Ennakointi auttaa hahmottamaan tulevaa toimintaympäristöä ja sieltä esiin nousevia mahdollisuuksia. Ennakointi tekee sekä tulevaisuuden mahdollisuudet että riskit paremmin näkyviksi ja avartaa päätöksenteon perspektiiviä. Ennakointi ei pelkästään analysoi tulevaa, vaan edistää myös tulevaisuuden aktiivista rakentamista.

Ennakoinnissa on olennaista kohdistaa työtä organisaation ja käyttötarkoituksen kannalta olennaisiin muutoksiin ja alueisiin. Tässä hyvänä apuna toimii jos organisaatiolle on tehty etukäteen hypoteesi tai oletus toimintaympäristön kehityksestä. Näin toimintaympäristön kehitystä  voidaan seurata tätä hypoteesia tai oletusta vasten. Useimmiten teemme toimintaympäristön seurantaa skenaarioiden tai strategian taustaoletusten pohjalta.

Skenaarioilla eli vaihtoehtoisilla tulevaisuuskuvilla pyritään tunnistamaan erilaisia mahdollisia toimintaympäristön tulevaisuuden kehityskulkuja, löytämään uusia mahdollisuuksia ja varautumaan riskeihin. Skenaariotyön pohjalta monitoroimme merkkejä skenaarioiden toteutumisesta ja tunnistamme uusia kehityskulkuja joita ei aiemmin ole tunnistettu. Lue lisää skenaarioista täältä.

Strategian taustaoletukset kuvaavat valitun strategian taustalla olevia oletuksia siitä, mihin suuntaan toimintaympäristö on kehittymässä. Strategian taustaoletuksia seuraamalla voidaan kohdistaa ennakointi strategian kannalta olennaisiin tekijöihin Jos toimintaympäristö muuttuu merkittävästi eri tavalla kuin strategiaa tehtäessä oletettiin, tulisi strategian sisältöä tarkastella uudestaan.

Capfulin palveluihin kuuluvat sekä projektiluonteinen että jatkuva toimintaympäristön seuranta esimerkiksi toimialan, asiakkaiden, kilpailijoiden, talouden, sääntelyn ja teknologian kehityksestä. Rakennamme ennakointi- ja seurantaprosessin, johon kuuluu seurannan vuosikellon, työvaiheiden, osallistujien ja tulosten hyödyntämisen määrittely.

Toimintaympäristön seurannan tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista ja merkityksellistä tietoa ja tukea siten päätöksentekoa, hyödyntää toimintaympäristöstä nousevat mahdollisuudet ja välttää virhearvioita.​ 

Skenaarioiden ja toimintaympäristön seurannan lisäksi tulevaisuutta ja toimintaympäristön kehitystä voidaan tarkastella myös valmennuksissa ja yksittäisissä työpajoissa tai erillisillä toimintaympäristö – ja muutostekijäanalyyseillä.

Ennakointipalvelumme hyödyt

Auttaa ennakoimaan sekä hiipiviä muutoksia että epäjatkuvuuksia ja radikaaleja murroksia toimintaympäristössä 

Tukee jatkuvaa strategiaprosessia,  parantaa valmiuksia vastata muuttuviin olosuhteisiin ja mukauttaa strategiaa ajoissa

Auttaa kyseenalaistamaan vanhoja ajatus- ja toimintamalleja, joista irtautuminen on välttämätöntä uudistumiselle

Antaa paremmat edellytykset vaikuttaa proaktiivisesti omaan ja toimialan tulevaisuuteen  

Auttaa uudistamaan palveluja ja toimintamalleja vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia ja tarpeita

Seurannan avulla strategisia hankkeita voidaan ohjata joustavasti toimintaympäristön muutosten perusteella

Kaukaa viisas näkee mahdollisuuksia
Ota yhteyttä, niin aloitetaan