Projekt „Energy Future” – fińska energetyka

Projekt „Energy Future” zidentyfikował potencjalne możliwości rozwoju w przyszłości dla odbiorców energii i ich zużycia energii.

Najważniejsze zmiany w sektorze energetycznym w chwili obecnej można podsumować w czterech kategoriach:

 1. Energie odnawialne i niskoemisyjne
 2. Cyfryzacja i rozwój technologiczny
 3. Zmieniające się podmioty na rynku energii
 4. Rosnące znaczenie konsumentów.

Projekt „Energy Future” dotyczył tych tematów z perspektywy odbiorcy energii.

Projekt został zrealizowany podczas sześciu warsztatów, w których uczestniczyli operatorzy energetyczni oraz akcjonariusze. Warsztaty zostały podzielone na następujące grupy klientów: gospodarstwa domowe, mobilność i logistyka, sektor usług, przemysł wytwórczy, a także gospodarstwa rolne, tereny wiejskie i domy wypoczynkowe. Podczas każdego warsztatu dyskutowano o tym, jak zmiany energetyczne, rozwój technologiczny i serwicyzacja mogą wpłynąć na życie codzienne, zawodowe, modele operacyjne i zużycie energii każdej z grup klientów. Ponadto warsztaty szukały odpowiedzi na pytanie, jak sami odbiorcy energii i ich wybory wpływają na system energetyczny. Obserwowany okres czasu trwał do 2030 roku, a głównym otoczeniem była Finlandia.

Kluczowymi zagadnieniami projektu były: Jaka jest pozycja klienta na rynku energetycznym przyszłości? Czy sektor energetyczny jest w stanie rozwijać usługi, które są rzeczywiście przyjazne konsumentom i pomagają im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej? Czy będzie więcej inicjatyw wspierających wprowadzanie nowych i innowacyjnych rozwiązań energetycznych?

”Przeprowadzenie udanych warsztatów było warunkiem koniecznym dla dobrego wdrożenia projektu. Wyzwanie polegało na stworzeniu wszechstronnego zespołu, który jest w stanie zidentyfikować autentyczne korzyści dla klienta i nowe możliwości w zachodzących zmianach na rynku energetycznym. Dzięki kompetentnym wskazówkom Capful udało nam się to i uzyskaliśmy wiele konkretnych sugestii do dalszej pracy.”

– Jukka Leskelä, CEO Finnish Energy

Punkt wyjściowy

 • Perspektywa konsumenta i klienta zyskuje na sile w sektorze energetycznym zarówno w prawodawstwie, jak i w działalności przedsiębiorstw energetycznych.
 • Fińska Energia stara się brać pod uwagę wykorzystanie energii przez klientów i stać się prekursorem i promotorem dyskusji na temat innowacyjnego rozwoju systemu energetycznego.
 • Celem było zaangażowanie różnych grup odbiorców energii i zebranie ich opinii na temat potencjalnych i pożądanych zmian w wykorzystaniu energii.

Co zostało zrobione?

 • Wskazano kluczowe trendy w środowisku operacyjnym różnych grup klientów, wątpliwości i założenia dotyczące przyszłego rozwoju sektora energetycznego i wykorzystania energii.
 • Oceniono wpływy przyszłych wydarzeń: Jakie szanse i zagrożenia przypuszczalny rozwój przyniósłby różnym grupom klientów, gdyby został zrealizowany?
 • Stworzono propozycje dla kluczowych udziałowców: Jakie środki powinny podjąć firmy energetyczne, decydenci, lobbyści i sami klienci, aby wykorzystać przyszłe możliwości i uniknąć ryzyka?

Co osiągnięto?

 • Zorientowany na klienta przyszły obraz fińskiej energetyki stworzony w ramach projektu stanowi podstawę dla otwartej, ukierunkowanej na klienta dyskusji na temat energii w Finlandii oraz dla środowiska o szerokich możliwościach lobbingu.
 • Zebrano opinie różnych grup klientów na temat pożądanego rozwoju sektora energetycznego oraz rozpatrywanych w tej dziedzinie środków, na podstawie których zidentyfikowano tematy przekrojowe pomiędzy różnymi grupami klientów w celu wsparcia lobbingu i rozwoju branży.
 • Rezultatem projektu jest oparty na historii, wizualny opis fińskiej przyszłości energetycznej. Końcowy rezultat projektu zostanie wydany na początku 2018 roku.

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami