Badania wykazały silną zależność między ukierunkowaniem na klienta a wzrostem obrotów. Firmy skoncentrowane na kliencie odnoszą sukcesy, ponieważ oferują wysokiej jakości produkty, usługi i doświadczenia we wszystkich kontaktach z klientami, zachęcają swoich pracowników do działania w sposób skoncentrowany na kliencie i systematycznie zwiększają swoje zrozumienie klienta. 

Wartość klienta może być tworzona poprzez wykonywanie zadań, rozwiązywanie problemów lub oferowanie mu rozwiązań. Aby stworzyć wartość klienta, firma musi zrozumieć, jakie wartości finansowe, funkcjonalne, emocjonalne i inne, takie jak zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny, motywują klientów; jak konsumenci uczestniczą w tworzeniu wartości i jak rozwiązania im proponowane tworzą wartość dodaną w łańcuchu wartości klienta. Wspieramy zrozumienie klienta poprzez przeprowadzanie analiz, ankiet, a także rozmów z wybranymi klientami. Przeprowadzamy również segmentację na podstawie potrzeb klientów, ich zachowań zakupowych, motywów wyboru i innych kryteriów oraz pomagamy w zdefiniowaniu propozycji wartości na podstawie zrozumienia klienta.  

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NASZYCH USŁUG

Zrozumienie klienta pomaga określić, jak i gdzie tworzona jest wartość dla klienta oraz jakie modele operacyjne i sieci są wymagane do tworzenia wartości.

Dokładne zrozumienie finansowej, funkcjonalnej, emocjonalnej i symbolicznej wartości klienta pomaga rozwijać produkty i usługi oraz tworzyć wartość proponowaną.

Lepsze zrozumienie klientów pomaga przewidzieć przyszłe potrzeby i możliwości obsługi, dając początek lepszym innowacjom skoncentrowanym na kliencie.

Przeniesienie uwagi z produktu na klienta podważa sposób, w jaki segment lub branża są tradycyjnie definiowane i odkrywa nowe możliwości.

Skutecznie przeprowadzona segmentacja pomaga przypisać ograniczone zasoby do obszarów, które generują najlepsze wyniki i oferują największy potencjał wzrostu.

Zrozumienie klienta rzuca światło na źródła przewagi konkurencyjnej i dostarcza informacji o obszarach, które należy rozwijać, aby zwiększyć przewagę konkurencyjną i reagować na działania innych firm.

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami