Capful współpracuje z Kemira przy opracowaniu scenariusza

Capful i Kemira współpracowały przy tworzeniu scenariuszy, których celem jest przewidzenie przyszłości gospodarki wodnej do roku 2040.

Jak będzie wyglądała przyszłość gospodarki wodnej? Czy obywatele będą bardziej świadomi i zaczną aktywnie działać wokół tematów związanych z czystą wodą? Czy z powodu niedoboru wody wybuchną konflikty? Czy wielkie miasta i globalne korporacje będą odgrywać bardziej znaczącą rolę – również w dostarczaniu wody? Jak cyfryzacja wpływa na sieć wartości czystej wody? Co z przepisami?

Aby zrozumieć, jaka może być przyszłość gospodarki wodnej, zaproszono do dyskusji panel wpływowych ekspertów z sektora wodnego, którzy omówili różne wyzwania, możliwości i możliwe ścieżki rozwoju.

Sytuacje „co by było gdyby?” przedstawione w niniejszym raporcie mogą stanowić pożywkę dla dyskusji strategicznych, inspirować do współpracy, rozwoju technologii oraz zachęcać do nowych i innowacyjnych sposobów myślenia.

Decyzje, które dziś podejmujemy w sprawie dostępu do wody, jej jakości, rozwiązań w zakresie uzdatniania i ponownego wykorzystania wody, mają wpływ na przyszłe warunki życia społeczności na całym świecie. Co tak naprawdę się stanie? Nikt nie wie. Ale ważne jest, aby rozważyć możliwości.

Dowiedz się więcej o „Gospodarce wodnej 2040 – scenariusze przyszłości” i pobierz raport tutaj.

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami