Mitä hyötyä yrityksille on ennakoinnista ja skenaarioiden tekemisestä?

Yksinkertainen vastaus on, että tulevaisuutta ennakoivat yritykset ovat parempia kuin muut. Strateginen ennakointi edistää tutkitusti yritysten pitkän aikavälin menestymistä. René Rohrbeckin ja Menes Etingue Kumin vuonna 2017 julkaistu tutkimus osoitti, että ennakointia hyödyntäneet yritykset olivat markkinoidensa ylisuorittajia. Vuosien 2008 ja 2015 välillä nämä yritykset olivat 33% tuottavampia ja 200% markkina-arvoltaan suurempia verrattuna yrityksiin keskimäärin. Vahvemmat ennakointikäytännöt kertoivat siis suoraan siitä, kuinka menestynyt yritys oli 7 vuotta myöhemmin. Ja erot olivat tutkimuksen tulosten mukaan huomattavia. 

Mutta mihin tämä menestys perustuu? Laajemmin tarkasteltuna ennakoinnilla ja erityisesti skenaarioiden käytöllä on ainakin viisi keskeistä hyötyä yrityksen pitkän aikavälin menestyksen takaajina. 

1. Ennakointi auttaa luomaan tulevaisuuslähtöisiä strategioita ja visioita.  

Jokainen strategia ja visio perustuvat johonkin maailmankuvaan ja käsitykseen tulevaisuuden toimintaympäristön kehityksestä. Mikäli emme ymmärrä pitkän aikavälin muutoksia tai tiedosta oman ajattelumme ja mielipiteidemme lähteitä, emme voi määrittää pitkällä aikavälillä toimivia tavoitteita ja strategiaa. Skenaario- ja muut ennakoinnin menetelmät tarjoavat työkaluja tähän. Strategiasta ja siitä johdetuista päätöksistä tulee sitä parempia, mitä enemmän niitä on haastettu erilaisilla tulevaisuudesta nousevilla muutoksilla ja päivitetty vastaamaan tulevaisuuden tärkeimpiin haasteisiin. 

2. Investoinnit ja kehitystoimenpiteet tulee suunnitella, arvioida ja päättää laaja-alainen tulevaisuustieto huomioiden.  

Jokainen investointipäätös tehdään johonkin tulevaisuudenkuvaan uskoen. Se mihin rahaamme ja aikaamme käytämme, kertoo siitä, mihin uskomme ja mitä toivomme tapahtuvaksi. Investointeja ja kehitystoimenpiteitä päätettäessä pitääkin kyetä ottamaan huomioon laaja-alaisesti erilaisia tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä päätösten lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Ennakointi auttaa poistamaan yksilöille tai tiiviissä yhteistyössä toimiville ryhmille tyypillistä samankaltaisuudesta, samasta tietopohjasta syntyvää vaihtoehdottomuutta ja ajattelun monipuolisuuden kaventumista.  

3. Ennakointi ja skenaariot auttavat varautumaan erilaisiin tulevaisuuksiin.  

Ehkäpä selkein, erityisesti skenaarioiden avulla saatava hyöty on niiden tuoma erilaisten vaihtoehtoisten maailmojen, toisin olemisen mahdollisuuksien kirjo. Kun erilaisia tulevaisuuksia, kehityskulkuja ja tapahtumia voidaan spekuloida, niihin pystytään myös varautumaan. Skenaarioiden avulla muodostetut varautumissuunnitelmat parantavat yrityksen reagointikykyä ja muutosvalmiutta yllättävienkin toimintaympäristön muutosten tullessa eteen. 

4. Ennakoinnin avulla tehostetaan toimintaympäristön seurantaa ja pystytään tunnistamaan tärkeitä seurattavia kehityskulkuja.  

Toimintaympäristön seurannassa voidaan keskittyä organisaatioille keskeisiin muutoksiin ja päivittää niitä tilanteen muuttuessa tarpeen mukaan. Yksittäisten hankkeiden sijaan organisaation ennakointia voidaan toteuttaa jatkuvana prosessina ja tätä kautta myös koko organisaation kehitys on reaaliaikaisempaa sekä ketterämpää.  

5. Ennakoinnin ja skenaarioiden avulla voidaan tunnistaa mihin voidaan vaikuttaa

Yrityksen vaikutukset yhteiskuntaan ovat usein huomattavasti moninaisemmat kuin on tapana tuoda esille ja monet yrityksen toiminnan sekä positiiviset että negatiiviset ulkoisvaikutukset jäävät helposti piiloon. Skenaariot ja ennakointi pakottavat asettamaan oma toiminta laajempaan kontekstiin ja ottamaan huomioon toiminnan pitkän aikavälin vaikutukset. Tästä seuraa, että pystymme ymmärtämään omaa rooliamme tulevaisuuden luomisessa. Mihin vaikutamme, mihin voisimme vaikuttaa, mihin emme voi vaikuttaa ja mihin meidän ehkä tulisi pyrkiä vaikuttamaan. Tätä kautta pystymme myös selittämään itsellemme mikä oma ja organisaatiomme rooli sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat. 

Kuten Rohrbeckin ja Kumin tutkimus osoitti, ennakointi kiinteänä osana organisaation toimintaa on yksi parhaimmalla korolla tehtäviä investointeja, mitä yritys voi tehdä. Lyhyesti sanottuna, tulevaisuuteen katsovat ja tulevaisuutta tekevät yritykset pärjäävät muita paremmin.  

Oikeat kysymykset kysyä itseltäsi ovatkin, onko organisaatiosi varautunut tulevaisuuteen riittävästi, ymmärrätkö mitkä asiat muuttavat tulevaisuuden toimintaympäristöjä ja miten yrityksesi on tekemässä tulevaisuutta todeksi? Koska viime kädessä ennakointi auttaa parantamaan yrityksen kykyä tuottaa arvoa yhteiskunnalle, kykyä vastata tulevaisuuden keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Ja tämä myös ratkaisee sen, kuinka menestynyt yritys on tulevaisuudessa. 

Tule mukaan oppimaan lisää skenaarioista Capfulin ilmaiseen skenaariokoulutukseen tiistaina 23. marraskuuta klo 9-11! Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan täältä! 

alt


Risto Lätti
Senior Advisor
040 932 9520
risto.latti(at)capful.fi
Kaukaa viisas näkee enemmän
Ota yhteyttä, niin aloitetaan