Capful toteuttaa asiakkaidensa tarpeisiin erilaisia analyysejä ja selvityksiä sekä osana skenaario- ja strategiaprojekteja että erillisinä toimeksiantoina. Hyödynnämme monipuolisesti haastatteluja ja kyselyjä, julkista aineistoa sekä asiakasyrityksestä kerättyä tietoa. Analysoimme kerätyn tiedon ja raportoimme sen helposti omaksuttavassa muodossa.

Markkina-analyysit

Toimiala- ja arvoketjuanalyysit

Asiakas- ja asiakasarvoanalyysit

Tuote- ja palveluportfolioiden analyysit

Segmentointi- ja asemointianalyysit

Kilpailija-, benchmark- ja taistelukenttäselvitykset

Kilpailuetu- ja kilpailukykyselvitykset

Liiketoimintamalli- ja ansaintamallianalyysit

Brändi- ja yrityskuva-analyysit

Organisaation nykytilaselvitykset

Kyvykkyysanalyysit

Liiketoimintaportfolioanalyysit

Kumppanuus- ja verkostoitumisselvitykset

Sidosryhmäanalyysit

Kannattavuus- ja riskianalyysit

 • Markkina-analyysit

 • Toimiala- ja arvoketjuanalyysit

 • Asiakas- ja asiakasarvoanalyysit

 • Tuote- ja palveluportfolioiden analyysit

 • Segmentointi- ja asemointianalyysit

 • Kilpailija-, benchmark- ja taistelukenttäselvitykset

 • Kilpailuetu- ja kilpailukykyselvitykset

 • Liiketoimintamalli- ja ansaintamallianalyysit

 • Brändi- ja yrityskuva-analyysit

 • Organisaation nykytilaselvitykset

 • Kyvykkyysanalyysit

 • Liiketoimintaportfolioanalyysit

 • Kumppanuus- ja verkostoitumisselvitykset

 • Sidosryhmäanalyysit

 • Kannattavuus- ja riskianalyysit

KETTERÄ PÄÄSEE HELPOMMIN HUIPULLE
Täältä löydät meidät