Asiakkaiden odotukset ja arvot muuttuvat, toimialojen rajat murtuvat, digitalisaatio kiihtyy, ja 1,5 asteen ilmastotavoite edellyttää uusia ratkaisuja. Koronapandemian kaltaisessa myllerryksessä koko liiketoiminnan pohja saattaa pettää. Tilalle on pakko hakea uutta kasvua. Muuttuva toimintaympäristö luo muutoksia ennakoivalle ja aktiivisesti kasvua hakevalle yritykselle uusia mahdollisuuksia kasvaa ennen kuin vanhat tulovirrat ehtyvät. 

Kestävä kasvu edellyttää konkreettista strategiatyötä, jolle pohjan luovat toimintaympäristöstä esiin nousevat kasvun uudet ajurit ja mahdollisuudet. Kasvustrategiassa otetaan huomioon sekä kasvun ulottuvuudet – uusista asiakkuuksista uusiin liiketoimintoihin – että kasvun mahdollistajat – millaista kasvua nykyiset kyvykkyydet, resurssit ja kulttuuri mahdollistavat ja mitä pitää kehittää tai muokata. Capful tarjoaa työkalut kasvuaihioiden tunnistamiseen, työstämiseen, arviointiin ja valintaan. Etenemme vaihtoehtojen kautta punnittuihin valintoihin kasvun painopistealueista ja kohdennetuista kasvuhankkeista. Kun kasvun moottorina ovat uudet kumppanuudet tai yrityskaupat, autamme potentiaalisten kohteiden etsinnässä, analysoinnissa ja valinnassa.

Palvelumme hyödyt

Asiakas- ja markkina-analyysi tuottavat ymmärrystä siitä, miltä uutta kasvua tuovat tulevaisuuden markkinat ja asiakkaat näyttävät

Kilpailuympäristön analyysi auttaa ennakoimaan kilpailijoiden reaktioita ja tunnistamaan kasvun kannalta kriittiset ekosysteemit

Kyvykkyyksien, resurssien ja yrityskulttuurin analyysi auttaa arvioimaan sekä kasvun jarruja että vahvuuksia, joiden varaan kasvua voi rakentaa

Vaihtoehtojen kautta työskentely edistää rohkeiden kasvuideoiden esiinpääsyä ja estää ajautumasta pienimpään yhteiseen nimittäjään

Konkreettisten kasvuvaihtoehtojen työstäminen ja systemaattinen arviointi auttavat tekemään kestävää kasvua tukevia valintoja

Osallistava työtapa haastaa jumiutunutta ajattelua, hyödyntää organisaatiossa olevaa tietoa ja antaa strategian toimeenpanolle lentävän lähdön

LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan