Capful oraz Shell współpracowali przy projekcie scenariuszowym badającym wpływ cyfryzacji na społeczeństwo. 

Spółki Capful i Shell współpracowały nad ambitnym projektem scenariuszowym badającym wpływ cyfryzacji na społeczeństwo. Celem projektu było zbadanie alternatywnych możliwości kształtowania przyszłości przez siły cyfryzacji. Jako że cyfryzacja przeplata się ze wszystkimi aspektami życia, projekt skupił się wokół kilku obszarów roboczych, takich jak etyka, zarządzanie, zdrowie, praca, ekonomia, edukacja i produkcja. 

Najwybitniejsi eksperci odbyli podróż w przyszłość i zbadali czynniki, które mogą decydować o tym, jak mogą potoczyć się różne perspektywy. Capful i Shell przeanalizowali ponad 40 czynników związanych z niepewnością. Aby dokładniej przeanalizować mnogość czynników wpływających na niepewność, wykorzystano program Scenario BuilderTM firmy Capful, aby zrozumieć wzajemne powiązania między różnymi czynnikami. Analiza ta zapewniła wielowymiarowy obraz przyszłych możliwych do zrealizowania zdarzeń.

Metoda była elastyczna i opierała się na nauce: zgromadzone wnioski z różnych etapów prac były wykorzystywane do wzajemnego uzupełniania się w celu uchwycenia pełnej złożoności środowiska operacyjnego. Scenario BuilderTM sprawił, iż process był skuteczny i rzetelny. Dowiedz się więcej na temat scenariuszy na stronie Shell.

Jak technologie cyfrowe mogą wpłynąć na świat w nadchodzących latach? Premiera scenariusza na Web Summit:

Współpraca z Shell – cyfryzacja Społeczeństwa szkic scenariuszy

Capful oraz Shell współpracowali przy projekcie scenariuszowym badającym wpływ cyfryzacji na społeczeństwo. 

Spółki Capful i Shell współpracowały nad ambitnym projektem scenariuszowym badającym wpływ cyfryzacji na społeczeństwo. Celem projektu było zbadanie alternatywnych możliwości kształtowania przyszłości przez siły cyfryzacji. Jako że cyfryzacja przeplata się ze wszystkimi aspektami życia, projekt skupił się wokół kilku obszarów roboczych, takich jak etyka, zarządzanie, zdrowie, praca, ekonomia, edukacja i produkcja. 

Najwybitniejsi eksperci odbyli podróż w przyszłość i zbadali czynniki, które mogą decydować o tym, jak mogą potoczyć się różne perspektywy. Capful i Shell przeanalizowali ponad 40 czynników związanych z niepewnością. Aby dokładniej przeanalizować mnogość czynników wpływających na niepewność, wykorzystano program Scenario BuilderTM firmy Capful, aby zrozumieć wzajemne powiązania między różnymi czynnikami. Analiza ta zapewniła wielowymiarowy obraz przyszłych możliwych do zrealizowania zdarzeń.

Metoda była elastyczna i opierała się na nauce: zgromadzone wnioski z różnych etapów prac były wykorzystywane do wzajemnego uzupełniania się w celu uchwycenia pełnej złożoności środowiska operacyjnego. Scenario BuilderTM sprawił, iż process był skuteczny i rzetelny. Dowiedz się więcej na temat scenariuszy na stronie Shell.

Jak technologie cyfrowe mogą wpłynąć na świat w nadchodzących latach? Premiera scenariusza na Web Summit:

Become an International Certified Future Strategist (ICFS)

Companies and organizations act in an increasingly complex environment. The speed of change is tremendous. In order to successfully cope with rapid change companies need to understand their business environment as well as the future development.

That is why we have developed a tailored education program with the objective of leading to International Certified Future Strategist (ICFS) and a new job category in Europe.

Until today, there has been no such profession in Europe and we see the urgent need for one to be developed and explored, should Europe be able to successfully compete with other regions of the world. Only by understanding the rapidly changing and increasingly complex world can companies, organisations and public authorities take a lead. The Future Strategist is vital to this aim.

We are delighted to announce the dates for the 2023 ICFS course that will start on February 2023. As usual, the 12-day programme will focus on environmental analysis, scenario, vision, and strategy building. The ICFS is composed of four modules and taught by international business professionals with extended experience in the field.

The programme fee for the ICFS course is €7,000 (all prices are excluding VAT). This is inclusive of lunches and course materials, but exclusive of travel and related costs.

We will repeat venue due to the positive feedback from previous participants. This means we will be holding the 2023 course in Stockholm, Sweden.

The ICFS modules and dates are the following:

Module 1: Environmental analysis 1–3 February
Module 2: Scenarios 8–10 March
Module 3: Vision & strategy analysis 17–19 April
Module 4: Strategy & action 10–12 May
Module 5: Follow-up and certification 7 June

Please visit the programme website here and feel free to contact us for further information.

How to apply:

For registration, please contact Mikael or Jari. You can also arrange a personal demonstration by leaving us your contact information – we will be happy to tell you more about the program.

Mikael Paltschik kuva

Mikael Paltschik, Senior Advisor (+358 50 344 6953)
mikael.paltschik@capful.fi

Jari Puhakka kuva

Jari Puhakka, Senior Partner (+358 40 562 2675)
jari.puhakka@capful.fi

Capful współpracuje z Kemira przy opracowaniu scenariusza

Capful i Kemira współpracowały przy tworzeniu scenariuszy, których celem jest przewidzenie przyszłości gospodarki wodnej do roku 2040.

Jak będzie wyglądała przyszłość gospodarki wodnej? Czy obywatele będą bardziej świadomi i zaczną aktywnie działać wokół tematów związanych z czystą wodą? Czy z powodu niedoboru wody wybuchną konflikty? Czy wielkie miasta i globalne korporacje będą odgrywać bardziej znaczącą rolę – również w dostarczaniu wody? Jak cyfryzacja wpływa na sieć wartości czystej wody? Co z przepisami?

Aby zrozumieć, jaka może być przyszłość gospodarki wodnej, zaproszono do dyskusji panel wpływowych ekspertów z sektora wodnego, którzy omówili różne wyzwania, możliwości i możliwe ścieżki rozwoju.

Sytuacje „co by było gdyby?” przedstawione w niniejszym raporcie mogą stanowić pożywkę dla dyskusji strategicznych, inspirować do współpracy, rozwoju technologii oraz zachęcać do nowych i innowacyjnych sposobów myślenia.

Decyzje, które dziś podejmujemy w sprawie dostępu do wody, jej jakości, rozwiązań w zakresie uzdatniania i ponownego wykorzystania wody, mają wpływ na przyszłe warunki życia społeczności na całym świecie. Co tak naprawdę się stanie? Nikt nie wie. Ale ważne jest, aby rozważyć możliwości.

Dowiedz się więcej o „Gospodarce wodnej 2040 – scenariusze przyszłości” i pobierz raport tutaj.

Jak zapewnić Nigerii sprawiedliwość, dobrobyt i odporność, gdy w 2060 roku skończy 100 lat?

Pytanie to leży u podstaw inicjatywy „Which Way Nigeria – Citizen Scenarios to 2060 (CS60)” (Nigeria w którą stronę – Scenariusze Obywatelskie do 2060 roku), której celem jest najpierw stworzenie scenariuszy dla kraju do 2060 roku, a następnie zaproponowanie mapy działań w celu osiągnięcia pożądanej przez Nigeryjczyków drogi do przyszłości. CS60 powierzyło Capful zadanie ułatwienia procesu tworzenia scenariuszy, które angażują społeczeństwo obywatelskie w badanie i debatę nad przyszłością afrykańskiej potęgi. 

„Which Way Nigeria – Citizen Scenarios to 2060 zapewnia obywatelom bardzo rzadką możliwość tworzenia przyszłości, której chcą, a nie tego, co dyktują urzędnicy i baronowie. Inicjatywa jest również nastawiona na pobudzenie całego kraju do bycia tą zmianą i życia nią, aby stworzyć Nigerię, która jest globalnym graczem, a nie hamującym gigantem Afryki.„

– Victoria Ibezim-Ohaeri, Olamide Udoma-Ejorh, Bell Ihua, Chukwumerije Okereke, Odeh Friday, Oluseun Onigbinde, Aloysius Bongwa, Richard Dion

Citizen scenarios 2060: A necessary and hard look into the future (Scenariusze obywatelskie 2060: Konieczne a zarazem trudne spojrzenie w przyszłość)

Scenariusze obywatelskie wynikają z pytań egzystencjalnych, które Nigeria i jej obywatele muszą zadać. Tematy takie jak transformacja energetyczna, rolnictwo, rozwój miejski i regionalny, edukacja i zdrowie są kluczowe dla największej gospodarki Afryki. Dzięki nigeryjskim organizacjom społeczeństwa obywatelskiego (CSO), CS60 angażuje czołowych ekspertów lokalnych i międzynarodowych, a Capful wnosi do dyskusji swoje doświadczenie w zakresie scenariuszy. Narzędzie Scenario Builder® firmy Capful pomaga tworzyć logiczne, wiarygodne i zróżnicowane scenariusze dla Nigerii do 2060 roku. Narzędzie oparte na algorytmie tworzy zestaw wstępnych scenariuszy, które są zilustrowane na interaktywnej mapie. Mapa pomaga wybrać logiczne i prowokujące do myślenia rozwiązania alternatywne do dalszej analizy oraz wydobywa nowe punkty widzenia, które inspirują do myślenia o przyszłości wśród uczestników procesu scenariuszowego.

W zeszłym tygodniu CS60 zakończyło swoje trzecie warsztaty, podczas których uczestnicy badali kluczowe czynniki, obszary niepewne i potencjalne wyniki związane z przyszłością Nigerii oraz opisywali alternatywne przyszłości tego kraju. Oprócz opisów stanu końcowego, zdefiniujemy linie fabularne, związki przyczynowo-skutkowe i określenie ilościowe scenariuszy, aby utorować drogę do dalszej analizy implikacji scenariuszy dla Nigerii.

Po zakończeniu fazy scenariuszowej CS60 przechodzi do przygotowania planu działania prowadzącego do zbudowania pożądanej przyszłej Nigerii poprzez połączenie przywództwa, reformy polityki i inwestycji. Opracowana przez CSO ścieżka będzie zawierała zamierzone kamienie milowe powiązane z osią czasu i posłuży jako podstawa działań niezbędnych do osiągnięcia sprawiedliwej, zamożnej i odpornej Nigerii, na którą zasługują jej obywatele.

“Ze swoimi bogatymi zasobami i populacją, która prawdopodobnie osiągnie 400 milionów w 2050 roku, Nigeria ma ogromny potencjał na przyszłość. Pomoc w przygotowaniu scenariusza, który angażuje społeczeństwo obywatelskie Nigerii, była zarówno wymagające, jak i znaczące.”

– Arto Kaunonen, Założyciel i Starszy Partner Capful

Przez sygnały po nadawanie sensu rzeczywistości
Skontaktuj się z nami