sivuilla, koko skenaarioraportti ladattavissa täältä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:  


Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi

Johanna Schreck
Senior Consultant
040 867 0675
johanna.schreck(at)capful.fi 

                         

Katso myös muut työmme
KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Täältä löydät meidät