Valmennukset ja koulutukset

Capful tarjoaa strategiatyöhön ja tiedolla johtamiseen liittyvää koulutusta joko avoimina tai asiakaskohtaisina valmennuksina. Tarjoamme myös yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa International Certified Future Strategist -koulutusta. Valmennusten tavoitteena on antaa organisaatioiden päätöksentekijöille ja kehitystyöstä vastaaville valmiuksia skenaariomenetelmän ja strategisten vaihtoehtojen hyödyntämiseen sekä toimintaympäristön systemaattisen seurannan käynnistämiseen. Järjestämme sekä avoimia että asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä valmennuksia. Valmennustyöpajat ovat intensiivisiä oppimiskokemuksia, jotka toteutetaan vuorovaikutteisena pienryhmätyöskentelynä. Kokemuksemme mukaan koulutuksesta saa parhaan hyödyn irti, kun työskentely kytketään todelliseen strategiseen kehittämistilanteeseen. Alla olevien valmennuskokonaisuuksien lisäksi toteutamme räätälöityjä asiakaskohtaisia valmennuksia myös muista aiheista, kuten strategiatyö, strateginen uudistuminen, strategian toimeenpano sekä liiketoiminta- ja ansaintamallien rakentaminen.

Skenaarioiden rakentaminen ja käyttö

Valmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia hyödyntää skenaariomenetelmää osana strategiatyötä: opitaan tunnistamaan toimintaympäristön muutosvoimia ja varautumaan vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin. Valmennuksessa käydään läpi skenaariotyön lähtökohdat ja viitekehys, skenaariotyön prosessi ja vaiheet, skenaariotyön eri menetelmät, sekä skenaarioiden hyödyntäminen strategiatyön ja johtamisprosessin osana. Valmennuksen osallistujat oppivat soveltamaan skenaariotyökaluja käytännössä joko kuvitteellisten esimerkkien avulla, tai soveltamalla niitä oman organisaationsa jo olemassa oleviin tarpeisiin. Lue lisää skenaarioista.

Strategiset vaihtoehdot ja valinnat

Valmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia strategisten vaihtoehtojen laatimiseen, testaamiseen ja perusteltujen valintojen tekemiseen osana käytännön strategiatyötä. Valmennuksessa käydään läpi strategisten vaihtoehtojen käytön lähtökohdat ja hyödyt strategiatyössä, sekä vaihtoehtojen rakentamisen prosessi, eri menetelmät ja työkalut. Valmennuksen osallistujat oppivat analysoimaan, minkä asioiden suhteen asiakkaalla on aitoja vaihtoehtoja, työstämään eri vaihtoehtoja, testaamaan niitä valittuja kriteereitä vasten ja tekemään arviointien pohjalta priorisointeja ja strategisia valintoja. Lue lisää strategisista vaihtoehdoista.

Toimintaympäristön seuranta

Valmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimintaympäristön seurannan käynnistämiseen niin, että seurannasta tulee systemaattista, kohdennettua ja vaikuttavaa. Valmennuksessa käydään läpi haasteet, vanhat käytännöt ja uudet mahdollisuudet, toimintaympäristön seurantaprosessin vaiheet ja eri työkalut. Valmennuksen osallistujat oppivat, miten toimintaympäristön seuranta käynnistetään, miten kerättyä tietoa analysoidaan ja miten ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa hyödynnetään strategialähtöisesti ja ennakoivasti. Lue lisää toimintaympäristön seurannasta.

International Certified Future Strategist -koulutusohjelma

”International Certified Future Strategist” on uraauurtava koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuden strategiaosaajia. Koulutus antaa avainhenkilöille tiedot, taidot ja valmiudet tehdä tulevaisuuteen suuntautuvaa strategiatyötä ja varautua toimintaympäristön muutoksiin ennakointimenetelmien avulla. Koulutus koostuu luennoista, työpajoista, vertaiskeskusteluista ja kotitehtävistä. Koulutus jakautuu neljään kolmen päivän mittaiseen intensiivijaksoon ja omaehtoiseen työskentelyyn jaksojen välissä. Osallistujat tulevat kansainvälisistä yrityksistä ja organisaatioista.

Lue lisää koulutusohjelman omilla verkkosivuilla.

Haluatko lisätietoja koulutusohjelmasta? Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä. icfs-logo-text-large

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.