Capful järjestää sekä avoimia että asiakasyrityksen tarpeisiin räätälöityjä valmennuksia. Valmennustyöpajat ovat intensiivisiä oppimiskokemuksia, jotka toteutetaan vuorovaikutteisena pienryhmätyöskentelynä joko virtuaalisesti tai kasvotusten. Kokemuksemme mukaan valmennuksesta saa parhaan hyödyn irti, kun se kytketään omaan työhön tai todelliseen strategiseen kehittämistilanteeseen.

Seuraavien valmennuksien lisäksi toteutamme räätälöityjä asiakaskohtaisia valmennuksia myös strategiatyöstä, strategisesta uudistumisesta, strategian toimeenpanosta, liiketoiminta- ja ansaintamallien rakentamisesta ja muista aiheista. 

Skenaarioiden rakentaminen ja hyödyntäminen

Valmennus auttaa hyödyntämään skenaariomenetelmää toimintaympäristön muutosvoimien tunnistamisessa ja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin varautumisessa. Valmennuksessa käydään läpi skenaariotyön lähtökohdat ja viitekehys, skenaariotyön prosessi ja vaiheet, skenaariotyön eri menetelmät ja skenaarioiden hyödyntäminen strategiatyön osana. Valmennukseen osallistuvat oppivat soveltamaan skenaariotyökaluja käytännössä joko kuvitteellisten esimerkkien avulla tai soveltamalla niitä yrityksensä konkreettisiin tarpeisiin. Lue lisää skenaariotyöstä.

Strategiset vaihtoehdot ja valinnat

Valmennus antaa valmiuksia hyödyntää strategisia vaihtoehtoja osana käytännön strategiatyötä. Valmennuksessa käydään läpi strategisten vaihtoehtojen hyödyt strategiatyössä sekä vaihtoehtojen rakentamisen prosessi, eri menetelmät ja työkalut. Valmennukseen osallistuvat oppivat analysoimaan, minkä asioiden suhteen yrityksellä on aitoja vaihtoehtoja, työstämään vaihtoehtoja, testaamaan niitä valittuja kriteereitä vasten ja tekemään arviointien pohjalta priorisointeja ja strategisia valintoja. Lue lisää strategisista vaihtoehdoista ja valinnoista.

Toimintaympäristön seuranta

Valmennus antaa valmiuksia luoda laaja kokonaisnäkemys liiketoimintaympäristöstä, arvioida toimintaympäristöä uusista näkökulmista ja käynnistää yrityksessä systemaattinen toimintaympäristön seuranta. Valmennuksessa käydään läpi toimintaympäristön seurannan uudet mahdollisuudet, seurantaprosessin vaiheet ja eri työkalut. Valmennukseen osallistuvat oppivat, miten toimintaympäristön seuranta käynnistetään, miten kerättyä tietoa analysoidaan ja miten ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa hyödynnetään strategialähtöisesti ja ennakoivasti. Lue lisää toimintaympäristön seurannasta.

International Certified Future Strategist -koulutusohjelma

International Certified Future Strategist on uraauurtava koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuden strategiaosaajia. Koulutus antaa yritysten ja muiden organisaatioiden avainhenkilöille tiedot, taidot ja valmiudet tehdä tulevaisuuteen suuntautuvaa strategiatyötä ja varautua toimintaympäristön muutoksiin ennakointimenetelmien avulla. Koulutus koostuu luennoista, työpajoista, vertaiskeskusteluista ja kotitehtävistä. Ohjelma jakautuu neljään kolmen päivän mittaiseen intensiivijaksoon ja omaehtoiseen työskentelyyn jaksojen välissä. Osallistujat tulevat kansainvälisistä yrityksistä ja organisaatioista. Lue lisää ohjelman omilta nettisivuilta tai jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan