Skuteczna strategia opiera się na zrównoważonych wyborach pomiędzy realnymi wariantami alternatywnymi. Proces strategiczny stosowany przez Capful wykorzystuje alternatywne rozwiązania strategiczne w celu odniesienia się do czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na firmę oraz zróżnicowanych poglądów przedstawianych przez jej kluczowy personel. Te alternatywne rozwiązania są identyfikowane, opisywane i oceniane pod kątem różnorodnych kryteriów, oferując podstawę do strategicznych wyborów. 

Współpracujemy z naszymi klientami w celu stworzenia realnych rozwiązań alternatywnych, które są testowane przy użyciu tego samego zestawu kryteriów. W tej pracy wykorzystujemy nasze własne, oparte na algorytmie narzędzie Strategy BuilderTM . Z wybranych alternatyw można wybrać „must-win battles”, które prowadzą nas od obecnej pozycji do sytuacji docelowej. W tym celu przygotowywane są konkretne projekty rozwojowe i wskaźniki, które umożliwiają monitorowanie wdrażania strategii i komunikowanie danym organizacjom istotnych spraw. Praca nad strategią w oparciu o scenariusz pozwala również na przetestowanie wybranej strategii metodą wind tunneling.

‘Jeśli do celu podążasz jedną drogą, tak naprawdę jesteś tylko pasażerem. Jeśli masz kilka alternatyw, możesz dokonywać wyborów”, Risto Siilasmaa, założyciel firmy F-Secure

ZALETY ALTERNATYW STRATEGICZNYCH

Pomagają zilustrować sprawy trudne do zobrazowania, podsuwają znacznie bardziej radykalne pomysły i zmuszają do dyskusji nad odmiennymi poglądami.

Pomagają określić obszary, w których spółka ma realne alternatywne rozwiązania, analizować ryzyko i dokonywać przemyślanych wyborów

Pozwalają zapoznać się z większą liczbą opinii, eliminują uprzedzenia i autocenzurę oraz pomagają w przetwarzaniu lęków związanych z niepewnością

Zachęcają do twórczych dyskusji na temat strategii, które służą zakwestionowaniu i zreformowaniu myślenia strategicznego kierownictwa

Rozszerzają i pogłębiają wspólną wizję kierownictwa oraz wspierają wspólne zrozumienie

Po podjęciu decyzji pomagają firmie skupić się na istotnych kwestiach i zachęcają wszystkich do współpracy, ponieważ wszystkie warianty zostały otwarcie omówione.

NA JAKIE PYTANIA MOGĄ DAĆ ODPOWIEDŹ ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA STRATEGICZNE?

Jak i gdzie zamierzamy ukierunkować nasz wzrost i jak rozwijać się w sposób rentowny?

Jak powinniśmy zmienić nasze modele biznesowe i przychodowe?

W jakie technologie powinniśmy inwestować?

W jakich segmentach klienta powinniśmy działać?

Jak przystosować się do celu klimatycznego 1,5°C?

Jak w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam Przemysł 4.0?

Jak powinniśmy przeformułować nasze portfolio biznesowe?

Jak reagujemy na zawirowania w naszej branży?

Jak powinniśmy rozwijać naszą wiedzę i kompetencje?

  • Jak i gdzie zamierzamy ukierunkować nasz wzrost i jak rozwijać się w sposób rentowny?

  • Jak powinniśmy zmienić nasze modele biznesowe i przychodowe?

  • W jakie technologie powinniśmy inwestować?

  • W jakich segmentach klienta powinniśmy działać?

  • Jak przystosować się do celu klimatycznego 1,5°C?

  • Jak w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam Przemysł 4.0?

  • Jak powinniśmy przeformułować nasze portfolio biznesowe?

  • Jak reagujemy na zawirowania w naszej branży?

  • Jak powinniśmy rozwijać naszą wiedzę i kompetencje?

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami