Digitalisaatio madaltaa alalle tulon esteitä. Markkinahäiriköistä kasvaa hankalia haastajia. Erilaiset alustatoimijat kasvattavat ympärilleen ekosysteemejä, jotka muuttavat kilpailun pelisääntöjä ja monistavat tehokkaasti osaamista. Virtuaaliset palvelut täydentävät ja korvaavat fyysisiä, ja asiakasarvoa luodaan entistä enemmän yhdessä asiakkaan kanssa. Kilpailuympäristö muuttuu nopeasti, ja kilpailuetua tavoitteleva yritys joutuu yhä useammin tähtäämään liikkuvaan maaliin. 

Vanhan puolustamiseen keskittyvä yritys ei hyödynnä uusia mahdollisuuksia ajoissa tai havaitse vaaran merkkejä ennen kuin kilpailijat ovat puhdistaneet pöydän. Capful auttaa asiakkaitaan tunnistamaan kilpailuympäristön muutoksia ja uudistamaan niiden pohjalta kilpailustrategian. Autamme päättämään, mistä on parasta luopua; missä kannattaa keskittyä puolustukseen ja tehokkuuden lisäämiseen; mihin verkostoihin on syytä liittyä kilpailukyvyn turvaamiseksi; mistä löytyy uusia markkinoita, joilla nykyinen osaaminen tuottaa kilpailuetua; ja missä on mahdollista kehittää kokonaan uutta kilpailuetua.   

PALVELUMME HYÖDYT

Syvällinen analyysi yksittäisistä kilpailijoista erilaisiin liiketoimintaekosysteemeihin auttaa arvioimaan omaa kilpailuasemaa

Analysoimme, miten asiakkaiden kokema toiminnallinen, taloudellinen ja muu arvo tuottaa tai heikentää kilpailuetua

Kilpailija- ja asiakasnäkökulmaa täydennämme monipuolisella analyysillä muista kilpailuympäristössä vaikuttavista voimista

Ulkoista analyysiä tukee sisäinen analyysi kilpailuedun kannalta kriittisistä resursseista ja kyvykkyyksistä

Kilpailustrategiaa koskevien valintojen perustaksi työstämme yhdessä asiakkaan kanssa selkeät strategiset vaihtoehdot

Työskentelytapamme auttaa kyseenalaistamaan vallitsevia näkemyksiä menestystekijöistä ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia

KAUKAA VIISAS NÄKEE MAHDOLLISUUKSIA
Ota yhteyttä, niin aloitetaan