HalpaHallin skenaariolähtöinen strategiatyö alkoi

HalpaHalli on aloittanut yhteistyössä Capfulin kanssa strategiatyön. Kaupan alan toimintaympäristössä tapahtuu monenlaisia muutoksia: osa muutoksista on trendejä, osa on epävarmuutta ja disruptioita sisältäviä kehityspolkuja. HalpaHallin henkilöstön osallistavassa projektissa tehdään aluksi toimintaympäristön skenaariot vuoteen 2030. Vuoteen 2025 ulottuva strategia rakentuu syvällisen strategisten vaihtoehtojen tarkastelun kautta vision, strategian ja toimeenpanosuunnitelman sisältäväksi kokonaisuudeksi.

Kiinnostuitko skenaariolähtöisestä strategiasta?
Ollaan yhteydessä


Jari Puhakka
Senior Partner
040 562 2675
jari.puhakka(at)capful.fi
Kaukaa viisas näkee vaihtoehtoja
Ota yhteyttä, niin aloitetaan