Wstrząsy w branży, skoki technologiczne, pojawienie się nowych rynków, zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów lub nieprzewidziane kryzysy, takie jak pandemia koronawirusa, stwarzają nowe możliwości dla przerywanych i radykalnych innowacji. Przewidywanie pomaga nakreślić przyszłe środowisko operacyjne i możliwości biznesowe, które z niego wynikają.

Działalność innowacyjna nieuchronnie wiąże się z pewnym poziomem niepewności i ryzyka. Z drugiej strony, niepewność związana z rozwojem rynków, technologii i branż służy jako paliwo dla innowacji w zakresie usług, produktów i modeli biznesowych. Przewidywanie ułatwia rozpoznanie przyszłych zagrożeń i szans oraz oferuje szerszą perspektywę podejmowania decyzji, wspierając tym samym innowacje. Nie tylko stanowi wsparcie w procesie analizowania przyszłości, ale także pomaga ją budować. Capful wykorzystuje szeroką gamę narzędzi do prognozowania, od scenariuszy po plany rozwoju technologii. 

KORZYŚCI Z PRZEWIDYWANIA W DZIAŁANIACH INNOWACYJNYCH

Pomaga przewidywać powolne zmiany, jak również nieciągłości i radykalne zmiany w środowisku operacyjnym

Może pomóc Ci odnowić Twoje produkty, usługi i modele biznesowe zanim zrobią to Twoi konkurenci

Pomaga rozpoznać istniejące sposoby myślenia i działania, które muszą zostać porzucone, aby stworzyć skuteczne działania innowacyjne

Pomaga Twojej firmie budować przewagę konkurencyjną i wpływać na przyszłość swoją i całej branży

Zmniejsza ryzyko wynikające z braku realnych rozwiązań alternatywnych, stawiania wszystkiego na jedną kartę i polegania na prognozach trendów.

Zapobiega nadmiernej niechęci do ryzyka, nadmiernemu optymizmowi, skupianiu się wyłącznie na jednym aspekcie i innym pułapkom decyzyjnym, które działają jak bariery dla innowacji

DO CZEGO MOŻNA WYKORZYSTAĆ PRZEWIDYWANIE W DZIAŁANIACH INNOWACYJNYCH?

Scenariusze, które wizualizują różne perspektywy służą jako platformy innowacyjne

Poszukiwanie pomysłów z niekonwencjonalnych i nieoczekiwanych źródeł

Przewidywanie radykalnych zmian w branży i modelach biznesowych

Radykalne scenariusze zagrożeń mogą pomóc w kwestionowaniu obecnej oferty oraz działalności biznesowej

Prowadzenie analiz klientów i rynku w celu przewidywania przyszłych potrzeb klientów

Przewidywanie oczekiwań i wartości wśród udziałowców

Poszukiwanie nowych możliwości poza bieżącą działalnością lub branżą

Przewidywanie zmian i trendów w rozwoju technologii

Przewidywanie regulacji umożliwiających innowacje

  • Scenariusze, które wizualizują różne perspektywy służą jako platformy innowacyjne

  • Poszukiwanie pomysłów z niekonwencjonalnych i nieoczekiwanych źródeł

  • Przewidywanie radykalnych zmian w branży i modelach biznesowych

  • Radykalne scenariusze zagrożeń mogą pomóc w kwestionowaniu obecnej oferty oraz działalności biznesowej

  • Prowadzenie analiz klientów i rynku w celu przewidywania przyszłych potrzeb klientów

  • Przewidywanie oczekiwań i wartości wśród udziałowców

  • Poszukiwanie nowych możliwości poza bieżącą działalnością lub branżą

  • Przewidywanie zmian i trendów w rozwoju technologii

  • Przewidywanie regulacji umożliwiających innowacje

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami