Strategian toimeenpano

Vasta käytäntöön viety strategia on vaikuttava strategia. Capfulin osaamisen ja työkalujen avulla strategia kiteytetään muotoon, jonka kaikki ymmärtävät, sekä muunnetaan käytännön tehtäviksi ja projekteiksi, joilla on mitattavat tavoitteet, vastuuhenkilö ja aikataulu. Autamme myös toimeenpanoa hidastavien ja muutosta estävien tekijöiden tunnistamisessa ja poistamisessa.

Lähteäkseen elämään strategia tarvitsee kiteytyksen ja selkeän viestintäsuunnitelman. Oleellisen kirkastava teksti ja visualisointi tekevät strategiasta helpommin viestittävän työntekijöille ja muille sidosryhmille. Vuoropuhelua hyödyntävä viestintä luo yhteistä strategista ymmärrystä.

Strategian käytännön toimeenpano on investointi-, tuotekehitys- ja muita projekteja, toimintatapojen uudistamista, osaamisen kehittämistä tai hankkimista, muutoksia liiketoimintarakenteessa tai organisaatiossa, liiketoimintojen myyntiä, yritysostoja ja muita suurempia tai pienempiä hankkeita. Kun strategiatyössä on osattu keskittyä oleelliseen, pysyy hankkeiden määräkin järkevänä. Konkreettisten tehtävien määrittely, budjetointi, aikataulutus, vastuutus, yhteistyökumppaneiden hakeminen ja toteutuksen seurantaan käytettävä mittaristo muuntavat hankkeet käytännön työksi.

Mittareiden kautta strategian toimeenpano kääntyy yksiköiden, tiimien ja yksilöiden tulosvastuuksi – joko euromääräiseksi tai muilla tavoin mitattavaksi. Toimeenpanon seuranta on prosessi, jossa mitataan sekä strategisten tavoitteiden toteutumista että tekemistä, jolla tavoitteisiin pyritään: Edistyvätkö hankkeet niin, että strategian tavoitteet saavutetaan?

Hyödyt

 • Strategian kiteytys helpottaa viestintää ja toimii käytännön johtamistyökaluna. Onnistunut kiteytys ja viestintä auttavat strategian sisäistämisessä.
 • Selkeä toimeenpanosuunnitelma muuttaa strategian yksikkö-, tiimi- ja yksilötason tavoitteiksi ja käytännön työksi.
 • Oikein valitut mittarit viestivät organisaatiolle siitä, mikä on strategian ja sen toimeenpanon kannalta tärkeää.
 • Tekemisen mittaaminen – päämäärän mittaamisen ohella – auttaa hankesalkun ohjaamisessa: Jotkin hankkeet voi olla syytä lopettaa kesken ja toisille antaa lisäresursseja.

Otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää strategisesta toimeenpanosta osana strategiatyötämme.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.