Blogi

Entä jos? Tulevaisuuden kutkuttavat kehityskulut – Lataa ajankohtainen sisältö

Capfulilaiset ovat pohtineet yli 150 skenaarioprojektissa satojen eri muutostekijöiden mahdollisia tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja. Mitkä niistä ovat jääneet mieleen kutkuttavina ja kiinnostavina viime vuosien projekteista?

Tässä materiaalissa esittelemme 10 kutkuttavaa kehityskulkua. Kehityskulut voivat vaikutta villeiltä, hurjilta, hauskoilta ja enemmän tai vähemmän todennäköisiltä. Kuvatuilla kehityskuluilla ei pyritä ennustamaan tulevaisuutta, vaan tarkoitus on leikkimielisesti haastaa oletuksia tulevaisuudesta ja kehittää omaa tulevaisuusajattelua.

Jokaisessa kortissa on kuvattu yksi kehityskulku ja esitetty keskustelun pohjaksi sitä koskevia kysymyksiä. Voit käyttää kehityskulkukortteja esimerkiksi työpajassa tai tulevaisuutta koskevan keskustelun pohjana.

Entä jos kortissa kuvattu kehityskulku toteutuisi? Miten se vaikuttaisi omaan organisaatioosi? Miten se näkyisi omassa ympäristössäsi? Miten kortissa kuvattuun tilanteeseen voitaisiin päätyä? Mitä pitäisi tapahtua sitä ennen? Entä näetkö tässä hetkessä merkkejä tai signaaleja, jotka vievät kortissa kuvatun kehityskulun suuntaan?

Lataa ilmainen ”Entä jos? Tulevaisuuden kutkuttavat kehityskulut” -sisältö itsellesi jättämällä yhteystietosi alle:

  Yhteistyössä Shellin kanssa – The digitalisation of society

  Capful mukana Shellin skenaariolanseerauksessa Web Summitissa Lissabonissa 4.-7.11.2019.

  Tänä vuonna Capful oli Shellin yhteistyökumppanina kunnianhimoisessa skenaarioprojektissa, jossa tutkittiin digitalisaation vaikutuksia yhteiskuntaan. Projektin tavoitteena oli tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joita digitalisaation kehitysvoimat voivat muovata. Digitalisaatio kietoutuu kaikille elämän osa-alueille ja siten projekti rakentui useasta eri moduulista, kuten etiikka, hallinto, terveys, työ, talous, koulutus ja tuotanto.

  Huippuasiantuntijat tekivät aikamatkan tulevaisuuteen ja analysoivat muutostekijöitä, jotka saattavat määrittää kuinka eri tulevaisuudenkuvat muodostuvat. Capful ja Shell analysoivat yhdessä yli 40 epävarmuustekijää. Lukuisten epävarmuustekijöiden moninaisuuden ja keskinäisten riippuvuuksien analysointiin käytettiin Capfulin Scenario BuilderTM -työkalua, joka tuotti moniulotteisen näkymän mahdollisiin tulevaisuuksiin.

  Menetelmä oli joustava ja pohjasi jatkuvaan oppimiseen: eri työryhmien kokemukset kerryttivät keskinäistä oppimista auttaen saavuttamaan riittävän laajan näkemyksen monimuotoisesta toimintaympäristöstä. Scenario BuilderTM:n avulla prosessi on sekä tehokas että luotettava.

  Lue lisää skenaarioista Shellin sivuilta tai lataa skenaariojulkaisu tästä.

  Miten digitaaliset teknologiat vaikuttavat maailmaan tulevina vuosina? Video skenaarioiden julkistuksesta Web Summitissa:

  Mitä hyötyä yrityksille on ennakoinnista ja skenaarioiden tekemisestä?

  Yksinkertainen vastaus on, että tulevaisuutta ennakoivat yritykset ovat parempia kuin muut. Strateginen ennakointi edistää tutkitusti yritysten pitkän aikavälin menestymistä. René Rohrbeckin ja Menes Etingue Kumin vuonna 2017 julkaistu tutkimus osoitti, että ennakointia hyödyntäneet yritykset olivat markkinoidensa ylisuorittajia. Vuosien 2008 ja 2015 välillä nämä yritykset olivat 33% tuottavampia ja 200% markkina-arvoltaan suurempia verrattuna yrityksiin keskimäärin. Vahvemmat ennakointikäytännöt kertoivat siis suoraan siitä, kuinka menestynyt yritys oli 7 vuotta myöhemmin. Ja erot olivat tutkimuksen tulosten mukaan huomattavia. 

  Mutta mihin tämä menestys perustuu? Laajemmin tarkasteltuna ennakoinnilla ja erityisesti skenaarioiden käytöllä on ainakin viisi keskeistä hyötyä yrityksen pitkän aikavälin menestyksen takaajina. 

  1. Ennakointi auttaa luomaan tulevaisuuslähtöisiä strategioita ja visioita.  

  Jokainen strategia ja visio perustuvat johonkin maailmankuvaan ja käsitykseen tulevaisuuden toimintaympäristön kehityksestä. Mikäli emme ymmärrä pitkän aikavälin muutoksia tai tiedosta oman ajattelumme ja mielipiteidemme lähteitä, emme voi määrittää pitkällä aikavälillä toimivia tavoitteita ja strategiaa. Skenaario- ja muut ennakoinnin menetelmät tarjoavat työkaluja tähän. Strategiasta ja siitä johdetuista päätöksistä tulee sitä parempia, mitä enemmän niitä on haastettu erilaisilla tulevaisuudesta nousevilla muutoksilla ja päivitetty vastaamaan tulevaisuuden tärkeimpiin haasteisiin. 

  2. Investoinnit ja kehitystoimenpiteet tulee suunnitella, arvioida ja päättää laaja-alainen tulevaisuustieto huomioiden.  

  Jokainen investointipäätös tehdään johonkin tulevaisuudenkuvaan uskoen. Se mihin rahaamme ja aikaamme käytämme, kertoo siitä, mihin uskomme ja mitä toivomme tapahtuvaksi. Investointeja ja kehitystoimenpiteitä päätettäessä pitääkin kyetä ottamaan huomioon laaja-alaisesti erilaisia tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä päätösten lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Ennakointi auttaa poistamaan yksilöille tai tiiviissä yhteistyössä toimiville ryhmille tyypillistä samankaltaisuudesta, samasta tietopohjasta syntyvää vaihtoehdottomuutta ja ajattelun monipuolisuuden kaventumista.  

  3. Ennakointi ja skenaariot auttavat varautumaan erilaisiin tulevaisuuksiin.  

  Ehkäpä selkein, erityisesti skenaarioiden avulla saatava hyöty on niiden tuoma erilaisten vaihtoehtoisten maailmojen, toisin olemisen mahdollisuuksien kirjo. Kun erilaisia tulevaisuuksia, kehityskulkuja ja tapahtumia voidaan spekuloida, niihin pystytään myös varautumaan. Skenaarioiden avulla muodostetut varautumissuunnitelmat parantavat yrityksen reagointikykyä ja muutosvalmiutta yllättävienkin toimintaympäristön muutosten tullessa eteen. 

  4. Ennakoinnin avulla tehostetaan toimintaympäristön seurantaa ja pystytään tunnistamaan tärkeitä seurattavia kehityskulkuja.  

  Toimintaympäristön seurannassa voidaan keskittyä organisaatioille keskeisiin muutoksiin ja päivittää niitä tilanteen muuttuessa tarpeen mukaan. Yksittäisten hankkeiden sijaan organisaation ennakointia voidaan toteuttaa jatkuvana prosessina ja tätä kautta myös koko organisaation kehitys on reaaliaikaisempaa sekä ketterämpää.  

  5. Ennakoinnin ja skenaarioiden avulla voidaan tunnistaa mihin voidaan vaikuttaa

  Yrityksen vaikutukset yhteiskuntaan ovat usein huomattavasti moninaisemmat kuin on tapana tuoda esille ja monet yrityksen toiminnan sekä positiiviset että negatiiviset ulkoisvaikutukset jäävät helposti piiloon. Skenaariot ja ennakointi pakottavat asettamaan oma toiminta laajempaan kontekstiin ja ottamaan huomioon toiminnan pitkän aikavälin vaikutukset. Tästä seuraa, että pystymme ymmärtämään omaa rooliamme tulevaisuuden luomisessa. Mihin vaikutamme, mihin voisimme vaikuttaa, mihin emme voi vaikuttaa ja mihin meidän ehkä tulisi pyrkiä vaikuttamaan. Tätä kautta pystymme myös selittämään itsellemme mikä oma ja organisaatiomme rooli sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat. 

  Kuten Rohrbeckin ja Kumin tutkimus osoitti, ennakointi kiinteänä osana organisaation toimintaa on yksi parhaimmalla korolla tehtäviä investointeja, mitä yritys voi tehdä. Lyhyesti sanottuna, tulevaisuuteen katsovat ja tulevaisuutta tekevät yritykset pärjäävät muita paremmin.  

  Oikeat kysymykset kysyä itseltäsi ovatkin, onko organisaatiosi varautunut tulevaisuuteen riittävästi, ymmärrätkö mitkä asiat muuttavat tulevaisuuden toimintaympäristöjä ja miten yrityksesi on tekemässä tulevaisuutta todeksi? Koska viime kädessä ennakointi auttaa parantamaan yrityksen kykyä tuottaa arvoa yhteiskunnalle, kykyä vastata tulevaisuuden keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Ja tämä myös ratkaisee sen, kuinka menestynyt yritys on tulevaisuudessa. 

  Tule mukaan oppimaan lisää skenaarioista Capfulin ilmaiseen skenaariokoulutukseen tiistaina 23. marraskuuta klo 9-11! Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan täältä!   Risto Lätti
  Senior Advisor
  040 932 9520
  risto.latti(at)capful.fi

  Ilmoittaudu Capfulin valmennukseen: Skenaariotyö käytännössä

  Skenaariot luovat linkin toimintaympäristön tulevaisuuden ja organisaation strategian välille. Valmennus auttaa ymmärtämään skenaariotyön lähtökohtia ja menetelmiä sekä tunnistamaan skenaariotyön käyttökohteita. Skenaariovalmennuksen tavoitteena on antaa paremmat valmiudet skenaarioajattelulle ja skenaarioprojektien toteuttamiselle. Valmennus toteutetaan Microsoft Teamsilla. Ilmoittaudu mukaan 15.11.2021 mennessä!

  Nimi: Skenaariotyö käytännössä

  Aika: 23.11. klo 9.00-11.00

  Paikka: Microsoft Teams

  Valmennuksessa opit:

  • Kuinka käsitellä tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta
  • Mitä skenaariot ovat ja mitä ne eivät ole
  • Mitkä ovat skenaariotyön hyödyt ja käyttökohteet
  • Mitkä ovat skenaarioiden rakentamisen perusperiaatteet.

  Ilmoittaudu tästä

  Asiantuntijat:

  Founding Partner, Arto Kaunonen ja Consultant, Sointu Kouki

  Pääkouluttajana toimii Capfulin perustaja ja partneri Arto Kaunonen. Artolla on yli 25 vuoden kokemus eri toimialojen yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden skenaariohankkeiden ja strategiaprojektien toteuttamisesta ja johtamisesta sekä skenaariomenetelmän kehittämisestä ja soveltamisesta.

  Arton lisäksi kouluttajana toimii Consultant Sointu Kouki. Soinnun tausta on yhdistelmä liikkeenjohdon konsultointia ja kansainvälisiä tehtäviä, ja hän on työskennellyt yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen parissa Suomessa ja maailmalla. Hänellä on kokemusta useiden eri toimialojen yritysten ja organisaatioiden kehityshankkeiden tukemisesta sekä skenaario- ja strategiaprojektien toteuttamisesta.

  Capfulilla on yli 20 vuoden kokemus skenaariomenetelmien kehittämisestä ja soveltamisesta strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Capful auttaa asiakkaitaan hyödyntämään toimintaympäristön muutoksia, rakentamaan konkreettisia ja kestäviä strategioita ja viemään ne käytäntöön. Capfulilla on takanaan yli 300 referenssiprojektia.

  Tavoitteet:

  Skenaariovalmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään skenaariotyön lähtökohtia ja menetelmiä sekä antaa paremmat valmiudet skenaarioajattelulle ja skenaarioprojektien toteuttamiselle.

  Valmennus tarjoaa osallistujille havainnollisen johdannon käytännölliseen skenaariotyöhön. Skenaariotyön prosessia konkretisoidaan sopivalla casella, jonka näkökulmasta muutostekijät tunnistetaan ja skenaarioiden rakentamista alustavasti harjoitellaan.

  Valmennukseen osallistujille lähetetään etukäteen nettikysely, jonka on tarkoitus orientoida ajatuksia kohti skenaariotyön lähtökohtia ja valmennuksessa käytettävää case-esimerkkiä. Kyselyn avulla kartoitetaan casen kohtalonkysymyksiä ja toimintaympäristön muutostekijöitä.

  Ilmoittaudu mukaan 15.11.2021 klo 15.00 mennessä.

  Ilmoittaudu tästä

  Capfulista Hanselin sopimustoimittaja

  Capful on Hanselin johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelujen sopimustoimittaja 2021- 2025.
  Hansel on merkittävä julkisten hankintojen kilpailuttaja Suomessa. Myös pienhankintojen kilpailutukset kuuluvat sopimukseen.

  Capful on yli 20 vuoden ajan toteuttanut useita projekteja julkisen sektorin eri toimijoille. Olemme tehneet yhteistyötä niin valtionhallinnon eri organisaatioiden kuin kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa. On hienoa, että Capful on hyväksytty Hanselin sopimustoimittajaksi”, sanoo julkisen sektorin palveluista vastaava Senior Partner Kimmo Kivinen.

  Capfulilla on kokemusta jo yli 300 strategia- ja skenaarioprojektista, joita on tehty yrityksille, järjestöille sekä julkiselle sektorille.

  Kiinnostuitko?

  Ollaan yhteydessä  Kimmo Kivinen
  Senior Partner
  050 540 9446
  kimmo.kivinen(at)capful.fi

  Suomen Ekonomien skenaariolähtöinen strategiatyö alkoi

  Capful ja Suomen Ekonomit ovat aloittaneet yhteistyössä strategiatyön. Projektin alussa rakennetaan ymmärrys ulkoisen toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2030 ulottuvien skenaarioiden avulla. Skenaarioilla tarkastellaan palvelu- ja etujärjestöjä koskettavia trendejä ja muutostekijöitä, minkä jälkeen katse kohdistetaan Suomen Ekonomien sisäiseen toimintaympäristöön ja luodaan järjestön strategiset linjaukset vuoteen 2025.

  ”Erittäin ammattimaisessa ohjauksessa ollut skenaariovetoinen strategiatyömme on ollut tehokasta, ajatuksia herättävää ja erittäin moninaista, mutta johdonmukaisia tulevaisuuden näkymiä avaavaa. Tälle pohjalle valmistelemme toimintasuunnitelmat lähes minkä tahansa tulevaisuuden varalle. Skenaariolähtöisen strategian avulla pystymme ottamaan tilanteen kuin tilanteen haltuun, tavoitteitamme jatkuvasti edistäen”, kertoo Suomen Ekonomien puheenjohtaja Martin Paasi.

  Kiinnostuitko projektista?

  Ollaan yhteydessä  Outi Hongisto
  CEO, Senior Advisor
  050 597 8802
  outi.hongisto(at)capful.fi

  Capful auttaa Verohallintoa ymmärtämään tulevaisuuden muutoksia skenaariotyöskentelyllä

  Capful auttaa Verohallintoa rakentamaan skenaarioita ja hyödyntämään niitä kehittämis- ja strategiatyössään. Skenaarioiden avulla ennakoidaan erilaisia toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutuksia verotukselle ja Verohallinnolle tulevaisuudessa. Projekti alkoi toukokuussa, kestää vuoden loppuun ja se toteutetaan yhdessä kumppanimme Goforen kanssa.

  Kiinnostuitko skenaarioista?
  Ollaan yhteydessä  Risto Lätti
  Senior Advisor
  040 932 9520
  risto.latti(at)capful.fi  Kimmo Kivinen
  Senior Partner
  050 540 9446
  kimmo.kivinen(at)capful.fi

  Capful kehittämään matkailun alueorganisaatioiden uutta mallia ja ansaintalogiikoita

  Capful, Visit Rovaniemi, Visit Levi, Visit Inari-Saariselkä ja Visit Ylläs ovat käynnistäneet ”Matkailun alueorganisaatioiden uusi malli ja uudet ansaintalogiikat” -projektin, jonka tarkoituksena on kehittää matkailun alueorganisaatioiden toimintaa matkailun ekosysteemissä ja välittömässä asiakas- ja yritysrajapinnassa. Projektiin haetaan vauhtia johtavilta kansainvälisiltä DMO-toimijoilta benchmarkaamalla heidän toimintatapojaan sekä haastattelemalla useita eri matkailualan asiantuntijoita.

  Kiinnostuitko?

  Ollaan yhteydessä  Kimmo Kivinen
  Senior Partner
  050 540 9446
  kimmo.kivinen(at)capful.fi

  Uusia osaajia Capfulille

  Capful on vahvistanut osaamistaan viiden uuden rekrytoinnin myötä. Capfulilla ovat aloittaneet Justus Jokela (Associate Consultant), Sointu Kouki (Consultant), Risto Lätti (Senior Advisor), Eeva Puhakka (Associate Consultant) ja Kia Purhonen (Associate Consultant). Olemme erittäin iloisia uusista capfulilaisista!

  Justus Jokela, VTM, Associate Consultant

  Mikä on taustasi?

  Opiskelin Turun yliopistolla valtio-oppia, sivuaineinani poliittinen historia, maantiede ja espanjan kieli. Opintojeni aikana tein harjoitteluja ajatushautomossa ja kahdessa tutkimushankkeessa, jonka lisäksi työskentelin puoli vuotta Afrikan sarven yhteistyöjärjestölle Djiboutissa. Valmistuttuani alkuvuodesta 2020 olen työskennellyt tutkijana. Kansainvälisen politiikan ja yhteiskunnallisten muutosten ymmärrys ja soveltaminen ovat vahvasti mielenkiintoni ja osaamiseni ytimessä. Olen aiemmin työskennellyt muun muassa kestävyysmurroksen, väestön ikääntymisen, työn murroksen ja siirtolaisuuden parissa.

  Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

  Capfulilla työskentelyltä odotan ennen kaikkea kiinnostavia skenaario- ja strategiaprojekteja eri aloilla toimivien asiakkaiden kanssa. Oman osaamiseni haastaminen ja kehittäminen kokeneessa ja mukavassa porukassa ovat myös toivelistani kärjessä!

  Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

  Vapaa-aikana minut voi löytää niin lähimetsästä, kapuamasta vuorenrinnettä tai melomasta järvenselkää. Lisäksi luen paljon, nautin museoista ja kaupunkikulttuurista sekä pelailen ystävieni kanssa lautapelejä.

  Sointu Kouki, VTM, Consultant

  Mikä on taustasi?

  Taustani on yhdistelmä valtiotieteitä, kansainvälisiä tehtäviä ja liikkeenjohdon konsultointia. Ennen Capfuliin tuloa olen työskennellyt muutosjohtamisen parissa sekä rakentanut valtiolla digitaalista ekosysteemiä. Kipinä näihin aiheisiin syttyi työskennellessäni YK:n kehitysohjelmalla Keski-Aasiassa, jossa pääsin tekemään töitä kestävän talouskasvun ja liiketoimintaympäristön kehittämisen parissa. Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta ja tällä hetkellä syvennän vastuullisuuteen liittyvää osaamistani Hankenilla.

  Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

  Odotan pääseväni työskentelemään monimutkaisten haasteiden parissa ja auttamaan organisaatiota toimintaympäristön muutosten tunnistamisessa ja niiden hyödyntämisessä. Odotan, että pääsen tekemään vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä. Toisaalta odotan myös, että pääsen ottamaan taas uuden askeleen ammatillisesti ja kehittämään omaa osaamistani piinkovien ammattilaisten seurassa.

  Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

  Normaalisti matkustelen paljon ympäri maailmaa, mutta nyt teen makumatkoja omasta keittiöstäni käsin. Ruuanlaiton lisäksi käyn lenkillä, golfaan ja luen.

  Risto Lätti, KTM, Senior Advisor

  Mikä on taustasi?

  Olen ennakoinnin ja skenaariomenetelmien asiantuntija. Ennen Capfulille tuloa toimin reilut 6 vuotta asiantuntijana Demos Helsingillä, jossa tein skenaarioprojekteja suurien suomalaisten sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaiden kanssa ja viimeisimpinä vuosina erityisesti Demoksen kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Samanaikaisesti opetin 3 vuotta tulevaisuudentutkimusta ja skenaarioiden käyttöä Aalto-yliopistolla ja Helsingin seudun kesäyliopistolla. Työuraa löytyy myös Osuuspankilta ja alustatalousstartuppiakin – joka tosin kuopattiin nopeasti – olen ehtinyt olla perustamassa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja pikkuhiljaa töiden ohessa aloittelen myös väitöskirjaani Lapin Yliopistolla, aiheena skenaariot ja Arktiset tulevaisuudet.

  Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

  Capfulilla työskentelyltä odotan ennen kaikkea haastavia ja mielenkiintoisia projekteja, joihin olenkin jo päässyt mukaan alusta saakka. Myös Capfulin skenaario- ja strategiatyökalujen kehitys on asia, mihin haluan panostaa.

  Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

  Vapaa-aikani kuluu kaikenlaista urheilua harrastaen sesongin mukaan, koirani kanssa lenkkeillessä, ruoanlaiton ja kirjallisuuden parissa.

  Eeva Puhakka, KTK, Associate Consultant

  Mikä on taustasi?

  Olen valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi Vaasan yliopistosta vuonna 2019 pääaineenani taloustiede. Jatkoin opintojani Aalto-yliopistossa, josta olen gradua vaille valmis ekonomisti. Sivuaineinani olen lukenut rahoitusta ja informaatioteknologiaa. Aiempaa työkokemusta minulta löytyy yksityiseltä sektorilta (Nordea), julkiselta sektorilta (Ulkoministeriö, Suomen suurlähetystö, Canberra), sekä yliopistomaailmasta (Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallitus).

  Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

  Olen pienestä pitäen osoittanut suurta mielenkiintoa ympäristöäni kohtaan ja Capfulilla pääsenkin oppimaan lisää sekä kansallisten että globaalien ilmiöiden välisistä syy-seuraussuhteista ja niiden heijastumisesta yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Capful on hyvä paikka hyödyntää opinnoistani kertynyttä osaamista ja pureutua tulevaisuuden haasteisiin. Olen erityisen innoissani mahdollisuudesta päästä kehittämään strategia- ja skenaariolähtöistä ajatteluani.

  Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

  Vapaa-ajalla matkustan paljon ja olenkin intohimoinen Australia-fani!

  Kia Purhonen, kauppatieteiden yo, Associate Consultant

  Mikä on taustasi?

  Nimeni on Kia Purhonen, ja olen työskennellyt Capfulilla osa-aikaisena Associate Consultina vuoden vaihteesta lähtien. Opiskelen parhaillani Turun kauppakorkeakoulussa, josta valmistun laskentatoimen ja rahoituksen kandidaatiksi ensi syksynä. Työskentely opintojen ohella on toiminut hyvin ja on tuonut uusia näkökulmia myös opintoihini.

  Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

  Capfulilla parasta on ollut monipuoliset työtehtävät ja mukava ilmapiiri. Vaikka etäaikana aloittaminen tuottaa omat haasteensa, on ollut todella mukavaa päästä tutustumaan innostaviin ja ammattitaitoisiin työkavereihin. Jatkossa haluan syventää osaamistani skenaarioajattelun parissa ja verkostoitua eri alojen osaajien kanssa.

  Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

  Vapaa-ajallani minut löytää todennäköisimmin istumasta junasta Turun ja Helsingin väliltä tai ulkoilemasta pitkin Espoon rantaraittia. Tänä kesänä aion kokeilla ensimmäistä kertaa frisbeegolfia.

  HalpaHallin skenaariolähtöinen strategiatyö alkoi

  HalpaHalli on aloittanut yhteistyössä Capfulin kanssa strategiatyön. Kaupan alan toimintaympäristössä tapahtuu monenlaisia muutoksia: osa muutoksista on trendejä, osa on epävarmuutta ja disruptioita sisältäviä kehityspolkuja. HalpaHallin henkilöstön osallistavassa projektissa tehdään aluksi toimintaympäristön skenaariot vuoteen 2030. Vuoteen 2025 ulottuva strategia rakentuu syvällisen strategisten vaihtoehtojen tarkastelun kautta vision, strategian ja toimeenpanosuunnitelman sisältäväksi kokonaisuudeksi.

  Kiinnostuitko skenaariolähtöisestä strategiasta?
  Ollaan yhteydessä


  Jari Puhakka
  Senior Partner
  040 562 2675
  jari.puhakka(at)capful.fi

  Tuusula valitsi Capfulin toteuttamaan strategiatyötään

  Tuusula on aloittanut yhteistyössä Capfulin kanssa tulevan kuntastrategian valmistelutyön. Tuusulan kuntastrategian valmistelussa hyödynnetään Capfulin strategisten vaihtoehtojen menetelmää, jolla on tunnistettu Tuusulan kunnan tulevan strategiakauden tärkeimpiä strategisia teemoja, vaihtoehtoja ja painopisteitä.

  Kiinnostuitko strategiaprojektista?
  Ollaan yhteydessä  Kimmo Kivinen
  Senior Partner
  050 540 9446
  kimmo.kivinen(at)capful.fi

  Capful skenaarioyhteistyössä Kemiran kanssa

  Capful ja Kemira toteuttivat Water management 2040 -skenaarioprojektin.

  Miltä tulevaisuuden vesihuolto näyttää? Lisääntyykö kansalaisten tietoisuus puhtaan veden merkityksestä, ja aktivoituvatko he toimimaan puhtaan veden puolesta? Puhkeaako veden niukkuuden vuoksi konflikteja? Ottavatko suurkaupungit ja globaalit yritykset merkittävämpää roolia vesihuollossa? Kuinka digitalisaatio vaikuttaa puhtaan veden arvoketjuun? Entä sääntely?

  Ymmärtääksemme vesihuollon tulevaisuutta vaikutusvaltainen vesialan asiantuntijoiden paneeli kutsuttiin keskustelemaan erilaisista haasteista, mahdollisuuksista ja mahdollisista tulevaisuuden kehityspoluista.

  Tässä raportissa esitetyt ”Entä jos?” kertomukset antavat ajatuksenruokaa strategisille keskusteluille, innostavalle yhteistyölle ja teknologian kehittämiselle sekä rohkaisevat uudenlaiseen, innovatiiviseen ajatteluun.

  Tänään tekemämme veden saatavuuteen, laatuun, vedenkäsittelyratkaisuihin ja veden uudelleenkäyttöön liittyvät päätökset vaikuttavat yhteisöjen elinoloihin ympäri maailmaa. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Kukaan ei tiedä. Mutta on tärkeää ottaa huomioon erilaiset kehitysvaihtoehdot.

  Lue lisää Water management 2040 -skenaarioista ja lataa raportti englanniksi täältä.

  Kiinnostuitko skenaarioista?

  Ota yhteyttä!


  Jari Puhakka
  Senior Partner
  040 562 2675
  jari.puhakka(at)capful.fi