Capfulilta skenaariotyökaluja koronakriisiin

Koronaepidemia on johtanut tilanteeseen, jossa tulevaisuus näyttäytyy entistä epävarmempana. Skenaariotyön avulla epävarmuutta on mahdollista käsitellä mielekkäällä tavalla.

Capful on laatinut neljä erilaista skenaariopakettia, jotka voimme toteuttaa nopealla aikataululla. Skenaarioiden fokus ja aikajänteet vaihtelevat epidemian etenemisen vaihtoehdoista kriisin jälkeisiin skenaarioihin.

Kriisiskenaariot

Kriisiskenaarioiden avulla on mahdollista käsitellä toimintaympäristöön liittyvää lyhyen aikavälin hämmennystä ja epävarmuutta, joka on nyt poikkeuksellisen suurta. Äkillinen terveyden ja talouden kaksoiskriisi vaikuttaa myös eri tavoin eri toimialoilla. Rakennamme vaihtoehtoisten skenaarioiden avulla kuvan mahdollisista tulevaisuuksista 4 – 18 kk aikavälillä ja arvioimme eri skenaarioiden vaikutuksia toimialaanne, arvoketjuunne ja organisaatioonne. Päivitämme kriisiskenaariota epidemian vaikutuksista jatkuvasti kertyvän informaation pohjalta ja tarkennamme vastaavasti vaikutusarvioita.

Kriisistä ulos -skenaariot

Kriisistä ulos -skenaariot auttavat hahmottamaan vaihtoehtoisia reittejä, joilla koronashokista päästään ulos ja toipumaan, kun välitön kriisi on hellittänyt ja erilaiset rajoitukset on purettu. Epidemian seurauksena epävarmuus tulevasta on lisääntynyt radikaalisti – kriisin yhteiskunnallis-taloudellisia ja muita vaikutuksia on mahdoton ennustaa. Kuvaamme skenaarioiden avulla mahdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 2 – 5 vuoden aikavälillä ja testaamme strategioita skenaariota vasten tavoitteena lisätä strategista joustavuutta rajusti muuttuneessa toimintaympäristössä.

Kriisiskenaariosta kasvuun

Odottamaton ja monitahoinen ulkoinen shokki, kuten koronaepidemia, toimii myös innovaation lähteenä – mahdollisuutena oppia ja kehittää uutta. Kriisiä helpottamaan on jo kehitetty uusia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Kriisiskenaarioista kasvuun -paketissa hyödynnetään luovaa ajattelua, jota vaihtoehtoisten tulevaisuuksien analysointi ruokkii. Rakennamme 5 – 15 vuoden aikavälille skenaariovaihtoehdot, jotka toimivat alustana kasvuideoille ja -innovaatioille: mitä kasvumahdollisuuksia nykyisessä liiketoiminnassa, läheisillä toimialoilla tai uusilla markkinoilla syntyy, jos toimintaympäristö kriisin sysäämänä kehittyy tiettyyn suuntaan.

Kriisin jälkeen -skenaariot

Koronakriisi vavisuttaa olemassa olevia rakenteita ja järjestelmiä. Osa vaikutuksista on palautuvia, mutta kriisin synnyttämä kaaos voi aiheuttaa myös pysyvää tuhoa. Mitä tulee tilalle? Muuttuvatko mahdottomina pidetyt asiat mahdollisiksi? Kriisin jälkeen -skenaariot auttavat varautumaan toimintaympäristön häiriöihin ja muutoksiin ja hyödyntämään niitä kriisin jälkeisessä maailmassa. Laadimme vaihtoehtoiset skenaariot 10–20 vuoden aikajänteellä ja autamme rakentamaan skenaarioiden pohjalta kestävän strategian ja viemään sen käytäntöön.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme skenaariotyökaluista lisää:

Arto Kaunonen
Founder, Senior Partner
050 356 0717
arto.kaunonen(at)capful.fi
LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Täältä löydät meidät