Turystyka w Laponii scenariusze po Covid-19

Latem 2020 roku Stowarzyszenie Branży Turystycznej Laponii rozpoczęło prace scenariuszowe dotyczące scenariuszy po pandemii Covid-19 dla turystyki Laponii. W ramach prac scenariuszowych przeanalizowano zmiany wywołane przez pandemię koronawirusa od globalnego środowiska operacyjnego po efekty regionalne i specyficzne dla poszczególnych przedsiębiorstw do roku 2025. Dodatkowo określono skutki szerszych trendów, zachowań konsumentów i sytuacji konkurencyjnej w sektorze.

Scenariusze służą jako narzędzie do rozwoju całego ekosystemu branży turystycznej, jak również do rozwoju działalności poszczególnych przedsiębiorstw i samego Obszaru Turystycznego. Prace scenariuszowe zostały zrealizowane w ramach projektu finansowanego z EFRR przyznanego przez Federację Laponii.

W pracy nad scenariuszem szukano odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakie trwałe zmiany pozostawi dla turystyki pandemia koronawirusa?

• What permanent changes will the corona pandemic leave for tourism?

• Jak gospodarka światowa i fińska przetrwają pandemię?

• Jak przedsiębiorstwa przetrwają i rozwiną się po pandemii?

• Jaka będzie siła nabywcza konsumentów w 2025 roku?

• Jak zmiany klimatyczne wpływają na pogodę i pory roku w Laponii?

• Czy podmioty turystyczne mogą wpływać na zachowania konsumentów (np. poprzez świadczenie usług)?

Na podstawie prowadzonych działań scenariuszowych powstały cztery scenariusze dla turystyki w Laponii:

W scenariuszu wielowymiarowego kryzysu pandemia koronawirusa będzie trwała przez kilka lat. Działania związane z zamknięciami i niepewnością w handlu międzynarodowym eskalują do globalnej recesji. Wobec braku powszechnych obostrzeń w podróżowaniu i niepewności, większość turystów międzynarodowych pozostaje w miejscowościach wypoczynkowych w swoich krajach. Zła sytuacja gospodarcza w Laponii i bankructwa małych firm prowadzą do zawężenia pola działania turystyki.

Z punktu widzenia scenariusza wschodniego, skuteczny mechanizm kontroli Chin pozwoli na poradzenie sobie z pandemią lepiej niż reszta świata, zwiększając polityczną i gospodarczą siłę Chin. W miarę jak Europę dotyka kryzys gospodarczy po pandemii, Chiny będą miały okazję do zwiększenia inwestycji w Europie, w tym w turystykę. Turyści z Azji będą spędzać więcej czasu w Laponii, ponieważ coraz więcej wyjazdów jest łączonych z innymi krajami nordyckimi, dla których lotniska w Laponii pełnią rolę punktów pośrednich.

W scenariuszu europejskiej wspólnoty podróżniczej, elastyczne środki zaradcze i współpraca Europy pozwolą, aby życie toczyło się lepiej niż na pozostałych obszarach świata. Wraz z postępującym kryzysem klimatycznym; oznaki bezśnieżnych zim zaczynają pojawiać się również w Laponii. Spokój i natura są postrzegane jako luksus w globalnych trendach turystycznych. Niepopularność kurortów o coraz gorętszej atmosferze na południu kraju nadweręża letnią turystykę Laponii, a całoroczny charakter turystyki wzrasta. Elastyczne warunki rezerwacji wycieczek zorganizowanych i perspektywa długości lotu wpływają na podejmowanie decyzji przez turystów.

W scenariuszu międzynarodowej platformy nordyckiej pandemia koronawirusa zostanie rozwiązana dzięki współpracy międzynarodowej, gdy szczepionka wejdzie na rynek i będzie miała dobry efekt ochronny. W tym scenariuszu międzynarodowa turystyka odżywa i rośnie. Bezpieczeństwo fińskiej Laponii i wzmacniające wartości turystów, takie jak docenianie przyrody i spokoju, sprawiają, że skala turystyki międzynarodowej w Laponii rośnie przez cały rok. Ponadto, międzynarodowe giganty cyfrowe wzmacniają swoją rolę w branży turystycznej i integrują mniejsze podmioty ze swoimi platformami.

Plany działania dla każdego scenariusza:

Na podstawie scenariuszy przedstawiono niezbędne działania, które muszą być podjęte przez przedsiębiorców turystycznych, niezależnie od tego, który scenariusz zrealizuje się w przyszłości. Dodatkowo, dla realizacji każdego scenariusza stworzono plan awaryjny, który nadaje kierunek temu, na co podmioty powinny położyć nacisk, jeśli świat rozwinie się w kierunku określonego scenariusza.

Podsumowanie scenariuszy można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Branży Turystycznej Laponii. Pełny raport ze scenariuszy można pobrać tutaj (w języku fińskim).

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami