Tutkimukset osoittavat vahvan yhteyden asiakaskeskeisyyden ja liikevaihdon kasvun välillä. Asiakaskeskeiset organisaatiot menestyvät tarjoamalla laadukkaita tuotteita, palveluja ja kokemuksia kaikissa kohtaamisissa asiakkaan kanssa, sitouttamalla koko organisaation toimimaan asiakasta ajatellen ja kartuttamalla systemaattisesti asiakasymmärrystä. 

Arvoa asiakkaalle luodaan asiakkaan tehtäviä tekemällä, ongelmia ratkaisemalla ja tarpeisiin vastaamalla. Asiakasarvon tuottaminen edellyttää ymmärrystä siitä, mitkä taloudelliset, toiminnalliset, emotionaaliset ja muut arvot – kuten ympäristö- ja sosiaalinen vastuu – motivoivat asiakasta; millä tavoin asiakas itse osallistuu arvonluontiin; ja miten yritysasiakkaalle tarjotut ratkaisut tuottavat lisäarvoa asiakkaan arvoketjussa. Kasvatamme ymmärrystä asiakkaista mm. asiakasanalyysien ja -kyselyjen sekä valikoitujen asiakkaiden haastattelujen avulla. Teemme myös asiakastarpeisiin, ostokäyttäytymiseen, valintamotiiveihin ja muihin kriteereihin perustuvaa segmentointia ja autamme arvolupauksen määrittelyssä asiakasymmärryksen pohjalta.  

Palvelumme hyödyt

Asiakasymmärrys auttaa tarkistamaan, mistä ja miten asiakasarvo syntyy ja millaisia toimintamalleja ja verkostoja arvon tuottaminen edellyttää

Syvällinen ymmärrys taloudellisesta, toiminnallisesta, emotionaalisesta ja symbolisesta asiakasarvosta auttaa kehittämään tarjoomaa ja arvolupausta

Parempi ymmärrys asiakkaista auttaa ennakoimaan tulevia tarpeita ja palvelumahdollisuuksia ja tuottaa parempia käyttäjälähtöisiä innovaatioita

Näkökulman kääntäminen tuotteesta asiakkaaseen haastaa vakiintuneen segmentin tai toimialan määrityksen ja tuo näkyviin uusia mahdollisuuksia

Onnistunut segmentointi auttaa suuntaamaan rajalliset resurssit sinne, missä liiketoiminta tuottaa parhaat tulokset ja missä on kasvupotentiaalia

Asiakasymmärrys kirkastaa kilpailuedun lähteitä ja auttaa näkemään, mitä asioita pitää kehittää kilpailuun vastaamiseksi ja oman kilpailuedun kasvattamiseksi

LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Ota yhteyttä, niin aloitetaan