Połączenie między strategią a kompetencjami jest dwukierunkowe: Kompetencje firmy wpływają na jej wybory strategiczne, a jej strategia wpływa na kompetencje, które decyduje się wzmacniać lub rozwijać, samodzielnie lub poprzez sieci, ekosystemy lub transakcje korporacyjne. Pomagamy w zidentyfikowaniu kompetencji na poziomie funkcji, firmy lub grupy, które są niezbędne w zmieniającym się środowisku operacyjnym i które mogą służyć jako fundament strategii i konkurencyjności. Wspólnie z naszymi klientami przygotowujemy plan, który zawiera kompetencje wraz z opisem sposobów na ich rozwinięcie, oraz kompetencje, których brakuje i jak te braki można uzupełnić. Plan określa te umiejętności, które mogą być rozwijane wewnątrz firmy oraz te, które muszą być pozyskane z zewnątrz. Określamy również sposób kontroli rozwoju kompetencji i ich zgodności ze strategią.

W szybko zmieniającym się środowisku operacyjnym opieranie się na istniejących kompetencjach sprawia, że działania firmy są zbyt sztywne, a strategia firmy i jej przewaga konkurencyjna nie mogą być budowane na podstawie tychże kompetencji. W dynamicznym środowisku operacyjnym wymagane są dynamiczne kompetencje, takie jak zdolność do opracowywania i wykorzystywania informacji, wiedzy specjalistycznej, systemów, procesów i zasobów w nowy sposób oraz zdolność do tworzenia nowych kompetencji w sposób zwinny. Postęp w technologii również kształtuje umiejętności: Sztuczna inteligencja sprawia, że przetwarzanie danych jest bardziej efektywne, współpraca między ludźmi i maszynami zyskuje nowe formy, inteligentna automatyzacja reformuje procesy, a platformy cyfrowe umożliwiają nowe formy współpracy.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NASZYCH USŁUG

Kiedy określisz swoje kompetencje, będziesz mógł je w pełni wykorzystać podczas tworzenia strategii lub budowania przewagi konkurencyjnej.

Systematyczna analiza kompetencji ujawnia wszelkie braki i słabe punkty, które należy uzupełnić, aby zapewnić skuteczne przygotowanie i wdrożenie strategii.

Zdefiniowanie kompetencji, które należy nabyć oraz ocena umiejętności konkurentów tworzy mocne podstawy do długofalowego rozwoju wybranych obszarów kompetencyjnych.

Analiza kompetencji pomaga w identyfikacji i wykorzystaniu synergii w transakcjach korporacyjnych i reorganizacjach.

Analiza zmian w środowisku operacyjnym i technologii pozwala zidentyfikować możliwości rozwoju nowych kompetencji i na ich podstawie zbudować przewagę konkurencyjną.

Nowe umiejętności strategiczne powstają, gdy kompetencje zewnętrzne są identyfikowane i w nowy sposób łączone z kompetencjami wewnętrznymi.

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami