Toimialamurrokset, teknologiahyppäykset, uusien markkinoiden syntyminen, muutokset kuluttajien asenteissa ja käyttäytymisessä tai yllättävät mullistukset, kuten koronakriisi, luovat mahdollisuuksia epäjatkuville ja radikaaleille innovaatioille. Ennakointi auttaa hahmottamaan tulevaa toimintaympäristöä ja sieltä esiin nousevia liiketoimintamahdollisuuksia.

Innovaatiotoimintaan liittyy aina merkittävää epävarmuutta ja riskejä. Toisaalta markkinoiden, teknologioiden ja toimialojen kehitykseen liittyvä epävarmuus on tuote-, palvelu- ja liiketoimintamalli-innovaatioiden polttoainetta. Ennakointi tekee sekä tulevaisuuden mahdollisuudet että riskit paremmin näkyviksi, avartaa päätöksenteon perspektiiviä ja tukee siten innovaatioita. Ennakointi ei pelkästään analysoi tulevaa, vaan edistää myös tulevaisuuden aktiivista rakentamista. Capful käyttää ennakoinnissa monipuolisia työkaluja skenaarioista teknologiatiekarttoihin. 

ENNAKOINNIN HYÖDYT INNOVAATIOTOIMINNASSA

Auttaa ennakoimaan sekä hiipiviä muutoksia että epäjatkuvuuksia ja radikaaleja murroksia toimintaympäristössä 

Auttaa uudistamaan tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja ennen kilpailijoita tai ennen kuin on liian myöhäistä

Auttaa kyseenalaistamaan vanhoja ajatus- ja toimintamalleja, joista irtautuminen on välttämätöntä innovaatioille

Antaa paremmat edellytykset rakentaa etulyöntiasemaa ja vaikuttaa proaktiivisesti omaan ja toimialan tulevaisuuteen  

Pienentää vaihtoehdottomuuden, trendiennusteiden ja yhden kortin varaan jäämisen aiheuttamia riskejä

Vähentää innovaatiotoimintaa haittaavaa ylivarovaisuutta, ylioptimismia, tunnelinäköä ja muita päätöksenteon ansoja

MIHIN ENNAKOINTIA VOI KÄYTTÄÄ INNOVAATIOTOIMINNASSA?

Erilaisia tulevaisuuksia visioivat skenaariot  innovaatioalustoina

Radikaalit uhkaskenaariot haastamaan nykyistä tarjoomaa ja liiketoimintaa

Mahdolisuuksien etsintä nykyisen liiketoiminnan tai toimialan ulkopuolelta

Ideoiden etsintä ei-perinteisistä ja epätodennäköisistä paikoista

Asiakas- ja markkina-analyysit ennakoimaan tulevia  asiakastarpeita

Teknologian kehityksen ja murroksien ennakointi

Toimialan ja liiketoiminta-mallien murroksien ennakointi

Eri sidosryhmien odotuksien ja arvostuksien ennakointi

Innovaatioita mahdollistavan sääntelyn ennakointi

  • Erilaisia tulevaisuuksia visioivat skenaariot  innovaatioalustoina

  • Radikaalit uhkaskenaariot haastamaan nykyistä tarjoomaa ja liiketoimintaa

  • Mahdolisuuksien etsintä nykyisen liiketoiminnan tai toimialan ulkopuolelta

  • Ideoiden etsintä ei-perinteisistä ja epätodennäköisistä paikoista

  • Asiakas- ja markkina-analyysit ennakoimaan tulevia  asiakastarpeita

  • Teknologian kehityksen ja murroksien ennakointi

  • Toimialan ja liiketoiminta-mallien murroksien ennakointi

  • Eri sidosryhmien odotuksien ja arvostuksien ennakointi

  • Innovaatioita mahdollistavan sääntelyn ennakointi

KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan