Owocna interakcja między realizacją strategii a scenariuszami

Powszechnie przyjęto, że zaangażowanie w pracę scenariuszową przy jednoczesnym wypełnianiu aktualnej strategii firmy jest dla kadry kierowniczej szczególnie trudnym przedsięwzięciem. Odpowiedni zestaw scenariuszy rzuca nowe światło na wiele założeń, na których opiera się strategia, i być może wymaga ponownego rozważenia obecnej strategii, utrudniając życie władzy wykonawczej. Łatwym rozwiązaniem jest trzymanie się strategii i nadzieja, że przyszłość będzie pasowała do wybranej strategii.

Dylemat kadry kierowniczej bierze się z mieszania dwóch różnych światów koncepcyjnych. Richard Normann, który był jednym z czołowych myślicieli w dziedzinie zarządzania i strategii, rozróżniał dwa koncepcyjne światy: Świat Zarządzania i Świat Biznesu. Przy pierwszym kierownictwo koncentruje się na tym, aby istniejąca strategia odniosła sukces, pracując z całym repertuarem narzędzi menedżerskich. Ustalane są budżety, które należy zrealizować. Nagradzanie jest powiązane z ustalonymi celami. Jako członek kadry kierowniczej masz tendencję do ograniczania się do środowiska transakcyjnego, jednocześnie upewniając się, że cała organizacja postępuje w tym samym, ustalonym kierunku. Dzięki temu, zaczynając pracę rano, nie ma żadnych niejasności co do celów i obranego kierunku.

Zupełnie inny jest natomiast model mentalny w Świecie Biznesu. Koncentrujesz się na kontekście swojej obecnej działalności i starasz się zrozumieć, jak ten kontekst może się zmienić i jak te ewentualne zmiany mogą wpłynąć na środowisko transakcyjne, w którym realizujesz swoją obecną strategię. Dotyczy to wielu różnych punktów, których nie możesz kontrolować, ale których wyniki z pewnością wpłyną na warunki prowadzenia działalności. Trendy i niewiadome pochłaniają Twoje myśli. Ktoś może nawet szukać czarnego łabędzia lub dostrzec różowego słonia. Podsumowując, to właśnie tutaj scenariusze mogą okazać się pomocne. Odpowiednie zaangażowanie w myślenie scenariuszowe może pomóc w dostrzeżeniu nadchodzących perspektyw, niosących ze sobą nowe możliwości, ale także zagrożenia. Po spędzeniu pewnego czasu w przyszłości, wracasz do teraźniejszości, ale ze scenariuszami, historiami możliwych do wystąpienia zdarzeń w przyszłości, masz możliwość ustanowienia wspomnień z przyszłości.

Świat Biznesu spotyka się ze Światem Zarządzania, podczas próby zrozumienia dopasowania lub niedopasowania pomiędzy przyszłymi warunkami, opisanymi przez scenariusze oraz dominujące idee przejawiające się w obecnej strategii. Czasami możesz spać spokojnie, gdy przyszłość w Twoim rozumieniu jawi się tak, jak powinna zakładać Twoja obecna strategia, ale coraz częściej pojawia się potrzeba ponownego przemyślenia strategii. Analiza dopasowania/niedopasowania pomiędzy Twoją strategią a scenariuszami nie powinna być traktowana jedynie jako ciężar utrudniający Ci życie, ponieważ może ona również ujawnić nowe możliwości do wykorzystania lub ujawnić ryzyka, które narastają. Te wszystkie znaczące kroki są podejmowane w świecie zarządzania.

Strategiczna rozmowa, która przynosi sukces organizacji, powinna zawierać odpowiednie, dobrze skonstruowane interakcje pomiędzy dominującymi ideami zaznaczonymi w obecnej strategii, a wspomnieniami o przyszłości, przejawiającymi się w scenariuszach. Umiejętność operowania oboma światami, Biznesem i Zarządzaniem, jako odrębnymi logikami, oraz inscenizowanie ich wzajemnego oddziaływania jest kluczem do sukcesu.

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA PRZYSZŁOŚCI
Skontaktuj się z nami