Współpraca z Shell – Szkic scenariuszy cyfryzacji społeczeństwa

Spółki Capful i Shell współpracowały nad projektem scenariuszowym badającym wpływ cyfryzacji na społeczeństwo.

Spółki Capful i Shell współpracowały nad ambitnym projektem scenariuszowym badającym wpływ cyfryzacji na społeczeństwo. Celem projektu było zbadanie alternatywnych perspektyw kształtowanych przez cyfryzację. Jako że cyfryzacja przeplata się ze wszystkimi aspektami życia, projekt uformował się wokół kilku strumieni roboczych, w tym etyki, zarządzania, zdrowia, pracy, ekonomii, edukacji i produkcji.

Najlepsi eksperci odbyli podróż w przyszłość i zbadali czynniki, które mogą dyktować sposób w jaki różne przyszłe rozwiązania mogą się kształtować. Capful i Shell przeanalizowali ponad 40 czynników związanych z niepewnością. Aby dokładniej przeanalizować mnogość czynników wpływających na niepewność, wykorzystano program Scenario Builder™ firmy Capful, aby zrozumieć wzajemne powiązania między różnymi czynnikami. Analiza ta zapewniła wielowymiarowy pogląd na możliwe przyszłe zdarzenia.

Dobrano elastyczną metodę opartą na uczeniu się: zgromadzone wnioski z rozmaitych obszarów roboczych były wykorzystywane do wzajemnego uzupełniania się w celu uchwycenia pełnej złożoności środowiska operacyjnego. Scenario BuilderTM sprawia, że proces ten jest zarówno efektywny jak i niezawodny.

Więcej o scenariuszach można przeczytać na stronie Shell.

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami