kotka-hamina

 

Case-esimerkki

 

Elinkeinoelämälähtöinen Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

Capful toteutti 2015 - 2017 Kotkan – Haminan seudulla yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa strategista yleiskaavaprosessia, jota isännöi kehitysyhtiö Cursor Oy. Kaavoituksen merkityksen nähtiin nousevan suureen rooliin tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä. Prosessin aikana luotiin uusi lähestymistapa, jolla voidaan kytkeä seudun maankäytön suunnittelu ja elinkeinojen kehittäminen tiiviimmin toisiinsa.

Prosessin taustalla on Capfulin vuonna 2013 vetämä Kotkan – Haminan seudun elinkeinostrategiaprosessi, jossa nousi esille kaksi tärkeätä teemaa: ”Luodaan myyntiportfolio erityyppisistä sijoittumisympäristöistä ja –kohteista” sekä ”Luodaan seututasolla maankäytön ja elinkeinoelämän yhteistyömalli, johon osallistuvat yritykset, kehittämistahot ja kaavoittajat”. Näitä linjauksia ryhdyttiin toteuttamaan South-East Leveraging Livelihood (SELL) –hankkeella, johon sisältyy Kotkan – Haminan strategisen yleiskaavan laadinta.

Kolmivuotisessa hankkeessa tunnistettiin alueen potentiaalinen myynti- ja investointisalkku, johon voidaan lähteä systemaattisesti ja suunnatusti etsimään yrityksiä, jotka voisivat sijoittua tai investoida alueelle. Tavoitteena on kehittää alueella olevaa yritysten tai tiettyjen toimialojen muodostamien klustereiden liiketoiminnan ekosysteemejä entistä kilpailukykyisempään suuntaan uusien sijoittumisten ja investointien avulla. Alueelta etsittiin ja tunnistettiin arvoketjuja, joihin uusien yritysten ja investointien olisi edullista sijoittua. Tämä kaikki konkretisoitiin maankäytön suunnitteluun asti eli tutkittiin myös konkreettisten sijaintien ja yritystilojen osalta investointi- ja sijoittumismahdollisuudet valmiiksi.

 

Lähtötilanne

 • Alueen kunnat ovat laatineet itsenäisesti yleiskaavansa
 • Yksityisen sektorin investoinneista käydään kilpailua seudun kuntien kesken
 • Seudullisella kehitysyhtiöllä ei ollut selkeätä mandaattia toimia investointien valmistelussa ja tukemisessa
 • Seudun markkinointi on yleisellä tasolla

 

Mitä tehtiin

 • Tutkittiin seudun eri toimialojen tulevaisuudennäkymiä ja peilattiin niitä toimialojen maankäytöllisiin tarpeisiin
 • Varmistettiin elinkeinoelämän laaja osallistuminen prosessiin
 • Kuvattiin seudun elinkeinoelämän ekosysteemi, jonka muodostavat yritykset, korkeakoulut, kehittäjätahot ja innovaatiokeskukset

 

Mitä saavutettiin

 • Elinkeinoelämän tarpeita tukeva seudullinen kuntia sitova yleiskaava
 • Invest-in toiminnalle portfolio –salkku potentiaalisista investointi kohteista seudulla
 • Seudun maankäytöllinen profiloituminen ja kehittämissuunnitelma

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.