Capful toteuttaa asiakkaidensa tarpeisiin erilaisia analyysejä ja selvityksiä sekä osana skenaario- ja strategiaprojekteja että erillisinä toimeksiantoina. Hyödynnämme monipuolisesti haastatteluja ja kyselyjä, julkista aineistoa sekä asiakasyrityksestä kerättyä tietoa. Analysoimme kerätyn tiedon ja raportoimme sen helposti omaksuttavassa muodossa.

Informaation jalostaminen ja tiivistäminen kompaktiin muotoon auttaa hallitsemaan informaatiotulvaa ja hyödyntämään tietoa tehokkaammin

Toimiala- ja arvoketjuanalyysit

Asiakas- ja asiakasarvoanalyysit

Tuote- ja palveluportfolioiden analyysit

Segmentointi- ja asemointianalyysit

Kilpailija-, benchmark- ja taistelukenttäselvitykset

Kilpailuetu- ja kilpailukykyselvitykset

Liiketoimintamalli- ja ansaintamallianalyysit

Brändi- ja yrityskuva-analyysit

Organisaation nykytilaselvitykset

Kyvykkyysanalyysit

Liiketoimintaportfolioanalyysit

Kumppanuus- ja verkostoitumisselvitykset

Sidosryhmäanalyysit

Kannattavuus- ja riskianalyysit

 • Informaation jalostaminen ja tiivistäminen kompaktiin muotoon auttaa hallitsemaan informaatiotulvaa ja hyödyntämään tietoa tehokkaammin

 • Toimiala- ja arvoketjuanalyysit

 • Asiakas- ja asiakasarvoanalyysit

 • Tuote- ja palveluportfolioiden analyysit

 • Segmentointi- ja asemointianalyysit

 • Kilpailija-, benchmark- ja taistelukenttäselvitykset

 • Kilpailuetu- ja kilpailukykyselvitykset

 • Liiketoimintamalli- ja ansaintamallianalyysit

 • Brändi- ja yrityskuva-analyysit

 • Organisaation nykytilaselvitykset

 • Kyvykkyysanalyysit

 • Liiketoimintaportfolioanalyysit

 • Kumppanuus- ja verkostoitumisselvitykset

 • Sidosryhmäanalyysit

 • Kannattavuus- ja riskianalyysit

KETTERÄ PÄÄSEE HELPOMMIN HUIPULLE
Täältä löydät meidät