Systemaattinen toimintaympäristön seuranta nostaa esiin liiketoimintaympäristön tärkeimmät muutokset ja niiden vaikutukset yritykseen. Kohdistamme tiedonkeruun yrityksen ja käyttötarkoituksen kannalta oleelliseen. Kohdentamisella hillitään informaatiotulvaa ja tuotetaan aidosti käyttökelpoista tietoa pitkien yleismaailmallisten raporttien sijaan. Tietoa voidaan hyödyntää mm. strategisessa suunnittelussa ja strategian toimeenpanossa. 

Capfulin palveluihin kuuluvat sekä projektiluonteinen että jatkuva toimintaympäristön seuranta esimerkiksi toimialan, asiakkaiden, kilpailijoiden, talouden, sääntelyn ja teknologian kehityksestä. Tulevaisuustalona olemme erikoistuneet etenkin ennakoivaan toimintaympäristön seurantaan. Skenaariotyöhön kytketyssä seurannassa monitoroimme merkkejä skenaarioiden toteutumisesta, ja strategiatyön jatkona voimme seurata, miten toimintaympäristöstä tehdyt strategian taustaoletukset kehittyvät. Toimintaympäristön seurannan tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista ja merkityksellistä tietoa ja tukea siten päätöksentekoa, hyödyntää toimintaympäristöstä nousevat mahdollisuudet ja välttää virhearvioita.

PALVELUMME HYÖDYT

Jatkuva seuranta tukee yrityksen jatkuvaa strategiaprosessia, parantaa valmiuksia vastata muuttuviin olosuhteisiin ja mukauttaa strategiaa ajoissa

Projekti- tai tarvekohtaisella analyysillä voidaan tuottaa nopeasti tietoa tietyn päätöksen tueksi

Ulkoistettu, yrityskohtaisesti räätälöity toimintaympäristön seuranta tukee ja täydentää asiakasyrityksen omaa tiedonhankintaa 

Kun suurin osa toimintaympäristön muutostekijöistä on saatu systemaattiseen seurantaan, jää enemmän aikaa uusien asioiden skannaukseen.

Seurannan avulla strategisia hankkeita voidaan ohjata joustavasti toimintaympäristön muutosten perusteella – lisätä tai vähentää panostuksia

Informaation jalostaminen ja tiivistäminen kompaktiin muotoon auttaa hallitsemaan informaatiotulvaa ja hyödyntämään tietoa tehokkaammin

LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan