TAKK:in skenaariolähtöinen strategiatyö tuli päätökseensä

Capful ja TAKK aloittivat keväällä yhteistyössä skenaariolähtöisen strategiatyön, joka tuli juuri päätökseensä. Projektin alussa laadittiin skenaariot, joiden kautta rakennettiin käsitys TAKK:in ulkoisen toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2030 saakka. Skenaariotyössä haettiin syvällistä ymmärrystä koulutussektoria koskettavista trendeistä ja toimintaympäristön muutoksista, sekä jatkuvan oppimisen tulevaisuudesta. Projektin strategiavaiheessa katse käännettiin TAKK:in sisäiseen toimintaan ja luotiin toimintaympäristön havaittujen muutosten perusteella organisaation strategiset painopisteet ja tahtotila vuosille 2022–2024. 

”Prosessin kautta tulevaisuus hahmottui eteemme uudella ja mielenkiintoisella tavalla. Skenaariotyö antoi hyvän pohjan lähivuosien tahtotilamme määrittämiselle”, kertoo TAKK:in rehtori Teppo Tapani.

Kiinnostuitko?
Ollaan yhteydessäKimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Kaukaa viisas näkee enemmän
Ota yhteyttä, niin aloitetaan