Strateginen uudistuminen

Markkinat kypsyvät ja asiakkaat siirtyvät muualle. Toimialarajat murtuvat. Uudenlainen kilpailu yllättää. Muutos pakottaa uudistumaan – joskus kuilun partaalla. Toimintaansa ajoissa uudistanut yritys ei joudu olosuhteiden uhriksi, vaan pystyy hyödyntämään muutosten tarjoamat mahdollisuudet.

Strateginen uudistuminen on strategian ja liiketoimintamallien uudistamista ennakoiden eikä vasta pakon edessä. Uudistuminen on uusien tulonlähteiden rakentamista ennen kuin vanhoilta putoaa pohja pois. Uudistumisen hedelmät näkyvät uusina tuotteina ja palveluina ennen kuin asiakkaat ovat äänestäneet jaloillaan ja sijoittajat menettäneet luottamuksensa.

Uudistuvat yritykset eivät tyydy asemien säilyttämiseen, vaan pystyvät toteuttamaan asettamansa maalin suuntaisia muutoksia ja tarvittaessa ”pelastamaan menestyvän yrityksen”. Ne eivät vain mukaudu ja sopeudu, vaan onnistuvat olemaan askeleen edellä turvatakseen kilpailukykynsä ja kannattavuutensa.

Myös yrityskaupat ovat keino toteuttaa merkittävää liiketoimintojen, organisaation, resurssien ja toimintatapojen uudistamista. Yritysoston tai fuusion tavoitteena voikin kasvun, synergioiden ja muiden hyötyjen ohella olla strateginen uudistuminen tai sisäisen uudistumisen nopeuttaminen.

 

Mitä tarjoamme

Capful tarjoaa asiakkaille uudistumisen tueksi kaksi silmiä avaavaa oppimismatkaa: Skenaariomatkan toimintaympäristön tulevaisuuteen ja takaisin strategiaan sekä syväsukelluksen strategisiin vaihtoehtoihin. Strategisen uudistumisen edellytys on kokemuksemme mukaan vaihtoehtojen näkeminen ja hyödyntäminen kahdella eri tasolla:

 • Yrityksen ulkoisen toimintaympäristön kehitysvaihtoehtoehtojen analysointi ja ymmärtäminen eli skenaariotyö
 • Yrityksen omien strategisten vaihtoehtojen tunnistaminen, luominen, kuvaaminen ja testaaminen ja perusteltujen valintojen tekeminen vaihtoehtojen pohjalta

Skenaariotyön avulla vahvistamme asiakkaidemme valmiuksia proaktiiviseen uudistumiseen pelkän muutoksiin reagoimisen sijasta. Kun toimintaympäristö muuttuu, skenaariot helpottavat muutosten havaitsemista, ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat auttavat kääntämään yhtiön ajoissa uuteen suuntaan. Lue lisää skenaarioista.

Strateginen uudistuminen edellyttää valintoja. Kun uudistuminen tapahtuu oikea-aikaisesti, on mahdollista tehdä aitoja valintoja. Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa strategiset vaihtoehdot, jotka luovat valinnoille konkreettisen perustan. Markkina-, kilpailija-, teknologia- ja tuoteanalyysit tukevat vaihtoehtojen tuottamista. Lue lisää strategisista vaihtoehdoista.

Uudistuminen tapahtuu ihmisten kautta. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan, mitä uutta osaamista ja millaisia uusia kyvykkyyksiä uudistuminen edellyttää ja tuemme organisaation muutoksessa. Yrityskauppoihin liittyvässä uudistumisessa autamme strategiatyöskentelyssä, uuden yhteisen vision ja tahtotilan muodostamisessa, uuden organisaation rakentamisessa, johtamisen kehittämisessä ja muissa integraatioprosessiin liittyvissä tehtävissä.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Taito reagoida ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin sekä valmius tunnistaa, tulkita ja hyödyntää muutosten tarjoama potentiaali strategiseen uudistumiseen paranevat.
 • Organisaation uudistumiskyky, avoimuus muutoksille, kyky käsitellä uudistumista vastustavia voimia ja uudistumisen kulttuuri kehittyvät.
 • Yhteinen näkemys uudistumisen tarpeesta ja suunnasta vahvistuvat vuorovaikutuksessa ja yhteisessä oppimisprosessissa. Muutos mahdollistuu ja uudistusten toteutus helpottuu, kun tilannekuva on yhteinen ja sukset osoittavat samaan suuntaan.
 • Päättäjien ajattelu monipuolistuu ja kyky nähdä erilaisia vaihtoehtoja strategiseen uudistumiseen kasvaa. Huolellisen analyysin pohjalle rakennetut aidot vaihtoehdot ja niihin nojaavat perustellut valinnat tekevät uudistumiseen liittyvästä päätöksenteosta laadukkaampaa.
 • Edellytykset hahmottaa ja johtaa moniulotteisia uudistumisprosesseja paranevat.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.