Kilpailuetu

Kilpailuympäristö on jatkuvassa liikkeessä. Toimialarajat ylittävä kilpailu uhkaa kannattavuutta. Uudet tuotteet vastaavat paremmin asiakkaiden kasvaneisiin odotuksiin. Ketterät kilpailijat hyödyntävät tehokkaasti uusia teknologioita ja verkostoja asiakasarvon tuottamiseen. Kestävän kilpailuedun saavuttaminen on entistä vaikeampaa, ja kilpailuetua tavoitteleva yritys joutuu yhä useammin tähtäämään liikkuvaan maaliin.

Kilpailuetujen pysyvyyteen perustuva strategia ei toimi, kun etujen elinkaari lyhenee. Näennäisesti pysyvästä kilpailuedusta voi tulla ansa: Yritys keskittyy vanhan puolustamiseen eikä pysty tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Potentiaalisiin haastajiin ja muihin vaaran merkkeihin ei kiinnitetä riittävää huomiota. Heikkenevään kannattavuuteen reagoidaan kustannussäästöillä ja jäädään odottamaan parempia aikoja. Resurssien siirtäminen kutistuvilta markkinoilta uutta arvoa luovaan liiketoimintaan kohtaa vastarintaa.

Nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä tarvitaan strategista joustavuutta ja usein vaikeita strategisia valintoja: Kilpailuetujen eroosio edellyttää päätöksiä paitsi siitä, mihin investoidaan, myös siitä, mistä aiotaan luopua tulevaisuuden turvaamiseksi.

 

Mitä tarjoamme

Globalisaatio, digitalisaatio, sääntelyn purkaminen ja alalle tulon esteiden madaltuminen ovat kilpailuympäristöä muokkaavia muutosvoimia. Capful auttaa asiakkaitaan jäsentämään näitä ja muita muutoksia ja niiden vaikutuksia toimialan kilpailudynamiikkaan. Kilpailijoiden ja markkinoilla vallitsevan kilpailutilanteen analysointi auttavat hahmottamaan yrityksen liikkumatilaa kilpailuympäristössä.

Kun toimialan rajapinnat ovat epäselvät, autamme vahvan skenaario- ja toimintaympäristöjen analyysiosaamisemme avulla tunnistamaan myös toimialan ulkopuolelta tulevaa potentiaalista kilpailua. Koska kilpailuedun määrittää viime kädessä asiakas, teemme asiakastarveanalyysejä täydentämään muuta ulkoista analyysiä. Lue lisää asiakasymmärryksen syventämisestä.

Ulkoista analyysiä tukee analyysi yrityksen sisäisistä kilpailutekijöistä: resursseista ja kyvykkyyksistä. Mitkä voimavarat ja osaaminen ovat yrityksen tulevan menestyksen kannalta kriittisiä? Mitä pitää kehittää? Minkä pohjalle voidaan rakentaa uusia kilpailuetuja? Autamme myös arvoverkoston rakentamisessa – kaikkien asiakasarvon tuottamiseen tarvittavien resurssien ei tarvitse olla yrityksen omistuksessa.

Capfulin asiantuntijat analysoivat kilpailutekijöitä ja niiden keskeisiä elementtejä konkreettisella tasolla. Autamme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia kehittää kilpailuetuja ja rakentamaan liiketoimintamalleja, joilla tavoiteltua asiakasarvoa toteutetaan. Kilpailustrategiaa koskevien valintojen perustaksi rakennamme yhdessä asiakasorganisaation kanssa selkeät strategiset vaihtoehdot. Lue lisää strategisista vaihtoehdoista.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Haastamme asiakasyritystä tarkastelemaan kilpailuympäristöään laajasti ja uusista näkökulmista, kyseenalaistamaan vallitsevia näkemyksiä menestystekijöistä ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Kilpailuympäristön uhkiin reagoiminen ja muutosten hyödyntäminen helpottuu, kun likinäköisyys korvautuu kaukonäköisyydellä.
 • Kyvykkyyksien ja resurssien arviointi luo pohjaa niiden kehittämiselle, kasvattamiselle, hankkimiselle ja hyödyntämiselle kilpailuedun ja strategisten mahdollisuuksien laajentamiseksi.
 • Eri liiketoimintojen tarkastelu kilpailuetujen elinkaaren näkökulmasta tukee strategista päätöksentekoa: Mistä on aika luopua; missä on syytä keskittyä puolustukseen ja tehokkuuden lisäämiseen; missä on haettava uusia kilpailuedun lähteitä; ja mistä on mahdollista kehittää kokonaan uutta liiketoimintaa. Vahvaan analyysiin perustuvat strategiset vaihtoehdot lisäävät strategisten valintojen onnistumisen todennäköisyyttä.
 • Osallistava toimintatapamme synnyttää uutta ajattelua, uudenlaisia ideoita ja yhteistä näkemystä kilpailueduista, kilpailustrategiasta ja strategiaa tukevista liiketoimintamalleista.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.