Komunikacja odgrywa podstawową rolę w procesie tworzenia strategii. Metody partycypacji Capful umożliwiają efektywną komunikację dotyczącą strategii. Zamiast komunikacji jednokierunkowej, promują aktywny dialog, komentarze i pytania, przyczyniając się do tworzenia wspólnego poglądu na strategię już w trakcie procesu strategicznego.

Przydzielanie zadań i odpowiedzialności, ustalanie priorytetów dla inwestycji i innych projektów, budżetowanie i harmonogramy pomagają we wprowadzaniu strategii w życie. Na poziomie grupy wdrożenie strategii portfela i wzrostu wymaga decyzji dotyczących przydzielenia zasobów i ewentualnych zmian w zarządzaniu grupą. Możemy również pomóc w określeniu wskaźników jakościowych i ilościowych, które będą wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii, określeniu nowych kompetencji, które należy rozwijać, poszukiwaniu nowych partnerów do współpracy, identyfikacji i eliminacji przeszkód spowalniających realizację strategii oraz przygotowaniu planu awaryjnego na wypadek nieprzewidywalnych zmian w środowisku operacyjnym.

Przyszłość trzeba zbudować. Aby strategia weszła w życie, musi być nieodłączną częścią codziennej pracy każdego z nas. Możemy pomóc Ci w zakresie komunikacji związanej z Twoją strategią oraz w jej realizacji, zapewniając, że Twoje strategiczne wybory przełożą się na wspólne zrozumienie, praktyczne działania, konkretne projekty i nowe praktyki.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NASZYCH USŁUG

Nasza praca oparta na metodzie partycypacyjnej sprzyja tworzeniu wspólnego poglądu i zrozumienia strategii.

Stworzenie łatwego do zapamiętania i inspirującego podsumowania strategii wspiera logiczną komunikację i zmniejsza ryzyko nieporozumień.

Jasny plan wdrożenia podzielony na etapy pozwala przekształcić strategię w konkretne cele i praktyczne działania.

Podejście "must-win battles" pomaga utrzymać pod kontrolą liczbę strategicznych projektów i skupić się na najważniejszych punktach wdrożenia.

Odpowiednie wskaźniki sygnalizują organizacji, co jest istotne w kontekście strategii i jej realizacji.

Dzięki naszej usłudze monitorowania środowiska operacyjnego można elastycznie i terminowo dostosować realizację strategii.

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami