Doświadczenie i wiedza z ponad 150 projektów scenariuszowych stanowią podstawę autorskiego narzędzia Capful Scenario Builder™. W pracy nad scenariuszami wykorzystujemy nasze oparte na algorytmie narzędzie do budowania logicznych, prawdopodobnych i zróżnicowanych scenariuszy oraz wydobywania nowatorskich punktów widzenia celem inspirowania myślenia o przyszłości. Scenario Builder umożliwia stworzenie interaktywnej mapy scenariuszy, która wizualizuje przestrzeń scenariuszową i przyspiesza porównywanie alternatywnych scenariuszy.  

Scenario Builder pracy nad scenariuszami

Przyszłość jest otwarta, ale nie pusta. Wszyscy mamy różne założenia, spostrzeżenia i oczekiwania dotyczące przyszłości. Aby nadać sens licznym, splecionym ze sobą siłom napędzającym zmiany w środowisku zewnętrznym, potrzebne jest zarówno analityczne, jak i kreatywne myślenie i metody. Scenariusze to umożliwiają. W pracy nad scenariuszem czynniki zmian i ich alternatywny rozwój w wieloaspektowym środowisku działania tworzą przestrzeń informacyjną, którą Scenario Builder pomaga uporządkować i przeanalizować. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika narzędziu można łatwo zmienić lub dostosować różne czynniki zmian i ich kierunki rozwoju oraz natychmiast zobaczyć wpływ tych rozwiązań. Różne założenia mogą być testowane w czasie rzeczywistym.  

Scenario Builder pracy nad scenariuszami

Scenario Builder opiera się na analizie spójności – do oceny współzależności i logicznej spójności pomiędzy alternatywnymi scenariuszami – oraz na algorytmach matematycznych, które razem tworzą zestaw wstępnych scenariuszy zilustrowanych na interaktywnej mapie. Narzędzie pomaga porównać różnice i podobieństwa pomiędzy alternatywnymi scenariuszami i wybrać przekonujące, logiczne i dające do myślenia warianty do dalszej analizy.  

Jak działa Scenario Builder?  

1. Wykorzystuje analizę spójności do oceny współzależności pomiędzy kluczowymi elementami wątpliwości i ich alternatywnym rozwojem w środowisku zewnętrznym.

2. Przedstawia wszystkie prawdopodobne scenariusze oparte na alternatywnych rozwiązaniach i ich kombinacjach.

3. Analizuje różnice i podobieństwa między scenariuszami.

4. Układa scenariusze w grupy, podkreślając ich różnice i podobieństwa, a także wyróżniając niekonwencjonalne, skłaniające do refleksji scenariusze.

5. Skutecznie ilustruje alternatywne scenariusze poprzez ich wizualizację na informacyjnej, interaktywnej mapie scenariuszy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Scenario Builder w pracy nad scenariuszami i strategiami.

KORZYŚCI SCENARIO BUILDER

Przyjazne dla użytkownika, interaktywne narzędzie pomaga zbadać możliwe zmiany w wieloaspektowym środowisku zewnętrznym i określić alternatywne przyszłe rozwiązania kształtowane przez te zmiany.

Tworzy obszerną mapę dotyczącą przestrzeni scenariuszowej złożonej z alternatywnych rozwiązań, ułatwiając poruszanie się po tej przestrzeni i wybieranie zróżnicowanych scenariuszy do dalszej analizy.

Mapa informacyjna koncentruje uwagę nie tylko na grupach scenariuszy, ale także na scenariuszach odstających od tych grup, wprowadzając nowe nawet nieoczekiwane perspektywy, które wspierają myślenie o przyszłości.

Pomaga zrozumieć strukturę i logikę różnych scenariuszy, przyspiesza porównanie alternatywnych rozwiązań i praktycznie uniemożliwia zignorowanie scenariuszy wartych uwagi.

Umożliwia testowanie zmian i korekt w czasie rzeczywistym w różnych czynnikach zmian i ich rozwoju w środowisku zewnętrznym.

Systematyczna i przejrzysta analiza pomaga budować logiczne, właściwe i zróżnicowane scenariusze, poprawiając jakość prac strategicznych na nich opartych.

Referencje
Współpraca z Shell – cyfryzacja Społeczeństwa szkic scenariuszy
Referencje
Projekt „Energy Future” – fińska energetyka
Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami