Matkailun alueorganisaation uusi malli -hanke valmistui

Matkailun alueorganisaatiot toimivat tärkeässä solmukohdassa, jossa ne kohtaavat matkailijoiden, matkailuyritysten, matkanjärjestäjien ja kuntien sekä kaupunkien tarpeet. Capfulin, Visit Rovaniemen, Visit Ylläksen, Inari-Saariselkä Matkailun ja Visit Levin ainutlaatuinen hanke loi uuden, Covid-19 jälkeisen maailman tarpeisiin vastaavan alueorganisaatiomallin, jolla pystytään vastaamaan näille organisaatioille asetettuihin odotuksiin nykyistä paremmin. 

Covid-19-pandemia on läpivalaissut koko matkailukentän toimintatavat ja paljastanut sen, että vanhat toimintatavat eivät enää pysty vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin. Hankkeessa tunnistettiin eri matkailun alueorganisaatiotoimijoiden tehtäviä, erilaisia ansaintamalleja ja organisoitumisen tapoja. Näiden joukosta jokaisen matkailun alueorganisaation tulisi kyetä tekemään valintoja ja löytämään malli, joka toteuttaa parhaiten matkailun alueorganisaation perustarkoitusta ja asetettuja tavoitteita. 

”Koko matkailun ekosysteemin sekoittanut pandemia-aika on muuttunut meidän osaltamme hedelmälliseksi tämän hankkeen myötä, kun olemme kyenneet luomaan uusia ajatusmalleja ja uusia työkaluja koko matkailutoimialalle. Tämä oli jo toinen kerta lyhyen ajan sisällä, kun olen saanut työskennellä Capfulin kanssa ja molemmilla kerroilla tulokset ovat olleet erinomaisia”, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Janne-Juhani Haarma.

“Tätä hanketta on tehty suurella tunteella ja osallistujien syvästä kokemuksesta käsin. Laajassa tiedonhakuvaiheessa tehdyt kotimaiset ja kansainväliset asiantuntija- ja omistajahaastattelut sekä muu tiedonhaku loivat loistavat lähtökohdat hankkeessa käsiteltäville teemoille. Näitä teemoja syvensimme yhdessä hankkeen projektiryhmän kanssa. Yhdessä luodut uudet oivallukset ja ideat ovat ehdottomasti olleet hankkeen parasta antia. 

Työskentely Suomen johtavien matkailun alueorganisaatioiden toimijoiden kanssa oli kokemuksen ilotulitusta ja valtaisaa ajatusten vyörytystä. Tästä ajatusten virrasta on nyt jäsennetty vaihtoehtoja eri teemojen alle. Toivomme, että hankkeen tuloksena jalostunut tieto voi hyödyttää mahdollisimman useaa matkailualan toimijaa Suomessa ja maailmalla” kuvailee Capfulin Senior Partner Kimmo Kivinen.  

Hanke oli yksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitukseen valituista ’Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä’ kehittämishankkeista. Matkailun alueorganisaation uusi malli -hanketta hallinnoi Visit Rovaniemi ja sen rahoituksesta vastasivat Etelä-Savon maakuntaliitto, Visit Rovaniemi, Visit Ylläs, Inari-Saariselkä Matkailu Oy ja Visit Levi.  
 
Lisätietoja projektista Visit Rovaniemen sivuilta.  

Kiinnostuitko?
Ollaan yhteydessäKimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Kaukaa viisas näkee mahdollisuuksia
Ota yhteyttä, niin aloitetaan