Capful toteuttaa erilaisia tutkimushankkeita, analyysejä ja selvityksiä sekä osana skenaario- ja strategiaprojekteja että erillisinä toimeksiantoina. Isompia tutkimushankkeita toteutamme myös konsortiona yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytämme monipuolisesti eri menetelmiä olennaisen tiedon löytämiseksi. Keräämme aineistoja esimerkiksi haastatteluilla, kyselyillä ja työpajoilla.  Lisäksi hyödynnämme erilaisia olemassa olevia julkisia ja maksullisia aineistoja. Analysoimme kerätyn tiedon ja raportoimme sen selkeässä, viestinnällisessä ja helposti omaksuttavassa muodossa.

Selvitykset

Tutkimushankkeet

Benchmark-tutkimukset

Muutostekijäanalyysit

Toimintaympäristöanalyysit

Sidosryhmäanalyysit

Toimiala-analyysit

Organisaation nykytilaselvitykset

Palveluportfolioanalyysit

Asiakasselvitykset

Segmentointianalyysit

Kumppanuus- ja verkostoitumisselvitykset

Kyvykkyysanalyysit

Kyselytutkimukset

Haastattelututkimukset

 • Selvitykset

 • Tutkimushankkeet

 • Benchmark-tutkimukset

 • Muutostekijäanalyysit

 • Toimintaympäristöanalyysit

 • Sidosryhmäanalyysit

 • Toimiala-analyysit

 • Organisaation nykytilaselvitykset

 • Palveluportfolioanalyysit

 • Asiakasselvitykset

 • Segmentointianalyysit

 • Kumppanuus- ja verkostoitumisselvitykset

 • Kyvykkyysanalyysit

 • Kyselytutkimukset

 • Haastattelututkimukset

KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Täältä löydät meidät