Huoltovarmuuden skenaariot 2030

Valtioneuvoston periaatepäätöstä huoltovarmuudesta päivitetään keväällä 2018. Tämän päätöksen pohjaksi uudistettiin vuonna 2012–2013 laaditut huoltovarmuuden skenaariot. Edellisessä skenaariotyössä onnistuttiin hyvin tunnistamaa kehityskulkuja, jotka ovat nyt toteutuneet, kuten Brexit ja konfliktien lisääntyminen. Uudessa skenaariotyössä hyödynnettiin aikaisemman skenaariotyön analyysejä ja tunnistettiin uusia kehityskulkuja erityisesti konfliktoituvan ja digitalisoituvan maailman näkökulmasta.

Työssä hyödynnettiin Capfulin kehittämää Scenario Builderia, jolla tunnistettiin kaikkiaan yli miljoona erilaista skenaariovaihtoehtoa. Oheisessa kuvassa näkyy tuhat sisäisesti loogisinta ja johdonmukaisinta skenaariota. Näiden joukosta haettiin eriytyviä skenaarioryhmiä eli ”saaria”, joista poimittiin jatkotyöstettäväksi erilaisia skenaariovaihtoehtoja.

Kuva 1. Scenario Builderin tuottama kartta tuhannesta johdonmukaisimmasta skenaariosta (keltaiset pallot) ja niiden erilaisuudesta suhteessa toisiinsa. Lisäksi karttaan on kuvattu eri väreillä jatkokäsiteltäväksi valittuja skenaarioita.

Lopulta valittiin viisi mahdollisimman erityyppistä ja eri tavalla nykyistä huoltovarmuustoimintaa haastavaa skenaariota tarkemmin kuvattavaksi. Projekti tuottaa skenaariokuvausten lisäksi arvion skenaarioiden synnyttämistä mahdollisuuksista ja uhkista huoltovarmuustoiminnalle ja sen kehittämiselle. Skenaariot toimivat lähtökohtana huoltovarmuuspäätöksen asettamisessa sekä tulevassa toimintaympäristön seurannassa.

Lähtötilanne

  • Toimintaympäristön muutokset moniulotteisia, toisiinsa kytkeytyviä ja vaikeasti ennustettavia.
  • Huoltovarmuustoimintaan liittyvillä eri toimialojen edustajilla on hyvin erilaisia tulokulmia ja näkemyksiä toimintaympäristön kehitykseen.
  • Toimintaympäristön kehitystä on seurattu epäsystemaattisesti.

Mitä tehtiin

  • Laadittiin laajalla yhteistyöllä skenaariot, joiden tunnistamiseen käytettiin Scenario Builderia.
  • Arvioitiin skenaarioiden vaikutuksia, määritettiin varautumissuunnitelmat ja välttämättömät toimenpiteet.
  • Määritettiin skenaarioiden seurannan prosessi.

Mitä saavutettiin

  • Yhteinen näkemys toimintaympäristön kehitysvaihtoehdoista
  • Viitekehys toimintaympäristön seurantaan
  • Ymmärrys tärkeimmistä huoltovarmuuden kehittämisalueista toimintaympäristön näkökulmasta

Lue Huoltovarmuuden skenaariot 2030 -raportti.

Lue Huoltovarmuuskeskuksen skenaariot 2030 -tiivistelmä.

Lue lisää projektista Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilta.

Toteutetaanko teillekin skenaarioprojekti?
Ota yhteyttä:


Kimmo Kivinen
Senior Partner
050 540 9446
kimmo.kivinen(at)capful.fi
Katso myös muut työmme
LÄHTÖPISTE TULEVALLE
Täältä löydät meidät