Scenariusze rzucają światło na możliwe warianty przyszłości i oferują wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Ze względu na swoją otwartą i niepewną naturę, przyszłość nie może być objęta pojedynczą przewidywaną wizją lub modelem decyzyjnym. Praca nad scenariuszami pomaga rozpoznać i zrozumieć alternatywne trendy rozwojowe w środowisku operacyjnym, zidentyfikować przyszłe możliwości i przygotować się na alternatywne perspektywy. Scenariusze stanowią również skuteczne narzędzie komunikacyjne służące budowaniu przywództwa myślowego. 

Capful jest liderem w zakresie tworzenia scenariuszy w Finlandii. Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów scenariuszowych w różnych branżach. W Capful realizacja prac scenariuszowych jest zarówno systematyczna, jak i kreatywna. Częścią tej pracy jest dogłębna analiza przyszłego środowiska operacyjnego z różnych perspektyw i tworzenie różnych, dostosowanych scenariuszy z ujęciem alternatywnych możliwości. W tym celu wykorzystujemy nasze własne, oparte na algorytmie narzędzie Scenario BuilderTM. Scenariusze łączą  zarówno twarde dane oraz ciekawe historie. Przekształcamy te scenariusze w zwięzłe, logiczne i stawiające pytania opisy przyszłości – jak będą wyglądały możliwe przyszłe światy i jakie są ścieżki, które do nich prowadzą? Eksperci Capful zawsze pracują w ścisłej współpracy z klientami, pomagając im odnieść sukces w zmieniających się realiach.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRACY SCENARIUSZOWEJ

Pomagają one radzić sobie z niepewnością, która jest nieuchronną częścią każdego środowiska biznesowego

Praca scenariuszowa pomaga w identyfikacji nowych możliwości biznesowych w zmieniającym się środowisku operacyjnym

Scenariusze wzmacniają gotowość do zmian, poprawiają elastyczność i zwiększają zdolność do osiągania sukcesów w przyszłości

Podważa konwencjonalną wiedzę, przełamuje bariery wobec nowych rozwiązań i poszerza utarte sposoby myślenia

Pomaga zreformować myślenie strategiczne i radzić sobie ze sprzecznymi poglądami

Tworzy wspólne zrozumienie i wizję przyszłości poprzez wspólne historie

DO CZEGO MOGĄ BYĆ UŻYTE SCENARIUSZE?

Jako punkt wyjścia do pracy nad strategią i podstawa wyborów strategicznych

Do przewidywania zmian w potrzebach i wartościach klientów

Do oceny ryzyka środowiskowego i innych obszarów ryzyka oraz raportowania (np. scenariusze TCFD)

Jako narzędzie do poruszania się w środowisku operacyjnym w warunkach zawirowań i innych sytuacji kryzysowych

Do przewidywania trendów w otoczeniu konkurencyjnym i działań konkurencji

Jako narzędzie do komunikacji i tworzenia wspólnej wizji

Jako narzędzie do komunikacji zewnętrznej i budowania przywództwa myślowego

Jako narzędzie do rozwoju innowacji, nowatorskich produktów i usług oraz nowego biznesu

Jako podstawa do ciągłego monitorowania środowiska operacyjnego

  • Jako punkt wyjścia do pracy nad strategią i podstawa wyborów strategicznych

  • Do przewidywania zmian w potrzebach i wartościach klientów

  • Do oceny ryzyka środowiskowego i innych obszarów ryzyka oraz raportowania (np. scenariusze TCFD)

  • Jako narzędzie do poruszania się w środowisku operacyjnym w warunkach zawirowań i innych sytuacji kryzysowych

  • Do przewidywania trendów w otoczeniu konkurencyjnym i działań konkurencji

  • Jako narzędzie do komunikacji i tworzenia wspólnej wizji

  • Jako narzędzie do komunikacji zewnętrznej i budowania przywództwa myślowego

  • Jako narzędzie do rozwoju innowacji, nowatorskich produktów i usług oraz nowego biznesu

  • Jako podstawa do ciągłego monitorowania środowiska operacyjnego

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami