Blogi

Yhteistyössä Shellin kanssa – The digitalisation of society

Capful mukana Shellin skenaariolanseerauksessa Web Summitissa Lissabonissa 4.-7.11.2019.

Tänä vuonna Capful oli Shellin yhteistyökumppanina kunnianhimoisessa skenaarioprojektissa, jossa tutkittiin digitalisaation vaikutuksia yhteiskuntaan. Projektin tavoitteena oli tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joita digitalisaation kehitysvoimat voivat muovata. Digitalisaatio kietoutuu kaikille elämän osa-alueille ja siten projekti rakentui useasta eri moduulista, kuten etiikka, hallinto, terveys, työ, talous, koulutus ja tuotanto.

Huippuasiantuntijat tekivät aikamatkan tulevaisuuteen ja analysoivat muutostekijöitä, jotka saattavat määrittää kuinka eri tulevaisuudenkuvat muodostuvat. Capful ja Shell analysoivat yhdessä yli 40 epävarmuustekijää. Lukuisten epävarmuustekijöiden moninaisuuden ja keskinäisten riippuvuuksien analysointiin käytettiin Capfulin Scenario BuilderTM -työkalua, joka tuotti moniulotteisen näkymän mahdollisiin tulevaisuuksiin.

Menetelmä oli joustava ja pohjasi jatkuvaan oppimiseen: eri työryhmien kokemukset kerryttivät keskinäistä oppimista auttaen saavuttamaan riittävän laajan näkemyksen monimuotoisesta toimintaympäristöstä. Scenario BuilderTM:n avulla prosessi on sekä tehokas että luotettava.

Lue lisää skenaarioista Shellin sivuilta tai lataa skenaariojulkaisu tästä.

Miten digitaaliset teknologiat vaikuttavat maailmaan tulevina vuosina? Video skenaarioiden julkistuksesta Web Summitissa:

Mental models, worldviews, and the challenge to perceive unpleasant futures!

Are the ”wrong trousers” here again, but now enabling the war in Ukraine?

New geopolitical, bipolar structure seems to be speeding up. We build stronger alliances with those who share the same understanding of the world. The US secretary of treasury, Janet Yellen expressed that the US would now favour “the friend-shoring of supply chains to a large number of trusted countries” that share “a set of norms and values about how to operate in the global economy”.

Although such a development makes it easier to play in your own sandbox, it creates new risks as you do not understand what is happening in another sandbox. Our value systems might hinder us from correctly assess the dynamics in e.g. Asia and how China’s position is evolving.

Senior Advisors Mikael Paltschik and Heini Kaivola shares their reflections on the latest Capful blog post.

Mental models, worldviews, and the challenge to perceive unpleasant futures!

Are the ”wrong trousers” here again, but now enabling the war in Ukraine? Analysing why the Kyoto protocol did not solve the climate crises professors Gwyn Prins and Steve Rayner claim [1] that we believed in the wrong mechanisms, we used the wrong trousers. Likewise, the world view in many Western democracies could not align itself with a scenario of a full-scale “traditional” war in Europe. Such a scenario did not exist in the public domain, and probably not in most closed chambers of leaders, not political nor business. Our western logic said it would be irrational or downright stupid. Our strong belief in institutions and mechanisms for peace, like the UN and the OSCE, said it would be impossible. The right for sovereign nations to decide their path forward said it would be wrong. Spheres of influence were a thing of the past. We were unable to put all what we had witnessed, from Grozny through Georgia and Syria to Crimea into a scenario which conflicted with what we believed was rational. And on February 24th, 2022, the ”special military operation” started – Russian tanks, missiles, and troops began to shed Ukrainian blood.

Does this mean that scenario and foresight practitioners are unable to provide proper guidance to decision makers? Hopefully not. But the profession must acknowledge the fact that many times we have failed to either point to futures that do not follow the traditional rational, western liberal worldview of humans and how social systems evolve, and/or to get traction for unpleasant futures.

Perhaps this is a consequence of not thinking hard enough, or of an inability to distance oneself from the issue, thus being too close to see what might happen. Today’s scenario practitioners, or professional dreamers [2], are very much pressed on time, focusing on effectiveness of processes etc. There is not much room for such deep thinking that Pierre Wack, who developed the corporate scenario practice at Shell, was famous for. He devoted significant time to meditation and deep reflection, which led to unique understanding of how systems might evolve. Sufi mysticism and Zen Buddhism were, as we understand it, enablers of his ability to perceive the future with mental models different from scenario practitioners whose perception is bound by our western rationalism. By devoting more time to re-perceiving, one might have avoided conclusions about a potential Russian invasion of Ukraine as having no sense.

Another issue to pay attention to is the manufacturing [3] of scenarios. Mostly we see very structured manufacturing processes, processes that have an air of engineering. In those processes, choices of building blocks are made by logical reasoning bounded within prevailing value systems. Sometimes wild cards are thrown into the scenario puzzle, but the question is how much they influence the thinking if they do not fit the dominant mental models. Just think about the Talebian Black Swans. When using the end products, the scenarios, we forget about all the choices we made in the manufacturing process. Everything we did not pay sufficient attention to, things that did not fit the dominant logic, such as a new war in Europe.

Creativity comes into play first when making the scenarios come to life as stories of plausible futures, but it is far too late and does not change the fact that in most cases, the underlying scenarios are only different extensions of the present in new packages. And it is not because we, as Wack instructed us, created one surprise-free scenario to ensure managerial attention. The challenge is very much like the one the late Clayton Christensen described when addressing Excel and MBA students as the biggest obstacles for innovation. We need to increase our abilities to imagine, to think the un-thinkable.

There seems to be an increasing risk that we continue to use wrong trousers. The war in Ukraine seems to speed up a new geopolitical, bipolar structure. Our value systems might hinder us from correctly assess the dynamics in e.g.  Asia and how China’s position is evolving. We build stronger alliances with those who share the same understanding of the world. The US secretary of treasury, Janet Yellen expressed that the US would now favour “the friend-shoring of supply chains to a large number of trusted countries” that share “a set of norms and values about how to operate in the global economy”. Although such a development makes it easier to play in your own sandbox, it creates new risks as you do not understand what is happening in another sandbox.

Professional dreamers must learn their lesson. Scenario planners must adopt more lenses to their work, letting conflicting worldviews and value systems create a constructive dynamic platform for perceiving and re-perceiving. Different trousers must come into play. And decision makers, the clients of the scenarios, must be kept onboard the learning journey into futures.


[1] The Wrong Trousers: Radically Rethinking Climate Policy Gwyn Prins & Steve Rayner A Joint Discussion Paper of the James Martin Institute for Science and Civilization, University of Oxford and the MacKinder Centre for the Study of Long-Wave Events, London School of Economics – 2007

[2] See e.g. Professional dreamers: The past in the future of scenario planning. Cynthia Selin, Arizona State University in Sharpe & van der Heijden. (2007) Scenarios for Success: Turning Insights into Action.

[3] The term manufacturing is picked up from a slide from the Oxford Scenario Programme

Capful tukemassa sähkö- ja telealojen infrastruktuuriyrityksen kasvustrategiaa

Sähkö- ja telealojen infrastruktuuriyritys toteutti Capfulin kanssa skenaario- ja kasvustrategiaprojektin, joka tukeutui vahvasti toimintaympäristön muutoksen ymmärtämiseen ja näkemykseen tulevasta kehityksestä strategisten linjausten tekemiseksi.

Lähtötilanne

Euroopan alueella toimivalla sähkö- ja telealan infrastruktuuripalveluiden toimijalla oli takanaan usean vuoden kestänyt kannattavuustoimenpiteiden sarja. Syksyllä 2021 se kuitenkin valmisteli uutta strategiakautta, jossa keskiössä olisi kannattavan kasvun hakeminen. Kasvustrategiatyön tueksi yritys halusi luoda katsauksen toimintaympäristönsä tulevaisuuteen ja tarkastella sille keskeisiä epävarmuustekijöitä, kuten teollisuuden sähköistymistä, sen eri markkinoiden kasvua, yleistä talouskehitystä, teknologisia disruptioita, kilpailukentän muutoksia ja työvoiman saatavuutta.

Mitä tehtiin?

Toimintaympäristön keskeisille epävarmuustekijöille määriteltiin eri kehitysvaihtoehdot vuoteen 2030. Capfulin kehittämän Scenario Builder -softan avulla kehitysvaihtoehtojen pohjalta tunnistettiin sisäisesti loogisia, mutta keskenään erilaisia skenaarioita, joista neljä kuvattiin tarkemmin.​

​Skenaariot olivat ”Digitaalisuutta taantumassa”, ”Sähköistymisen kiihdytys”, ”Kuihtuvat markkinat” ja ”Alustataloutta ja energiayhteisöjä”, ja kussakin ennakoitiin yritykselle keskeisten epävarmuustekijöiden kehityskulkuja. Samalla arvioitiin ja kvantifioitiin mm. keskeisten markkinoiden kokoja ja niiden kehitystä vuoteen 2030. ​Työ päättyi vaikutusanalyysin tekoon, jossa yrityksen nykyistä strategiaa ja liiketoimintaa määrittäviä linjauksia tarkasteltiin skenaarioiden valossa. ​

Mitä saavutettiin?

Skenaariotyön avulla yrityksen johto sai yhteisen näkemyksen keskeisimmistä yrityksen toimintaympäristön epävarmuustekijöistä. ​

Skenaariotyön avulla haettiin vastauksia ​systemaattisella prosessilla yrityksen tärkeisiin strategisiin kysymyksiin. Skenaarioita hyödynnettiin uusien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamisessa sekä nykystrategian testaamisessa. Projektissa määriteltiin lisäksi yrityksen varautumistoimenpiteitä eri skenaarioiden varalle, kuvattiin skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet sekä luotiin viitekehys ja työkalu toimintaympäristön seurannalle.

Capful vahvistanut osaamistaan kolmella uudella ammattilaisella

Capful on vahvistanut osaamistaan kolmen uuden rekrytoinnin myötä. Capfulilla ovat aloittaneet Shiyu Miao (Consultant), Sonja Pyötsiä (Consultant) ja Riikka Suominen (Associate Consultant). Lue uusien konsulttien ja viime vuonna aloittaneen Minna Salosen (Senior Consultant) esittelyt. Olemme erittäin iloisia uusista capfulilaisista!

Shiyu Miao, VTM, KTK, Consultant

alt

Mikä on taustasi?

Siirryin Capfulille markkinatieto-, teknologia- ja konsultointiyritykseltä M-Brainilta, jossa työskentelin 7 vuoden ajan. Viimeisimmässä roolissani konsulttina johdin ja toteutin B2B-markkinatutkimuksia ja autoin asiakkaitamme ymmärtämään heidän markkinaansa paremmin. Sitä ennen työskentelin muun muassa avainasiakaspäällikkönä ja analyytikkona. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri (Aasian tutkimus) ja kauppatieteiden kandidaatti (laskentatoimi).

Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

Odotan, että pääsen työskentelemään haastavissa ja mielenkiintoisissa projekteissa skenaariotyön ja strategisen ennakoinnin parissa. Haluan auttaa asiakkaitamme rakentamaan ja toteuttamaan resilienttejä strategioita, jotka turvaavat heidän menestyksensä myös suurten ja vaikeiden toimintaympäristön muutosten läpi. Lisäksi odotan uusiin kollegoihin tutustumista ja skenaario- ja strategiatyöskentelyyn liittyvän osaamiseni syventämistä.

Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

Aloitin vuonna 2018 taitoluistelun harrastamisen – laji opettaa sinnikkyyttä, mutta myös oman rajallisuutensa hyväksymistä. Lisäksi käyn salilla ja yritän ehtiä lukemaan romaaneja ja pelaamaan videopelejä. Syksyisin viihdyn myös sienimetsällä.

Sonja Pyötsiä, KTM, Consultant

alt

Mikä on taustasi?

Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta pääaineena markkinointi ja sivuaineena kansainvälinen liiketoiminta. Aiempaa työkokemusta minulta löytyy yksityiseltä sektorilta (mm. Kesko, TBWA/Helsinki) ja julkiselta sektorilta (Ulkoministeriö, Suomen pääkonsulaatti, New York).

Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

Uusiin työkavereihin tutustumista, haastavia projekteja sekä asiakkaiden kanssa yhteistyön aloittamista! Odotan pääseväni syventämään osaamistani skenaario- ja ennakointityöstä sekä tuomaan Capfuliin ymmärrystäni asiakaslähtöisestä ja datalähtöisestä liiketoiminnasta.

Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

Vapaa-aikana olen joko tanssimassa salsaa tai viettämässä aikaa läheisteni kanssa. Lisäksi nautin uuden oppimisesta, joten vapaa-ajallani opiskelen avoimessa yliopistossa syventäen osaamistani maailmanpolitiikasta ja tulevaisuudentutkimuksesta. Näistä saa myös paljon inspiraatiota erilaisia skenaarioita varten.

Riikka Suominen, TaM, Associate Consultant (Service Design)

alt

Mikä on taustasi? 

Olen valmistunut vuodenvaihteessa taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta, missä opintoni painottuivat palvelumuotoiluun, ihmislähtöiseen muotoiluun ja yhteiskehittämiseen. Aloitin muotoilun kentällä visuaalisen muotoilun parissa, mutta kiinnostukseni kokonaisvaltaiseen, strategiseen ja ihmislähtöiseen kehitystyöhön johdatti minut palvelumuotoilun pariin. Olen päässyt soveltamaan osaamistani monipuolisesti erilaisissa projekteissa ja muotoillut kaikkea käyttöliittymän pienimmistä yksityiskohdista kokonaisiin liiketoimintaprosesseihin.

Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

Odotan innolla, että pääsen tuomaan muotoiluajattelua yhä vahvemmin mukaan Capfulin toimintaan. Pääsen soveltamaan muotoilun lähestymistapaa strategia- ja skenaariotyön kontekstissa ja haastamaan itseäni ja osaamistani uudenlaisessa toimintaympäristössä. Toivon, että voin muotoilun ja erityisesti sille tyypillisen ihmislähtöisyyden kautta tuoda uusia näkökulmia analyyttiseen prosessiin. Odotan myös haastavia mutta ennen kaikkea mielenkiintoisia ja monipuolisia projektitöitä sekä kokeneen ja osaavan tiimin kanssa työskentelyä.

Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?

Intensiivisen ajatustyön ja useimmiten koneen äärellä vietettyjen päivien vastapainoksi tykkään uppoutua vapaa-ajalla käsillä tekemiseen, vaikkapa keramiikan, puutöiden tai maalauksen parissa. Fyysisen ja luovan tekemisen kautta pääsen flow-tilaan ja irtautumaan arjen kiireistä.

Minna Salonen, TaM, BBA, FaK, Senior Consultant

alt

Mikä on taustasi?

Ennen Calfuliin liittymistä olen työskennellyt useammassa johdon konsultoinnin ja IT-kehityksen välimaastossa toimivissa konsulttiyrityksissä. Näissä olen hyödyntänyt palvelumuotoilun ja liiketoimintamuotoilun sekä tulevaisuusajattelun taitoja, kun ratkoimme eri asiakas yritysten kanssa yhdessä liiketoiminnan kiperiä haasteita ja kehitimme asiakaskokemusta. Akateeminen taustani on monipuolinen ja koostuu muotoilun, liiketoiminnan ja farmasian aloita kerätyistä opeista.

Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?

Mahdollisuutta yhdistää yhä systemaattisemmin omalle työskentelylle tyypillisiä käyttäjäymmärryksen, luovan ongelmanratkaisun ja yhteissuunnittelun menetelmiä asiakkaiden strategia ja skenaario töissä. Uskon, että strategian ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tarkastelulla saavutettu muutosjoustavuus näkyvät liiketoiminnan hyötyinä vasta, kun ne ovat organisaatiossa yhteisesti omistettuja. Juuri osallistavilla menetelmillä kuilu suunnittelun ja toteutuksen välillä voidaan kaventaa.

Miten tykkäät viettää vapaa aikaasi?

Käyn kulttuuritapahtumissa ja luen laajasti erilaisia uutisia, joiden joukosta poimin tulevaisuuden muutoksista vihjailevia heikkoja signaaleja talteen. Vapaa-ajalla minut saattaa välillä löytää myös tukemasta erilaisten startuppien alkutaipaleilta. Voisi kai sanoa, ettei into ongelmien ratkomiseen ja muotoilun avulla impaktin luomiseen ota millään sammuakseen.

Skenaariot tulevaisuuden näkemisessä ja tekemisessä – ilmoittaudu webinaariin!

Tulevaisuus on avoin ja epävarma eikä mahdu yhteen ennusteeseen tai päätösmalliin. Skenaariotyö auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja, näkemään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja varautumaan erilaisiin tulevaisuuksiin. Avaa silmät mahdollisuuksille ja ilmoittaudu mukaan kuulemaan skenaarioiden käytöstä osana strategista ennakointia!

Nimi: Skenaariot tulevaisuuden näkemisessä ja tekemisessä

Aika: 12.5. klo 8.30-10.00

Paikka: Microsoft Teams

Webinaari on maksuton

Webinaarissa opit:
• Kuinka käsitellä tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta
• Mitä skenaariot ovat ja mitä ne eivät ole
• Mitkä ovat skenaariotyön hyödyt ja käyttökohteet
• Mitkä ovat skenaarioiden rakentamisen perusperiaatteet

Luennoitsijana toimii Capfulin toimitusjohtaja Nette Lehtinen.

alt

Tervetuloa mukaan kurkistamaan tulevaisuuteen ja tutustumaan konkreettisten esimerkkien myötä skenaariotyöskentelyn työkaluihin!


Ilmoittautuminen viimeistään 11.5. klo 16:00.

   

  Making sense of the senseless – understanding implications of the war in Ukraine

  As the war in Ukraine continues, its medium- and long term implications beyond the humanitarian tragedies begin to unfold. It is only natural – and necessary – to try to make sense of these implications, and what are your personal and business related second and third order impacts of the war. Capful’s Senior Advisor Mikael Paltschik shares his reflections on making sense of the senseless in his latest Capful blog post.

  Making sense of the senseless – understanding implications of the war in Ukraine

  This cannot happen! This war is insane! What on earth are they trying to achieve? Outcries like these have been common since end of February. But unfortunately, Russia’s war against Ukraine is a fact. Another fact is that all the signs were there, including US intelligence predictions of the date when the invasion would start. But we could not interpret things correctly, mostly because the scenario of a war in Europe was so awkward. A tragedy is now unfolding before our eyes. But as decision makers, responsible for our organizations, we must make sense of the situation, cope with plausible tomorrows, and make decisions today.

  SEEING PAST THE BIASES IS CRUCIAL IN SENSEMAKING

  In real-time we see what is happening. Media, both traditional and social, report of different aspects. One challenge we have is that there are probably very few “objective” reports, all are looking at the situation through lenses, some intentionally stressing some aspects, some conveying wishful thinking, some pure propaganda etc. To understand why who is saying what is not an easy task.  And at the same time our perceptions and interpretations are very tweaked by our personal set of values.

  DO YOU HAVE THE TOOLS TO MAKE SENSE OF THE SITUATION AND ITS IMPLICATIONS?

  The war in Ukraine was not more than days old when the first companies announced that they will withdraw from Russia. This was not based only on the sanctions imposed, but also on other considerations, including moral and ethical. Other decision might be less dramatic, but the situation is new, the playing field has tilted. Few organizations have scenarios and contingency plans for the situation with a war in Europe. These would be helpful to have, when making decisions in a new, and partly unknown situation. It is of utmost importance to start working on such plans now. Doing so, one must consider several plausible ways the war might unfold. Fortunately, there are tools and practices to support the planning process.

  Lot of thinking power and energy is devoted to the immediate and acute challenges. The magnitude of the refugee tragedy is enormous. The anticipated recovery from the pandemic will be postponed.  The global financial system faces challenges etc.  At the same time, we already see that the war Russia has started has impacted other processes. Besides EU revamping unity and acceleration of discussions of NATO membership in Finland and Sweden, e.g. energy transition is not only a climate issue anymore, but also a security issue. And global sourcing and logistics are looked at in new ways. Recycling of especially rare earth metals will be looked at more intensively. A lot of issues emerge. Each organization face uncertainties that have not been on the radar screen before the war. It is beneficial to take a fresh look at the set of uncertainties impacting how the future context of the organization’s activities might unfold. Scenario planners are helpful doing this.

  KEEP A COOL HEAD

  Individuals are mostly very optimistic. Kahneman and Tversky made this evident in their seminal research. We are bad at dealing with unwanted futures. It is easier to condemn a war than dealing with the fact that there is a war and at least most medium-term consequences are challenging. Fortunately, structured scenario analysis is helpful. Analytical vigour can set personal feelings at rest for a while. The President of Finland, Sauli Niinistö, expressed himself along the same lines in his press release from March 3rd, 2022 “In the midst of an acute crisis, however, it is particularly important to keep a cool head and to assess with care the impact of past and possible future changes on our security – not hesitating, but with care”. For decades the scenario community has helped decision makers to keep a cool head while making sense of a senseless situation.

  Brand owner! Why should you absolutely use foresight to help build your brand image?

  Your task as a brand builder is to ensure you differentiate from competitors and alternatives and remain meaningful not only to your customers, but all your key stakeholders. In other words, you must continually develop your brand’s positioning, preferably by looking forward than backward. In addition, in their search for unique positions, means to provide added value and untapped markets, brands seek a forerunner status.    

  Strategic foresight about the business environment is a useful tool not only for developing growth strategies, but for building the brand’s thought leadership position.

  Why is that?

  Leading brands not only envision their organization’s future state but engage their stakeholders in envisioning the future(s) of their shared business environment. By doing this, brands show leadership, prove their claims of being forerunners and shape their markets. Foresight and scenario thinking provide the means for envisioning the shared future(s). 

  What’s in it for me, you might ask.

  With foresight, we can imagine one or several scenarios of the future of your business environment. In the process we identify the most relevant future-oriented communication themes that resonate with your audiences and use those as building blocks in the scenario work.  The point is to have a foresightful view of the key questions you share with your stakeholders and invite them to co-operate in building a future where you and your stakeholders flourish. Here, foresight provides you with compelling content for your brand building – knowledge and inspiration about the possibilities of the future that is crucial both to you and your stakeholder. Better yet, scenarios of the future also provide a communication framework where you can illustrate the value-add of your brand’s innovations and offering in your shared context.

  Forerunners like Shell, Wärtsilä and Bosch and many others have utilized foresight as means of brand building with great success. This is exactly what we did with Kemira when we imagined together the Future of Water, and you can read more about the case and its results here.

  How do you build your brand and would you like to hear more about how you could benefit from strategic foresight as a brand builder?

  Let me know and let’s talk!

  Tomi Heikkinen kuva

  Tomi Heikkinen
  Director
  +358 40 709 9530
  tomi.heikkinen@capful.fi

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan – Mitä kuuluu maailmanjärjestykselle? 2/2

  Kumppani vai riippakivi?

  Hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa Venäjän luotettavuuteen useilla globaaleilla yhteistyön areenoilla merkittävästi. Venäjän eristäytymiskehitys ainakin länsimaita kohtaan on monipuolisten pakotteiden jälkeen ainoastaan syvenemään päin, sen aikoessa kansallistaa maan jättävien monikansallisten yritysten omistuksia (Lähde). Kansainvälisen kaupan karttaman paarian vaihtoehdoksi voivat jäädä kahdenkeskiset kauppasuhteet ja kumppanuudet luotettaviksi katsottujen, ei-läntisten kumppanien kanssa. Kiinalle olisi syvennetyssä Venäjä-kumppanuudessa vaihdossa tarjolla edullisia luonnonvaroja ja merkittävät vientimarkkinat, sikäli kun venäläisistä hyllyistä kadonneet eurooppalaiset korkeamman jalostusasteen tuotteet ovat korvattavissa kiinalaisilla vastakappaleilla (Lähde). Syvemmän taloudellisen symbioosin muodostaminen ei ole kuitenkaan välttämättä Kiinalle ajankohtaista lyhyellä aikavälillä (Lähde). Sanktioiden seurauksena Venäjällä toimivien yritysten kohdalla realisoituneen maariskin lisäksi Kiinaa voi arvelluttaa maineriski; voimakas assosioituminen hyökkäyssotaa itselleen merkittävien EU-markkinoiden porteilla käyvän ja lukuisiin sotarikoksiin syyllistyneen Venäjän kanssa ei välttämättä tule lyhyellä tähtäimellä kysymykseen (Lähde).

  Pidentynyt ja intensiteetiltään laskenut konflikti, tai Ukrainan kannalta katkerakin päätös hyökkäyssodalle voisi kuitenkin tarjota keskinäisen liennytyksen myötä tulevaisuudessa mahdollisuuden Kiinan rinnalla elämiseen sen taloudellisella tuella. Rooli uskottavana lännen sisäistä yhtenäisyyttä horjuttavana puskurina ja luotettavana yhteistyökumppanina on hyökkäyssodan seurauksena pitkälti mennyttä, ja tarjolla olisi alkuun todennäköisesti lähinnä liuta epäedullisia kauppasopimuksia, ja myöhemmin asema jonkinlaisena junioripartnerina (Lähde). Kiinaan tukeutuminen mahdollistaisi diplomaattista asemaansa lännen merkittävästi menettäneelle Venäjälle kuitenkin paikan vähemmän lännestä riippuvaisena toimijana, ja irtautumisen vääränlaiseksi koetusta maailmanjärjestyksestä instituutioineen. Venäjän järjestelmätasolla toteutettu taloudellinen romahduttaminen tullaan muistamaan sen eniten haavoittamissa kansanosissa Venäjällä pitkään, (Lähde) ja voi olla, että tällaiseen teoreettiseen liittoumaan olisi sanktioiden jyrkkyydestä johtuen myötä tulijoita myös muualta (Lähde) . Mutta onko tällaiselle liikehdinnälle signaaleista huolimatta edelleenkään johtajaa, ja minne sen vankkurit suuntaavat?

  Katse tulevaan

  Kiina on painottanut ulkopolitiikassaan toistuvasti ainakin retorisesti valtioiden oikeutta omaan suvereniteettiin (Lähde), mutta jättänyt silti Venäjän Ukrainan suvereniteettia jyrkästi loukkaavat toimet virallisesti tuomitsematta (Lähde). Erityisesti suvereeniuden käsitteen pohjalta voidaan toisaalta pohtia, kysyttiinkö Kiinalta sen lopullista mielipidettä Venäjän talouden romahduttamisesta, ja mitä se pakotteista ajattelee. Itsemääräämisoikeutta uhkaavat riskit eivät valtioilla ole ainakaan samat; Kiina, toisin kuin Venäjä, on maailman toiseksi suurin talous, ja se on toiminut kansainvälisen talouden pelikentillä lisäten jatkuvasti riippuvuussuhteita tehden itsensä täydellisestä ulos sulkemisesta vaikeaa, ellei mahdotonta (Lähde). Oleellista onkin, näkeekö maa jatkossa hyödyllisemmäksi orientaatioksi länsimaita kohtaan rauhanomaisen kasvun osana itseään suuresti hyödyttäneitä instituutioita, vai vaihtoehtoisen blokin muodostamisen ja sen veturiksi ryhtymisen. Oman kysymyksensä toisaalta muodostaa, miten mahdollinen kehityskulku tämä enää on. Uuden transatlanttisen yhtenäisyyden pikakelauksella Yhdysvaltojen kanssa löytäneet EU-maat varustautuvat (Lähde), ja haukat Yhdysvalloissa pyrkivät pitämään katseensa tämän turvin vahvemmin Itä-Aasiassa (Lähde) Bidenin demokraattien joutuessa vastaamaan mahdolliseen republikaanien Kiina-haasteeseen tulevien kongressivaalien myötä.

  Demokraattisten ja autokraattisten valtioiden jyrkentyvä vastakkainasettelu uuden kylmän sodan kaltaisessa järjestelmätason konfliktissa siintää monelle horisontissa. Tällaisessa hegemonisessa kamppailussa on paikkoja vapaana enää puskureille. Kaikkia kortteja ei kuitenkaan ole vielä jaettu, ja siltoja jätetään polttamatta puolin ja toisin. Venäjälle kovimpia sanktioita toteuttamassa olevat ja vihreää siirtymää viime vuodet painottaneet EU-maat eivät lopulta olleet valmiita ottamaan käyttöön Venäjää kaikista eniten satuttavia sanktioita ja jatkavat toistaiseksi Yhdysvaltojen harmiksi riippuvaisina venäläisestä tuontikaasusta ja öljystä (Lähde). Tulevaisuudessa häämöttää riski muiden pelinappulaksi joutumisesta, kun EU:n on samanaikaisesti arvioitava, onko Yhdysvallat sille luotettava liittolainen vielä 4 vuoden kuluttua, ja pohdittava oman Kiina-suhteensa tulevaisuutta Yhdysvaltojen ristipaineessa punniten taloudellisia, ympäristöllisiä ja ideologisia arvojaan, oli Venäjä vahvasti mukana kuvioissa tai ei. Pohdinnan arvoista on myös, miten kauan Venäjän kansainvälinen rehabilitaatio länsimaiden silmissä tulee kestämään, ja voiko se ylipäätään edes toteutua ilman vaihdoksia maan nykyjohdossa. Koko tämän ajan Kiinalle on tarjolla Venäjällä huomattavaa poliittista vipuvartta.

  Kansainvälisen politiikan voimasuhteiden kärjistyminen hyökkäyssotaan johtaa meitä koskettaviin turvallisuusdilemmoihin, ja alistaa käsityksemme nykyisen kansainvälisen järjestyksen toimintalogiikasta happotestiin. Lisäksi se on muutosnopeutta lisäävä katalyytti monen, myös mahdollisesti aiemmin epätodennäköiseksi nähdyn tulevaisuuden skenaarion takana.

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan – Mitä kuuluu maailmanjärjestykselle? 1/2

  Viikot, joina tapahtui vuosien edestä

  Venäjän Ukrainaan aloittamaa hyökkäystä seurasi päättäväinen tuomitseminen ja konkreettiset taloudelliset sanktiot ympäri maailmaa (Lähde & Lähde). Boikotti- ja vientikieltoilmoitusten seuratessa toisiaan syntyi ainakin lännessä nopeasti vaikutelma koko maailman asettumisesta ideologisessa rintamassa suurvalta- ja etupiiripolitiikan uusimmaksi uhriksi joutuneen Ukrainan tukijaksi. Myös symboliset puheet uusista instituutioiden jäsenyyksistä ja syvenevästä länsi-integraatiosta käynnistyivät toden teolla Venäjän hyökkäyksen alettua, mutta tästä huolimatta Ukraina taistelee yksin, ja puheet esimerkiksi NATO-integraatiosta ovat nopeasti lieventyneet (Lähde).

  Ukrainan sodan tilannekuva muuttuu nopeasti, ja arviot lyhyen tähtäimen lopputuloksista vaihtelevat. Lähteestä riippuen eri tahot laskevat pitkittyneen konfliktin joko Ukrainan eduksi Venäjän kentällä kokemien logististen takaiskujen vaikeutuessa, menetysten lisääntyessä ja kansainvälisen paineen ja sanktioiden kerääntyessä ennakoiden joko palatsivallankumousta tai kansannousua, toisaalta jotkut näkevät Venäjän etenemisen ja uusien aluevaltausten johtavan liittoutumattoman Ukrainan jatkuvasti huononeviin neuvotteluasemiin sodan lopputulosta päätellen. Käynnissä olevien rauhanneuvottelujen tähtäin on vaihtunut tiuhaan ja ollut kansainvälisen spekulaation aiheena. Nopeasti muuttuvassa tilanteessa voidaan kuvitella lyhyellä tähtäimellä useita erilaisia lopputulemia kriisin pidentymisen tai äkillisen loppumisen muodossa. Mutta entä pidemmän aikavälin geopoliittiset vaikutukset?

  Taloudellisten sanktioiden voima

  Venäjä on sodan edetessä suljettu enimmiltä osin ulos sopimuksiin perustuvasta kansainvälisestä monenkeskisestä talousjärjestelmästä, joiden kylkeen kuuluu muodollisten Bretton Woods-instituutioiden ohella myös epämuodollisempia, mutta yleisesti tunnustettuja rakenteita, kuten SWIFT-järjestelmä. G10-maiden valvoman SWIFT-maksujärjestelmän maton vetäminen Venäjän alta, G7-maiden keskuspankkien toteuttama Venäjän keskuspankin varojen jäädyttäminen ja muiden kansainvälisten sanktioiden kohdentuminen Venäjään tapahtui enimmäkseen Ukrainan puolelle asettuneiden demokraattisten länsimaiden toimesta. Seurauksena on kansantalouden jyrkkä laskukurssi, ruplan syöksykierre ja maariskien realisoituminen kansainvälisten yritysten pakenemisen muodossa (Lähde).

  Sanktioiden teho on numeroiden valossa kiistaton, mutta niiden kokonaisvaikutukset ovat monimutkaisia ja vaikeasti ennakoitavia etenkin sodan pitkittyessä. Länsimaiden voimakkaasti ylläpitämien maailmantalouden instituutioiden hyödyntäminen Venäjän rankaisemisessa on merkittävä ilmaisu rakenteellisesta vallasta. SWIFT-järjestelmän konkreettiset yhteydet erityisesti Yhdysvaltojen hallintoon ja tiedusteluviranomaisiin eivät ole salaisuus (Lähde). Pakotteita on käytetty aiemmin Yhdysvaltojen aloitteesta myös Irania vastaan (Lähde), ja muistot ovat varmasti vähintäänkin jääneet elämään erityisesti edellä mainitun hegemoniaa eniten karsastavien muistoissa. Maksujärjestelmän kaltaisen ydintoiminnon hyödyntäminen taloudellisena aseena voi toimia provosoivana muistutuksena hegemonisen vallan avainten todellisesta sijainnista. Ylipäätään taloussanktioiden pitkittyessä niiden lopullinen päämäärä myös hämärtyy jatkuvasti muun maailman silmissä, kun onnistumiselle ei ole osoitettu konkreettisia tavoitteita (Lähde). Venäjän ulos sulkemisen tehokkuus ja sanktioiden pitkäaikaisemmat seuraukset eivät jää huomaamatta muilta suvereniteetistaan kiinni pitämiseen keskittyviltä talouksilta.

  Hiljaisuus ei ole myöntymisen merkki

  Useampi suuri valtio on jäänyt tarkkailemaan Ukrainan tilanteen kehittymistä valitsematta puoliaan. (Lähde). Tyhjää äänestämällä tulevaisuuden pelikenttä pysyy avoimena molempiin suuntiin, ja nostaa omaa asemaa esimerkiksi potentiaalisena rauhanvälittäjänä (Lähde & Lähde). Pakoterintama ei kata edustuksellisesti suurinta osaa maailman väkiluvusta, kun Kiinan lisäksi esimerkiksi Brasilia ja Intia eivät ole varsinaisissa sanktioissa mukana. Kansallisesta suvereniteetistaan vallitsevaa kansainvälistä oikeuskäsitystä enemmän huolestuneet valtiot laskelmoivat nyt hyötyjä ja haittoja kuulumisestaan nykymallisten ylikansallisten instituutioiden ja sääntöjen ylläpitämään, leimallisesti länsimaita suosivaan (esim. Lähde; Ruggie 1982, Blyth 2002) järjestykseen, mahdollisesti miettien uusia vaihtoehtoja poliittisen liikkumavaransa säilyttämiseksi tulevaisuudessa. Tällaisen vaihtoehtoisen järjestyksen tuojaksi on kaavailtu vuosikymmenten saatossa milloin BRICS-maita, milloin G77-liikettä (esim. Hurrell 2006; Kurlantzick 2016; Bremmer 2012). Yleisimmin vaihtoehtoisen järjestyksen primus motoriksi nimetään kokoonpanosta riippumatta kansainvälisen järjestelmän hegemonin asemasta Yhdysvaltojen kanssa kamppaileva Kiina. Ukrainan sodan yhteydessä oleellista on, miten Kiina orientoituu vaa’ankieliasemassaan joko tukemaan Venäjää vastalauseena länsimaiden sanktioille, tai tuomitsemaan maan toimet sen saattamiseksi ruotuun vakauden palauttamiseksi. Vielä puoliaan valitsemattomat odottavat linjavalintoja ja tarkkailevat Venäjän onnistumisia ja epäonnistumisia, valmiina hyppäämään voittavien vankkureiden kyytiin. Pitkäaikaisempana seurauksena voi järjestelmätasolla olla Kiinan valintaan perustuen länsijohtoisen järjestyksen vahvistuminen vakauden tavoittelun viedessä voiton, Venäjän heikennyttyä. Toisena vaihtoehtona on järjestystä kohtaan kohdistuvan revisionismin ja haastamisen jyrkentäminen vastalauseena Venäjän kohtelulle (Lähde), ja sen tukeminen. Mutta mihin valinta perustuu?

  Kirjalliset lähteet:

  • Blyth, Mark (2002):Great TransformationsEconomic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge University Press.
  • Bremmer, Ian (2012). Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World. New York: Penguin.
  • Hurrell, Andrew (2006): Hegemony, Liberalism and Global Order: What Space for Would-Be Great Powers? International Affairs 82:1, 1-19. Oxford University Press.
  • Kurlantzick, Joshua (2016): State Capitalism: How the Return of Statism is Transforming the World. New York: Oxford University Press.
  • Ruggie, John Gerard (1982): International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order. International Organization 36:2, 379-415.MIT Press.