Onnistunut strategia perustuu kestäviin valintoihin aitojen vaihtoehtojen välillä. Capfulin vaihtoehtotarkastelun avulla eri tahot ja ryhmät saadaan keskustelemaan strategisista kysymyksistä systemaattisesti ja yhteisellä kielellä. Strategiset vaihtoehdot kuvaavat organisaation omia tienhaaroja, valinnan paikkoja ja kehitysvaihtoehtoja esimerkiksi visioon, toiminta-ajatukseen, strategiaan, tavoitteisiin ja toimintatapoihin liittyen. Vaihtoehdot tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan eri kriteerejä vasten, minkä jälkeen perusteltuja strategisia valintoja on helpompi tehdä. 

Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa toimivat vaihtoehdot, jotka testataan samoilla ja yhdessä valituilla kriteereillä. Vaihtoehtotyössä voidaan osallistaa laajojakin joukkoja (kuten sidosryhmiä) vaikka lopulliset valinnat tehtäisiinkin pienemmällä ryhmällä (esim. poliittisen johdon kesken).

Työssä hyödynnämme omaa algoritmipohjaista Strategy BuilderTM -työkaluamme. Päätöksentekijät käsittelevät myös vaihtoehtoja, joita he eivät välttämättä itse kannata. Kun sekä pois valittu että valittu strategia käsitellään yhtä aitoina vaihtoehtoina, on mahdollista tehdä perusteltuja valintoja.

Skenaariopohjaisessa strategiatyössä voimme myös testata valitun strategian skenaarioiden tuulitunnelissa.

STRATEGISTEN VAIHTOEHTOJEN HYÖDYT

Jäsentävät vaikeasti hahmotettavia aiheita, tuovat esiin radikaalejakin ajatuksia ja pakottavat käsittelemään erilaisia näkemyksiä 

Auttavat tunnistamaan minkä asioiden suhteen on aitoja vaihtoehtoja, arvioimaan riskejä ja tekemään punnittuja valintoja

Rohkaisevat käymään luovaa strategista keskustelua, joka haastaa ja uudistaa strategista ajattelua

Murtavat yksiäänisyyttä, ennakkoluuloja ja itsesensuuria ja auttavat käsittelemään epävarmuuteen liittyviä pelkoja

Laajentavat ja syventävät yhteistä näkemystä ja lisäävät luottamusta ja sitoutumista tehtyihin linjauksiin

Auttavat päätöksenteon jälkeen keskittymään olennaiseen ja vetämään yhtä köyttä, kun vaihtoehdot on käsitelty avoimesti

ERILAISIA STRATEGIOITA JA SOVELTAMISKOHTEITA

Eri hallintoalueiden visiot, strategiat, suunnitelmat, ohjelmat ja tiekartat

Kaupunki- ja kuntastrategiat

Järjestöjen strategiatyö (esim. edunvalvontastrategiat)

Maakuntaohjelmat ja maakuntastrategiat

Toimialastrategiat

Organisaatiostrategiat, kumppanuusstrategiat tai palvelustrategiat

Elinkeino- ja elinvoimastrategiat, matkailustrategiat

Fuusiot ja yhdistymisstrategiat

Osaamisstrategiat

Digitalisaatio- ja teknologiastrategiat

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden strategiat

Maankäytön suunnittelu

 • Eri hallintoalueiden visiot, strategiat, suunnitelmat, ohjelmat ja tiekartat

 • Kaupunki- ja kuntastrategiat

 • Järjestöjen strategiatyö (esim. edunvalvontastrategiat)

 • Maakuntaohjelmat ja maakuntastrategiat

 • Toimialastrategiat

 • Organisaatiostrategiat, kumppanuusstrategiat tai palvelustrategiat

 • Elinkeino- ja elinvoimastrategiat, matkailustrategiat

 • Fuusiot ja yhdistymisstrategiat

 • Osaamisstrategiat

 • Digitalisaatio- ja teknologiastrategiat

 • Kestävän kehityksen ja kiertotalouden strategiat

 • Maankäytön suunnittelu

KETTERÄ PÄÄSEE HELPOMMIN HUIPULLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan