Kun toimintaympäristö muuttuu, kyvykkyydet voivat muuttua jäykkyyksiksi, eikä strategiaa ja kilpailuetua voi enää rakentaa nykyisten kyvykkyyksien varaan. Dynaamisessa toimintaympäristössä tarvitaan dynaamisia kyvykkyyksiä – kykyä yhdistää ja hyödyntää tietoa, osaamista, järjestelmiä, prosesseja ja muita resursseja uusin tavoin – ja myös kykyä rakentaa ketterästi uusia kyvykkyyksiä. Samalla teknologian kehitys muokkaa kyvykkyyksiä: Tekoäly tehostaa datan hyödyntämistä, ihmisen ja koneen yhteistyö saa uusia muotoja, älykäs automaatio uudistaa prosesseja, ja digitaaliset alustat mahdollistavat uudenlaista yhteistyötä.

Strategian ja kyvykkyyksien yhteys on kaksisuuntainen: Yrityksen kyvykkyydet vaikuttavat strategisiin valintoihin ja strategia siihen, mitä kyvykkyyksiä pitää kehittää ja hankkia – joko omin voimin tai verkostojen, ekosysteemien ja yritysostojen kautta. Autamme tunnistamaan toiminto-, yritys- tai konsernitasolla kyvykkyydet, joita muuttuva toimintaympäristö edellyttää ja joiden varaan strategia ja kilpailuetu voidaan rakentaa. Teemme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman, mitä ja miten kyvykkyyksiä pitää kehittää, mitä puuttuu ja miten aukot paikataan. Suunnitelmaan sisältyvät sekä sisäisesti kehitettävät että ulkopuolelta hankittavat kyvykkyydet. Määrittelemme myös, miten kyvykkyyksien kehittymistä ja yhteensopivuutta strategian kanssa seurataan. 

Palvelumme hyödyt

Kyvykkyyksien tunnistaminen auttaa hyödyntämään kyvykkyyksiä täysimääräisesti strategian ja kilpailuedun rakentamisessa 

Kyvykkyyksien systemaattinen analyysi paljastaa aukot ja puutteet, jotka on paikattava, jotta strategia ja sen toimeenpano onnistuvat

Tavoiteltavien kyvykkyyksien määrittely ja kilpailijoiden kyvykkyyksien arviointi luovat pohjan voittavien kyvykkyyksien pitkäjänteiselle kehittämiselle 

Kyvykkyyksien analysointi auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään synergioita yrityskaupoissa ja konsernin liiketoimintajärjestelyissä

Analyysi toimintaympäristön ja teknologian muutoksista auttaa näkemään mahdollisuuksia kehittää uusia kyvykkyyksiä ja niihin pohjautuvaa kilpailuetua 

Ulkoisten kyvykkyyksien aktiivinen tunnistaminen ja uudenlainen yhdistely sisäisten kyvykkyyksien kanssa luo mahdollisuuden rakentaa uutta kyvykkyyspääomaa

KETTERÄ PÄÄSEE HELPOMMIN HUIPULLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan