Capful strategiayhteistyössä Hämeenlinnan Osuusmeijerin kanssa

Hämeenlinnan Osuusmeijeri toteutti Capfulin kanssa visio- ja strategiaprojektin, joka tukeutui vahvasti toimintaympäristön muutoksen ymmärtämiseen ja näkemykseen tulevasta kehityksestä strategisten linjausten tekemiseksi.

Projektin tarkoituksena oli jäsentää Hämeenlinnan Osuusmeijerin käsitykset tärkeimmistä ulkoisista muutostekijöistä ja niiden vaikutuksista, luoda yhteinen näkemys toimintaympäristön tulevaisuudesta vuoteen 2025, ja päivittää yrityksen strategiset painopisteet sekä visio.

Visiossa kuvataan vuoden 2030 tavoitetila. Lisäksi Hämeenlinnan Osuusmeijerille rakennettiin strategia vuoteen 2025, jossa on määritelty yhtiön yhteinen strateginen tahtotila ja viisi painopistettä tahtotilan saavuttamiseksi. Jokaiselle strategiselle painopisteelle muodostettiin konkreettiset, aikataulutetut ja vastuutetut muutosprojektit. Näin strategia muunnettiin selkeäksi toimeenpanosuunnitelmaksi. Kokonaisuus kiteytettiin helposti viestittävään ja visuaaliseen esitysmuotoon.

”Strategiatyö eteni Capfulin kanssa erittäin johdonmukaisesti ja täsmällisesti. Työtä tehtiin jokaisella organisaation tasolla huomioiden hyvin kattavasti toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä tulevaisuuden näkymät. Näin päästiin tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa kokonaisuuteen, joka palvelee meitä erinomaisesti seuraavat vuodet.” – Toimitusjohtaja Risto Koski, Hämeenlinnan Osuusmeijeri

Toteutetaanko teillekin tehokas strategiaprojekti?
Ollaan yhteydessä


Jari Puhakka
Senior Partner
040 562 2675
jari.puhakka(at)capful.fi
Kiinnostuitko strategiaprojektista?
Ota yhteyttä, niin aloitetaan