Obecne czasy wymagają innego myślenia i nowego rozumienia przyszłości

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu i zaawansowanym metodom pomogliśmy wielu firmom i organizacjom sektora publicznego poradzić sobie ze zmianami i napędzić przyszły sukces. 

Metody Scenariuszowe

Scenariusze rzucają światło na możliwe warianty przyszłości i oferują wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Ze względu na swoją otwartą i niepewną naturę, przyszłość nie może być objęta pojedynczą przewidywaną wizją lub modelem [...]

Alternatywne rozwiązania i wybory strategiczne

Skuteczna strategia opiera się na zrównoważonych wyborach pomiędzy realnymi wariantami alternatywnymi. Proces strategiczny stosowany przez Capful wykorzystuje alternatywne rozwiązania strategiczne w celu odniesienia się do czynników zewnętrznych i wewnętrznych [...]

Strategia wzrostu

Zmieniają się oczekiwania i wartości klientów, zacierają się granice między branżami, cyfryzacja nabiera tempa, a cel klimatyczny 1,5°C wymaga nowych rozwiązań. Kryzysy, takie jak pandemia koronawirusa, mogą sprawić, że fundamenty Twojego biznesu [...]

Przewidywania i innowacje

Wstrząsy w branży, skoki technologiczne, pojawienie się nowych rynków, zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów lub nieprzewidziane kryzysy, takie jak pandemia koronawirusa, stwarzają nowe możliwości dla przerywanych i radykalnych innowacji. Przewidywanie [...]

Przewaga konkurencyjna i strategia konkurencji

Cyfryzacja obniża próg wejścia do nowej branży. Rynkowe czynniki zakłócające rozwijają się w trudne do pokonania wyzwania. Różne przedsiębiorstwa platformowe tworzą ekosystemy, które zmieniają zasady konkurencji i łączą wiedzę specjalistyczną. [...]

Zrozumienie klienta

Badania wykazały silną zależność między ukierunkowaniem na klienta a wzrostem obrotów. Firmy skoncentrowane na kliencie odnoszą sukcesy, ponieważ oferują wysokiej jakości produkty, usługi i doświadczenia we wszystkich kontaktach z klientami, zachęcają [...]

Wdrażanie strategii

Komunikacja odgrywa podstawową rolę w procesie tworzenia strategii. Metody partycypacji Capful umożliwiają efektywną komunikację dotyczącą strategii. Zamiast komunikacji jednokierunkowej, promują aktywny dialog, komentarze i pytania, przyczyniając [...]

Umiejętności strategiczne

Połączenie między strategią a kompetencjami jest dwukierunkowe: Kompetencje firmy wpływają na jej wybory strategiczne, a jej strategia wpływa na kompetencje, które decyduje się wzmacniać lub rozwijać, samodzielnie lub poprzez sieci, ekosystemy lub [...]

Analizy i badania ankietowe

Capful przeprowadza szeroką gamę analiz i badań w ramach projektów scenariuszowych i strategicznych oraz jako odrębne zlecenia. Do tych badań wykorzystujemy różnego rodzaju wywiady i ankiety, materiały publiczne oraz dane zebrane od naszych klientów [...]

Szkolenie

Capful oferuje otwarte szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb klientów. Szkolenia organizowane są zarówno online jak i stacjonarnie dla małych grup, nasze warsztaty coachingowe oferują interaktywne i intensywne doświadczenia edukacyjne. Bazując na [...]

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami