Energiateollisuuden Asiakkaan aika -visio luovutettiin pääministerille 25.4.

Energiateollisuuden Asiakkaan aika -visio luovutettiin pääministeri Juha Sipilälle Energiateollisuuden uusissa tiloissa Etelärannassa keskiviikkona 25.4.2018.

Projektissa selvitettiin energia-alan asiakkaiden ja heidän energiankäyttönsä tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja. Tarkastelu tehtiin keskeisten asiakasryhmien näkökulmasta: kotitaloudet, palvelusektori, valmistava teollisuus, liikenne sekä maaseudun toimijat. Visiotyössä tunnistettiin tärkeitä toimenpiteitä ja ratkaistavia kysymyksiä onnistuneen muutoksen edistämiseksi.

Energiateknologian ja -palveluiden kehitys vaikuttavat eri asiakasryhmien toimintaan ja energiankäyttöön. Samalla asiakkaat vaikuttavat itse valinnoillaan energiajärjestelmään. Tulevaisuuden energiajärjestelmää muokkaavat älykkäät ratkaisut, joissa tuotanto-, varastointi- sekä tieto- ja viestintäteknologian kehitystä hyödynnetään järkevästi. Älykkäiden ratkaisujen käyttöönotto lisää asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia 2020-luvun energiapolitiikan ohjaajina.

– Energia-alalla koittaa asiakkaiden aika s. 2. / Koko raportti on saatavilla Energiateollisuuden sivuilta.

Lue lisää Energiatulevaisuus-projektista verkkosivuiltamme ja Asiakkaan aika -visiosta Energiateollisuuden verkkosivuilta.

KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan