Capful oferuje otwarte szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb klientów. Szkolenia organizowane są zarówno online jak i stacjonarnie dla małych grup, nasze warsztaty coachingowe oferują interaktywne i intensywne doświadczenia edukacyjne. Bazując na naszym doświadczeniu, wierzymy, że najlepiej korzysta się z coachingu, gdy jest on związany z pracą lub prawdziwymi sytuacjami związanymi z rozwojem strategii.

Oprócz poniższych szkoleń realizujemy szkolenia na zamówienie, dostosowane do potrzeb klienta, dotyczące takich tematów jak praca nad strategią, odnowa strategiczna, realizacja strategii oraz tworzenie modeli biznesowych i dochodowych.

Tworzenie i wykorzystywanie scenariuszy

Kurs szkoleniowy, który pomoże Ci wykorzystać podejście scenariuszowe w identyfikowaniu czynników zmieniających środowisko operacyjne oraz w przewidywaniu alternatywnych wariantów rozwoju. Podczas szkolenia omawiamy punkty wyjścia i ramy pracy scenariuszowej, jej etapy i związane z nimi procesy, metody stosowane w pracy scenariuszowej oraz sposoby wykorzystania podejścia w pracy strategicznej. Uczestnicy uczą się stosować narzędzia scenariuszowe w praktyce, na fikcyjnych przykładach lub wykorzystując konkretne potrzeby firmy jako punkt wyjścia. Dowiedz się więce.

Alternatywne rozwiązania i wybory strategiczne

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz umiejętność wykorzystania alternatywnych rozwiązań strategicznych w praktycznych działaniach strategicznych. Poruszamy takie tematy jak korzyści z zastosowania strategicznych alternatyw w pracy nad strategią oraz procesy, metody i narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu rozwiązań alternatywnych. Uczestnicy uczą się rozpoznawać obszary, w których firma posiada wykonalne rozwiązania zastępcze, przetwarzać rozwiązania alternatywne i testować je pod kątem wybranych kryteriów, a także dokonywać na podstawie tych ocen hierarchizacji i wyborów strategicznych. Dowiedz się więce.

Nadzór nad środowiskiem operacyjnym

Szkolenie daje możliwość stworzenia pełnego obrazu środowiska biznesowego, jego oceny z nowej perspektywy oraz uruchomienia systematycznego procesu monitorowania środowiska operacyjnego w firmie. Podczas szkolenia poruszymy takie tematy jak nowe możliwości które daje monitorowanie środowiska operacyjnego oraz etapy i narzędzia związane z monitorowaniem. Uczestnicy dowiedzą się jak uruchomić proces nadzoru środowiska operacyjnego, jak analizować zebrane dane oraz jak aktualny obraz sytuacji i dane prognozujące przyszłość można wykorzystać w sposób strategiczny i perspektywiczny.

Międzynarodowy program szkoleniowy Certified Future Strategist

​International Certified Future Strategist to pionierski program szkoleniowy, którego celem jest kształcenie ekspertów ds. strategii przyszłości. Szkolenie dostarcza kluczowemu personelowi przedsiębiorstw i innych organizacji informacji, umiejętności i zdolności wymaganych do prowadzenia prac nad strategią przyszłościową i przygotowania się do zmian w środowisku operacyjnym z wykorzystaniem podejścia opartego na przewidywaniu. Składa się z wykładów, warsztatów, dyskusji koleżeńskich i zadań. Kurs podzielony jest na cztery intensywne trzydniowe cykle i niezależną pracę pomiędzy tymi etapami. Uczestnicy pochodzą z międzynarodowych firm i organizacji. Czytaj więcej o naszym programie na naszej stronie lub podaj swoje dane kontaktowe a my skontaktujemy się z Tobą.

alt

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami